10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

SAYFA 26 ÇEVİRİSİ VE CEVAPLARI

3. Listen and answer: Who needs help? What subject should Hakan study?

ANSWER:
Hakan needs help. He should study History.

4. Listen to Hakan and Nancy’s conversation again and write T for true and F for false for the statements below.
ANSWER: 1. F, 2. T, 3. T, 4. F

a. Hakan and Nancy are in the 9th grade. F
b. Nancy’s birthday is on Tuesday. T
c. Nancy wants to be a teacher in the future. T
d. Hakan is going to help his friend, Ali with his homework. F

5. Listen again and circle the correct alternative to complete the statements.
ANSWER: 1. c, 2. b, 3. b, 4. a, 5. a

1. On Monday, Hakan’s grandparents are coming to visit them.

a. sisters
b. friends
c. grandparents

2. Nancy is meeting with friends on Tuesday afternoon.

a. Hakan is having a birthday party
b. Nancy is meeting with friends
c. Hakan and Nancy are studying

3. On Tuesday, Hakan’s football practice starts at two

a. one
b. two
c. three

4. Nancy asks Hakan to do a History project together

a. do a History project together
b. stop playing football
c. plan her birthday party

5. In the future, Hakan will probably be a footballer

a. will probably be a footballer
b. won’t graduate from university
c. will be a History teacher

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Dinleyin ve cevaplayın: Kimin yardıma ihtiyacı var? Hakan hangi konuyu çalışmalı?
CEVAP:
Hakan’ın yardıma ihtiyacı var. Tarih okuması lazım.

4. Hakan ve Nancy’nin konuşmasını tekrar dinleyip aşağıdaki ifadelerin doğrularına T, yanlışlarına F yazınız.
CEVAP: 1.F, 2.T, 3.T, 4.F

A. Hakan ve Nancy 9. sınıftalar. F
B. Nancy’nin doğum günü Salı günü. T
C. Nancy gelecekte öğretmen olmak istiyor. T
D. Hakan arkadaşı Ali’ye ödevlerinde yardım edecek. F

5. Tekrar dinleyin ve ifadeleri tamamlamak için doğru alternatifi daire içine alın.
CEVAP: 1.c, 2.b, 3.b, 4.a, 5.a

1. Pazartesi günü Hakan’ın dedesi ve dedesi onları ziyarete gelecek.

A. kız kardeşler
B. Arkadaşlar
C. büyükanne ve büyükbaba

2. Nancy Salı öğleden sonra arkadaşlarıyla buluşuyor.

A. Hakan’ın doğum günü partisi var
B. Nancy arkadaşlarıyla buluşuyor
C. Hakan ve Nancy ders çalışıyor

3. Salı günü Hakan’ın futbol antrenmanı saat ikide başlıyor

A. bir
B. iki
C. üç

4. Nancy, Hakan’dan birlikte bir Tarih projesi yapmasını ister

A. birlikte bir Tarih projesi yapın
B. futbol oynamayı bırak
C. onun doğum günü partisini planla

5. Hakan gelecekte büyük ihtimalle futbolcu olacak

A. muhtemelen futbolcu olacak
B. üniversiteden mezun olamayacak
C. Tarih öğretmeni olacak

Diğer sayfaların cevapları
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir