10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 33 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 33 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 33 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

20. Fill in the schedule for yourself and report your plans orally to the class

Your Plans

E-Portfolio-
You are planning to go to a youth camp next summer. Read the information about the following youth camps and decide which camp you want to go to. Write an opinion paragraph about your plans. Use the prompts.

ANSWER:
I think that Camp Tokyo is the best option for me.
I want to go there.
In my opinion, outdoor activities are very nice.
Also, to my mind climbing mountains gives a moral.
I am convinced that cycling is healthy.
Also, origami improves my mind.
I believe that the dates suit me.

I think that …
I believe that …
In my opinion/view,
To my mind,
To my way of thinking,
I am convinced that …
As far as I am concerned,

1. CAMP SAVANNAH
Activities : Trekking, Kayaking,
Classes : English, Music, Literature
in New Jersey, the USA
01 June – 25 June

2. CAMP FIGUERES
Activities : Sightseeing, Visiting Museums
Classes : History, Art, Football
in Figueres, Spain
27 June – 27 July

3. CAMP TOKYO
Activities : Mountain climbing, Cycling
Classes : Martial Arts, Photography, Origami
in Tokyo, Japan
01 August – 31 August

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

20. Programı kendiniz doldurun ve planlarınızı sözlü olarak sınıfa bildirin.

Planlarınız

E-Portföy-
Gelecek yaz bir gençlik kampına gitmeyi planlıyorsunuz. Aşağıdaki gençlik kamplarıyla ilgili bilgileri okuyun ve hangi kampa gitmek istediğinize karar verin. Planlarınız hakkında bir görüş paragrafı yazın. İstemleri kullanın.

CEVAP:
Camp Tokyo’nun benim için en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum.
Oraya gitmek istiyorum.
Bana göre açık hava etkinlikleri çok güzel.
Ayrıca dağlara tırmanmak bana göre moral veriyor.
Bisiklet sürmenin sağlıklı olduğuna inanıyorum.
Ayrıca origami zihnimi geliştiriyor.
Tarihlerin bana uygun olduğunu düşünüyorum.

Bence …
İnanıyorum ki …
Benim fikrim/görüşümce,
Bana göre,
Benim düşünce tarzıma,
Şuna eminim ki…
İlgilendiğim kadarıyla,

1. SAVANNAH KAMPI
Aktiviteler: Trekking, Kayak,
Dersler : İngilizce, Müzik, Edebiyat
ABD, New Jersey’de
01 Haziran – 25 Haziran

2. KAMP ŞEKİLLERİ
Etkinlikler: Gezi, Müze Ziyareti
Dersler : Tarih, Sanat, Futbol
Figueres, İspanya’da
27 Haziran – 27 Temmuz

3. TOKYO KAMPI
Aktiviteler: Dağcılık, Bisiklete binme
Dersler : Dövüş Sanatları, Fotoğrafçılık, Origami
Tokyo, Japonya’da
01 Ağustos – 31 Ağustos

Diğer sayfaların cevapları
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir