11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 107 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 107 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 106 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 107 MEB Silver Lining

SAYFA 107 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 & Read the page again and answer the questions.
1. What is “The Coast to Coast Ultra Endurance Race”?

2. What are the types of the extreme sports involved in the race?

3. Were terrain and weather conditions easy to cope with?

4. Which sport did Sarah talk about?

5. Was Samuel able to fnish all the mountain stages?

6. Why was it impossible to pedal for Daisy?

7. Which qualities must a racer have in order to participate “The Coast to Coast Race”

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 & Sayfayı tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
1. “Kıyıdan Kıyıya Ultra Dayanıklılık Yarışı” nedir?
 
2. Yarışa katılan ekstrem spor türleri nelerdir?

3. Arazi ve hava koşulları ile başa çıkmak kolay mıydı?

4. Sarah hangi spordan bahsetti?
 
5. Samuel bütün dağ sahnelerini bitirebildi mi?

6. Daisy için pedal çevirmek neden imkansızdı?
 
7. Bir yarışçının “Kıyıdan Kıyıya Yarışı” na katılmak için hangi niteliklere sahip olması gerekir?


5 Tick the extreme sports mentioned in the text. If you had a chance, which one would you try?
skydiving kayaking zorbing mountain biking cliff diving trail running

C …….. “From the beginning, I had a lot of questions on my mind
whether I would be able to cover the overall3 distance as the weather was so pitiless4 and severe. But it was a voyage of discovery into unknown lands, seeking not for new territory but for an unforgettable experience. So, I gave it my best shot and completed all the mountain stages. At the end of the race, I wasn’t feeling my legs,” stated Samuel Blake.

D …….. The Coast to Coast Ultra Endurance Race ended up on Sunday. It is a non-standard multi-sport competition held annually5. The race involved a 243 km of mountain biking, trail running and kayaking across the Southern Alps of New Zealand. The racers showed great performance despite the harsh terrain6 and weather conditions. We interviewed with three racers after the fnal ceremony. They shared their outstanding experiences at different categories. First, we handed the microphone to a kayaker, then a trail runner and fnally a mountain biker.

E …….. Sarah Casey said that to race down white water, one must physically enter and blend with the fow of a rushing water. “I rallied through water with lots of waves before the river became narrower. I scrambled up the rocks and as I almost slipped into the water and I looked up to see a 30 ft. waterfall! The waves began to push sideways and they were getting bigger and steeper7. I had hard moments while getting out of that area,” added Sarah.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5 Metinde belirtilen doğa sporlarını işaretleyin. Bir şansın olsaydı hangisini denerdin?
skydiving kayaking zorbing dağ bisikleti uçurum dalış iz çalışan

C …….. “Başından beri aklımda birçok soru vardı
Hava çok pitiless4 ve şiddetli olduğu için toplam3 mesafeyi kapatabiliyor muyum. Ancak, yeni topraklar için değil, unutulmaz bir deneyim arayan bilinmeyen topraklarda bir keşif yolculuğuydu. Böylece, en iyi atışımı yaptım ve tüm dağ aşamalarını tamamladım. Yarış sonunda bacaklarımı hissetmiyordum, ”dedi Samuel Blake.

D …….. Sahile Kıyı Ultra Dayanıklılık Yarışı Pazar günü sona erdi. Yıllık olarak yapılan standart dışı bir çoklu spor yarışmasıdır5. Yarışta Yeni Zelanda’nın Güney Alpleri’nde 243 km dağ bisikleti, patika koşusu ve kano yer aldı. Yarışçılar zorlu arazilere6 ve hava koşullarına rağmen mükemmel performans gösterdi. Son törenden sonra üç yarışmacı ile röportaj yaptık. Olağanüstü deneyimlerini farklı kategorilerde paylaştılar. İlk önce mikrofonu bir kanocu, sonra bir iz koşucusu ve fnally bir dağ bisikletçisine verdik.

E …….. Sarah Casey, beyaz sudan aşağıya doğru yarışabilmek için, fiziksel olarak acele su kümesinin içine girip karışması gerektiğini söyledi. “Nehir daha daralmadan önce bir sürü dalga ile suyun içinden geçtim. Kayaları karıştırdım ve neredeyse suya girdiğimde 30 ft şelale görmek için yukarıya baktım! Dalgalar yanlara doğru ilerlemeye başladı ve daha da büyüyüp dikleşiyorlardı7. O bölgeden çıkarken zor anlar yaşadım, ”diye ekledi Sarah.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir