10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 92 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 92 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 92 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 92 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A.Listen to the following words from the videos. They’re some of the commonly problematic words for Turkish learners of English. Practise saying them. (Audio 7.1)

pleasure mention answer guest whole determined

B. Listen to the following sentences. Pay attention to the words in bold. Then practise saying the sentences. (Audio 7.2)

1. Neil Armstrong set foot on the surface of the moon in 1969.
2. Climate change is one of the biggest environmental problems.
3. My uncle ended his political career at the age of seventy.
4. Helen suggested an Italian restaurant for the party, and we all agreed.
5. The dog buried its bone under a tree near the pool.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

A.Videolardan aşağıdaki kelimeleri dinleyin. Türkçe öğrenen Türkler için sıkça sorunlu olan kelimelerden bazıları. Onlara söyleyerek pratik yap. (Ses 7.1)

zevk söz cevap misafir bütün kararlı

B. Aşağıdaki cümleleri dinleyin. Kalın harflerle yazılmış kelimelere dikkat edin. Sonra cümleleri söyleyerek pratik yapın. (Ses 7.2)

1. Neil Armstrong, 1969’da ayın yüzeyine ayak bastı.
2. İklim değişikliği en büyük çevre sorunlarından biridir.
3. Amcam siyasi kariyerine yetmiş yaşında sona erdi.
4. Helen parti için bir İtalyan restoranı önerdi ve hepimiz kabul etti.
5. Köpek kemiğini havuzun yakınındaki bir ağacın altına gömdü.


SPEAKING – 1

Imagine you are a guest at the same TV program. What festival would you like to talk about? Why?

Work in pairs. Look at the following festivals of Turkey. Take turns to say when each one is celebrated. Make sentences as in the example.

Children’s Day is celebrated on …..

Work in groups of 4. Look at activity B again. Take turns to choose one of the festivals and talk about it.

. Research international festivals on the Net. Choose one of them and make some notes about it for the next lesson.

Include:
 where the festival is celebrated.  when it is celebrated.
 how it is celebrated.  why it is popular

E. Work in groups of 4. Use your notes in activity D and take turns to introduce the festivals.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

KONUŞMA – 1

 Aynı TV programında misafir olduğunuzu düşünün. Hangi festival hakkında konuşmak istersiniz? Neden?

Çiftler halinde çalışın. Türkiye’nin aşağıdaki festivallerine bakın. Her birinin ne zaman kutlandığını söylemek için sırayla. Örnekteki gibi cümleler kurun.

Çocuk Bayramı kutlandı …..

 4’lü gruplar halinde çalışın. B aktivitesine tekrar bakın. Festivallerden birini seçmek için sıraya girin ve onun hakkında konuşun.

. İnternette uluslararası festivalleri araştırın. Bunlardan birini seçin ve bir sonraki ders için bu konuda bazı notlar alın.

Dahil etmek:
The festivalin kutlandığı yer. Celeb kutlandığında.
Celeb nasıl kutlandığı.  neden popüler

E. 4’lü gruplar halinde çalışın. Notlarınızı D etkinliğinde kullanın ve festivalleri tanıtmak için sırayla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.