12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 30 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 30 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 30 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

5. Here are sentences with different degrees of certainty and uncertainty. Beside each sentence, write ‘VS’ for very sure, ‘S’ for sure, and ‘NS’ for not sure
ANSWER:
1. VS
2. S
3. VS
4. NS
5. VS
6. NS
7. S
8. S
9. NS

E.g. It’s certain that there will still be cars running on gas in the future. VS
1. People will definitely work online at home in the future. VS
2. Cyber and cyborg figures will be around us in the near future. S
3. There’s no way that air pollution will decrease due to alternative energy sources. VS
4. There’s a chance that driverless cars will be common in the near future. NS
5. Robots definitely won’t replace all human jobs. VS
6. I’m not sure, but we might have pills and tablets for food in the next 20 years. NS
7. I’m sure that e-books will completely replace hard copy versions. S
8. I’m certain that cyber games will be much more popular than traditional ones. S
9. I’m not sure that organic agriculture will be of choice soon. NS

6. Complete the sentences using the expressions below. One is extra.
ANSWER:
1. it will increase
2. I’ll answer
3. we’re going to ski
4. he will get
5. I’m going to finish
Extra: they’ll stay there

E.g. Jane Listen, I’m going to throw a birthday party for my sister this evening.
Would you like to come and join us?
Kate Oh, I am sorry, I can’t. ___________________________ for my math exam tonight.
1. Robert What do you think about the birth rate in the world in the near future?
Frank Well, I don’t think it will increase because of some epidemic diseases.
2. Sophia Hey, Emily! The phone is ringing now. Emily OK, Mom. I’ll answer it.
3. Kevin What is your winter vacation plan, Bryan?
Bryan During our winter vacation, we’re going to ski and play snowball all day.
4. Sam My brother hasn’t prepared for the job interview. Nancy So, there’s not much chance that he will get that job.
5. Judy Are you sure that you won’t be available for the concert tomorrow?
Helen Yes, I am sure. I have already arranged my schedule. I’m going to finish my new project tomorrow.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. Burada farklı derecelerde kesinlik ve belirsizlik içeren cümleler verilmiştir. Her cümlenin yanına, kesinlikle emin olmak için ‘VS’, kesinlikle ‘S’ ve emin değilim için ‘NS’ yazın.
CEVAP:
1. VS
2.S
3. VS
4. NS
5. VS
6. NS
7.S
8.S
9. N.S.

Örnek: Gelecekte hala gazla çalışan arabaların olacağı kesindir. VS
1. İnsanlar gelecekte kesinlikle evde çevrimiçi çalışacaklar. VS
2. Yakın gelecekte siber ve cyborg figürleri etrafımızda olacak. S
3. Alternatif enerji kaynakları sayesinde hava kirliliğinin azalması mümkün değil. VS
4. Yakın gelecekte sürücüsüz araçların yaygınlaşması ihtimali var. NS
5. Robotlar kesinlikle tüm insan işlerinin yerini almayacak. VS
6. Emin değilim ama önümüzdeki 20 yıl içinde yiyecek olarak hap ve tabletlerimiz olabilir. NS
7. E-kitapların tamamen basılı versiyonların yerini alacağından eminim. S
8. Siber oyunların geleneksel oyunlara göre çok daha popüler olacağına eminim. S
9. Yakın zamanda organik tarımın tercih edileceğinden emin değilim. NS

6. Aşağıdaki ifadeleri kullanarak cümleleri tamamlayınız. Biri ekstra.
CEVAP:
1. artacak
2. Cevaplayacağım
3. kayak yapmaya gidiyoruz
4. alacak
5. Bitireceğim
Ekstra: orada kalacaklar

Örneğin Jane Dinle, bu akşam kız kardeşim için bir doğum günü partisi düzenleyeceğim.
Gelip bize katılmak ister misin?
Kate Ah, üzgünüm, yapamam. __________________________ bu akşamki matematik sınavım için.
1. Robert Yakın gelecekte dünyadaki doğum oranı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Frank Peki bazı salgın hastalıklardan dolayı artacağını düşünmüyorum.
2. Sophia Merhaba Emily! Telefon şimdi çalıyor. Emily Tamam anne. Cevaplayacağım.
3. Kevin Kış tatili planın nedir Bryan?
Bryan Kış tatilimiz boyunca bütün gün kayak yapıp kartopu oynayacağız.
4. Sam Kardeşim iş görüşmesine hazırlanmadı. Nancy Yani bu işi alması pek mümkün değil.
5. Judy Yarınki konsere katılamayacağınızdan emin misiniz?
Helen Evet eminim. Zaten programımı ayarladım. Yarın yeni projemi bitireceğim.

Diğer Sayfaların Cevapları
12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir