10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 84, 85 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 84, 85 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 84, 85 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 84 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

D. Work in pairs. Read the letters in activity A and the replies in activity C again. Complete the following sentences.

1. If Pamela talks to her sister calmly and politely,
2. If Dave doesn’t tell the truth to the boss,
3. If Lenny tells his mum how he feels about the current situation,
4. If Miranda explains the situation clearly to her son,
5. If Lisa goes on a diet,

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

D. Çiftler halinde çalışın. A aktivitesindeki harfleri ve C aktivitesindeki cevapları tekrar okuyun. Takip eden cümleleri tamamlayın.

1. Pamela kız kardeşiyle sakin ve kibarca konuşursa,
2. Dave patronla gerçeği söylemezse,
3. Lenny annesine mevcut durum hakkında ne hissettiğini söylese,
4. Miranda durumu oğluna net bir şekilde açıklarsa,
5. Lisa diyet yaparsa,


E. Read the following brochure and choose the correct answer.
The brochure provides information about the rules and regulations for …………………………………… .
a. the students that take courses
b. the students that stay at the residence halls
c. the students that have meals on the campus

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

E. Aşağıdaki broşürü okuyun ve doğru cevabı seçin.
Broşür, …………………………………. için kurallar ve düzenlemeler hakkında bilgi sağlar. …
a. ders alan öğrenciler
b. yurtlarda kalan öğrenciler
c. kampüste yemek yiyen öğrenciler


CALIFORNIA STATE UNIVERSITY RESIDENCE HALLS RULES AND REGULATIONS

Residents must obey these rules and regulations when they stay in our residence halls.
• Park your bicycle in the bicycle racks near the residence halls.
• Keep the furniture in your room in good condition.
• Don’t remove any furniture from your room, the study room or the lounge.
• Don’t drink alcohol in or around the residence halls.
• Don’t smoke in or around the residence halls.
• Ask for permission for your overnight guests.
• Don’t make noise after 11 p.m.
• Use your keycard to enter.
• Don’t lose your campus ID card.
• Fasten your window screens at all times.
• Don’t cook in your room.
• Keep quiet in the study room.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

CALIFORNIA DEVLET ÜNİVERSİTESİ KONUT SALONLARI KURALLAR VE DÜZENLEMELER

Konut sakinleri, yurtlarımızda kaldıklarında bu kural ve düzenlemelere uymak zorundadır.
• Bisikletinizi yurtların yakınındaki bisiklet raflarına park edin.
• Odanızdaki mobilyaları iyi durumda tutun.
• Odanızdan, çalışma odasından veya salondan mobilya çıkarmayın.
• Yurtlarda veya civarında alkol içmeyin.
• Yurtlarda veya çevresinde sigara içmeyin.
• Bir gecede misafirleriniz için izin isteyin.
• 23: 00’dan sonra gürültü yapmayın.
• Girmek için anahtar kartınızı kullanın.
• Kampüs kimlik kartınızı kaybetmeyin.
• Pencere ekranlarınızı her zaman sabitleyin.
• Odanızda yemek pişirmeyin.
• Çalışma odasında sessiz kalın.


SAYFA 85 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

F. Read the brochure again and circle T for true or F for false for each statement.
1. Residents must park their bikes inside the residence halls. T F
2. Residents must protect the furniture in their rooms. T F
3. Residents can drink alcohol in the garden of the residence halls. T F
4. Residents mustn’t smoke inside the residence halls. T F
5. Residents can have overnight guests with permission. T F
6. Residents must keep quiet before eleven o’clock. T F
7. Each resident must have a campus ID card. T F
8. Residents can keep their window screens open in the daytime. T F
9. Residents are allowed to cook in their rooms. T F
10.Residents mustn’t make noise in the study room

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

F. Broşürü tekrar okuyun ve her ifade için T için true, yanlış için F yuvarlak.
1. Sakinler bisikletlerini konut salonlarına park etmelidir. T F
2. Sakinler odalarındaki mobilyaları korumalıdır. T F
3. Konut sakinleri bahçelerde alkol içebilirler. T F
4. Konut sakinleri yurtlarda sigara içmemelidir. T F
5. Sakinlerin gecelik izinleri vardır. T F
6. Konut sakinleri saat on birden önce sessiz kalmalıdır. T F
7. Her mukim kampüs kimlik kartına sahip olmalıdır. T F
8. Sakinleri pencere ekranlarını gündüz açık tutabilirler. T F
9. Sakinlerin odalarında yemek yapmalarına izin verilir. T F
10. Sakinler çalışma odasında gürültü yapmamalıdır


G. Work in pairs. Read the brochure in activity E again. Infer the possible consequences of the following conditions and complete the sentences with your own words.

1. If a resident takes a chair from the lounge to his/her room,
2. If a resident loses his/her keycard,

After You Read

A. Read the replies in activity C in While You Read again. Discuss these questions.

1. Which one(s) do you agree with? Why?
2. Which one(s) do you disagree with? Why?
If you’re a resident here, you must park your bicycle in the bicycle racks near the residence halls.
If you’re a student at this school, you must/mustn’t ………………………………………….. .
After You Read
B. Work in pairs. Read the brochure in activity E again. Take turns to describe the rules and regulations. Make sentences as in the example.

C. Work in pairs. Talk about the rules and regulations at your school. Take turns to make sentences. Start as follows.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

G. Çiftler halinde çalışın. E faaliyetindeki broşürü tekrar okuyun. Aşağıdaki koşulların olası sonuçlarını çıkarın ve cümleleri kendi kelimelerinizle tamamlayın.

1. Bir mukim salondan odasına bir sandalye alırsa,
2. Bir mukim anahtar kartını kaybederse,

Okuduktan sonra

A. Tekrar Okurken C faaliyetindeki yanıtları okuyun. Bu soruları tartışın.

1. Hangileri kabul ediyorsunuz? Neden?
2. Hangisine katılmıyorsunuz? Neden?
Burada ikamet ediyorsanız, bisikletinizi rezidans salonlarının yakınındaki bisiklet raflarına park etmelisiniz.
Eğer bu okulda bir öğrenciyseniz, ……………………………. ……………..
Okuduktan sonra
B. Çiftler halinde çalışın. E faaliyetindeki broşürü tekrar okuyun. Kuralları ve düzenlemeleri açıklamak için sırayla. Örnekteki gibi cümleler kurun.

C. Çiftler halinde çalışın. Okulunuzdaki kurallar ve düzenlemeler hakkında konuşun. Cümle yapmak için sırayla. Aşağıdaki gibi başlayın.


E-PORTFOLIO ENTRY

Work in groups of 4. Read the instructions below and do your project.
Prepare a brochure for the newcomers at your school.
Describe the rules and regulations.
Add visuals.
Hand in your brochure next week.
When your teacher gives it back, don’t forget to take a photo of your brochure and upload it to your blog.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

E-PORTFÖY GİRİŞİ

4’lü gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki talimatları okuyun ve projenizi yapın.
 Okulunuzdaki yeni gelenler için bir broşür hazırlayın.
 Kural ve yönetmelikleri açıklayınız.
 Görsel ekleyin.
 Gelecek hafta broşürünüzü teslim edin.
 Öğretmeniniz geri verdiğinde, broşürünüzün fotoğrafını çekmeyi ve blogunuza yüklemeyi unutmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.