Compare the academic year in England with the one in your country. Complete the table with some examples of the similarities and differences.

Compare the academic year in England with the one in your country. Complete the table with some examples of the similarities and differences. İngiltere’deki akademik yılı ülkenizdeki ile karşılaştırın. Tabloyu benzerlik ve farklılıklara ilişkin bazı örneklerle tamamlayın. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıncılık sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Compare the academic year in England with the one in your country. Complete the table with some examples of the similarities and differences.

İngiltere’deki akademik yılı ülkenizdeki ile karşılaştırın. Tabloyu benzerlik ve farklılıklara ilişkin bazı örneklerle tamamlayın.

Similarities

1. The summer holiday begins in June.
2. The summer holiday is the longest holiday for them.

ÇEVİRİSİ

1. Yaz tatili Haziran ayında başlar.
2. Yaz tatili onlar için en uzun tatildir.

Differences

1. In England, there is a one-week school holiday at the end of October. In Turkey, in November and April, they have a one-week school holiday. Also, they have 2 weeks holiday in February
2. English pupils have their Christmas holidays, but Turkish pupils don’t have.
3. English teenagers love playing video games during the summer holiday. Turkish teenagers love computer games all year.

ÇEVİRİSİ

1. İngiltere’de Ekim ayının sonunda bir haftalık okul tatili vardır. Türkiye’de Kasım ve Nisan aylarında bir hafta okul tatili vardır. Ayrıca Şubat ayında 2 hafta tatilleri var.
2. İngiliz öğrencilerin Noel tatili var ama Türk öğrencilerin yok.
3. İngiliz gençleri yaz tatilinde video oyunları oynamayı severler. Türk gençleri tüm yıl boyunca bilgisayar oyunlarını seviyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir