11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 15 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 15 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 15 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

SAYFA 15 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

VOCABULARY
1. Complete the sentences using the words/expressions below. One is extra.

1. Steve wants to keep things LOW-KEY and create really simple pieces in this project.
2. Paulina is a TALENTED young lady who can manage multiple tasks at the same time.
3. After years of working night shifts, sleeping late became a WAY OF LIFE for Gabriel.
4. Doing voluntary work is my favourite PASTIME. When I help people, I feel delighted.
5. Tim’s doctor advised him to TAKE UP a hobby to relieve his stress.

2. Write the hobbies under the categories they are related to.
ANSWER

TECHNOLOGY -coding-podcasting
ECO_FRIENDLY-upcycling-indoor gardening
COMMUNITY SERVICE-volunteering
HANDICRAFTS-calligraphy-origami-embroidery

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

KELİME BİLGİSİ
1. Aşağıdaki kelimeleri/ifadeleri kullanarak cümleleri tamamlayınız. Biri ekstra.

1. Steve bu projede işleri düşük düzeyde tutmak ve gerçekten basit parçalar yaratmak istiyor.
2. Paulina, aynı anda birden fazla görevi yönetebilen YETENEKLİ bir genç bayandır.
3. Yıllarca gece vardiyasında çalıştıktan sonra geç saatlere kadar uyumak Gabriel için bir YAŞAM BİÇİMİ haline geldi.
4. Gönüllü işler yapmak en sevdiğim EĞLENCEMDİR. İnsanlara yardım ettiğimde kendimi mutlu hissediyorum.
5. Tim’in doktoru stresini azaltmak için ona bir hobi edinmesini tavsiye etti.

2. Hobilerinizi ilgili oldukları kategorilere yazın.
CEVAP

TEKNOLOJİ -kodlama-podcasting
ECO_FRIENDLY-ileri dönüşüm-kapalı bahçecilik
TOPLUM HİZMETİ-gönüllülük
EL SANATLARI-kaligrafi-origami-nakış


3. Complete the sentences by choosing from the hobbies in exercise 2.

1. Thilda decorates her walls with EMBROIDERY frames portraying colourful flowers.
2. Anyone who is into CODING can take an online programming course and build their
own games and apps.
3. We can reduce the use of waste materials and improve our repair skills by UPCYCLING.
4. I love feeding the animals at the local shelter; VOLUNTEERING is a kind of therapy for me.

4. Fill in the blanks with the hobbies you like.

1. I’m keen on FOOTBALL, but I’m not interested in HANDBALL.
2. I’m into COMPUTER GAME, yet I don’t like CODING.
3. I love WATCHING TV SERIES; however, I can’t stand WATCHING TV.
4. I’m gifted in DRAWING, but I’m not good at SINGING.

5. Match the words and phrases with the correct definitions. One is extra.

ANSWER:
c. 1
b. 2
e. 3
d. 4

1. uphill struggle
2. to cash in on
3. letdown
4. to pursue

a) to have a special ability in a specific subject or activity
b) to earn money or get another advantage from an event or situation
c) something that takes a lot of physical or mental effort
d) to follow something or a plan
e) something that makes you feel disappointed

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Boşlukları sevdiğiniz hobilerle doldurun.

1. FUTBOL’a ilgim var ama HENTBOL’a ilgim yok.
2. BİLGİSAYAR OYUNLARINI seviyorum ama KODLAMAYI sevmiyorum.
3. DİZİ İZLEMEYİ ÇOK SEVİYORUM; ancak TV İZLEMEYE dayanamıyorum.
4. RESİM konusunda yetenekliyim ama ŞARKI SÖYLEME konusunda iyi değilim.

5. Kelime ve cümleleri doğru tanımlarla eşleştirin. Biri ekstra.

CEVAP:
C. 1
B. 2
e. 3
D. 4

1. yokuş yukarı mücadele
2. para kazanmak
3. hayal kırıklığı
4. peşinden koşmak

a) Belirli bir konu veya faaliyette özel yeteneğe sahip olmak
b) bir olaydan veya durumdan para kazanmak veya başka bir avantaj elde etmek
c) çok fazla fiziksel veya zihinsel çaba gerektiren bir şey
d) bir şeyi veya planı takip etmek
e) sizi hayal kırıklığına uğratan bir şey

Diğer Sayfaların Cevapları
11. Sınıf Spice Up Çalışma kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir