10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 90, 91 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 90, 91 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 90, 91 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 90 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Before You View
Work in pairs. Discuss the questions.

1. Have you ever read about Ertuğrul Gazi?
2. Who was he?
3. Are you interested in history?
4. Do you know any festivals with historical importance?
If yes, where do people celebrate them?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Görüntülemeden Önce
Çiftler halinde çalışın. Soruları tartış.

1. Hiç Ertuğrul Gazi’yi okudunuz mu?
2. Kimdi o?
3. Tarihle ilgileniyor musunuz?
4. Tarihsel önemi olan festivaller biliyor musunuz?
Evetse, insanlar onları nerede kutluyor?


While You View

A. Watch the video. Underline the correct alternative. (Video 7.1)

1. Söğüt Festival is held every September/ October.
2. The TV presenter is/ isn’t interested in history.
3. Ertuğrul Bey/ Osman Bey was the founder of the Ottoman State.
4. He founded the Ottoman State in 1289/ 1299.
5. Söğüt Festival is organized to remember Ertuğrul Bey/ Osman Bey

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

İzlerken

A. Videoyu izleyin. Doğru alternatifin altını çizin. (Video 7.1)

1. Söğüt Festivali her Eylül / Ekim’de yapılır.
2. TV sunucusu tarihle ilgilenmiyor / ilgilenmiyor.
3. Ertuğrul Bey / Osman Bey, Osmanlı Devleti’nin kurucusuydu.
4. 1289 / 1299’da Osmanlı Devletini kurdu.
5. Söğüt Festivali, Ertuğrul Bey / Osman Bey’i hatırlamak için düzenleniyor


B. Watch the video. Number the main events in the festival. (Video 7.2)

The Yörüks’ performances are viewed.
The festival parade is started with the mehter band.
Different kinds of music is played by a modern military band.
Javelin competitions are arranged.
The guests are welcomed. And the Yörüks’ large tents are put up in the festival area.
Various folk dances are performed.
The festival is ended with a nice concert and a fireworks display.
Bulgur is cooked with meat, and this delicious dish is handed out to all the guests.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

B. Videoyu izleyin. Festivaldeki ana etkinlikleri numaralandırın. (Video 7.2)

Yörüks’ün gösterileri izleniyor.
 Festival geçit töreni mehter grubu ile başlar.
 Modern bir askeri grup tarafından farklı müzik türleri çalınır.
 Cirit yarışmaları düzenlenir.
 Konukları bekliyoruz. Festival alanına Yörüks’ün büyük çadırları da konur.
 Çeşitli halk oyunları yapılır.
Festival güzel bir konser ve havai fişek gösterisi ile sona erdi.
Bulgur etle pişirilir ve bu lezzetli yemek tüm konuklara verilir.


SAYFA 91 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

After You View

A. Work in pairs. Look at activity B in While You View again. Take turns to talk about the events in the festival. Use the following sequence words.

B. Work in groups of 4. Discuss the following questions.

1. What do you think about Söğüt Festival?
2. Do people in your city celebrate any festivals to remember important historical figures and/or events?
3. Murat says, “Söğüt Festival is a good example of how to respect our traditions and protect our culture.”
Do you agree? Why/ Why not?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

A. Çiftler halinde çalışın. Tekrar Görüştüğünüzde B etkinliğine bakın. Festivaldeki olaylar hakkında konuşmak için sırayla. Aşağıdaki sıra sözcüklerini kullanın.

B. 4’lü gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki soruları tartışın.

1. Söğüt Festivali hakkında ne düşünüyorsunuz?
2. Şehrinizdeki insanlar önemli tarihi figürleri ve / veya olayları hatırlamak için festivalleri kutluyor mu?
3. Murat, “Söğüt Festivali geleneklerimize nasıl saygı duyulacağımız ve kültürümüzü nasıl koruyacağımızın güzel bir örneğidir” diyor.
Katılıyor musun? Neden / Neden olmasın?


IDIOMS/ PROVERBS CORNER

A. Read the following extracts from the fist video. Pay attention to the idioms in italics. Choose the correct meaning for each idiom.

Murat : Thank you very much.
Presenter : My pleasure.
Presenter : Oh, I like that kind of festivals. I’m interested in history.
Murat : Really?
Presenter : Yes. I’m burning with curiosity. Come on, Murat. Tell us about the festival.

1. My pleasure means …….
a. You’re welcome.
b. It’s one of my interests/ hobbies.
2. I’m burning with curiosity means ……
a. Curiosity is damaging me.
b. I’m feeling very curious and I want to learn about it as soon as possible.

B. Can you give examples of idioms with similar meanings in your own language?

C. Make example sentences using the idioms.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

DEYİMLER / Atasözleri KÖŞESİ

A.İlk videodan aşağıdaki alıntıları okuyun. İtalik deyimlere dikkat edin. Her deyim için doğru anlamı seçin.

Murat: Çok teşekkür ederim.
Sunucu: Benim için bir zevk.
Sunucu: Oh, bu tür festivalleri severim. Tarihle ilgileniyorum.
Murat: Gerçekten mi?
Sunucu: Evet. Merakla yanıyorum. Hadi Murat. Bize festivalden bahsedin.
1. Benim için zevk …….
a. Rica ederim.
b. İlgi alanlarımdan / hobilerimden biri.
2. Merakla yanıyorum …
a. Merak bana zarar veriyor.
b. Kendimi çok meraklı hissediyorum ve mümkün olan en kısa sürede öğrenmek istiyorum.

B. Kendi dilinizde benzer anlamlara sahip deyimlere örnekler verebilir misiniz?

C. Deyimleri kullanarak örnek cümleler oluşturun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.