12. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Coming Soon

12. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Coming Soon. 12. sınıf İngilizce ders kitabının 3. ünitesi kelimelerinin Türkçe Anlamlarını liste halinde yazdık.

12. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Coming Soon

Kitabın Arkasındaki Kelimeler

access -erişim
account-hesap
anti-spyware-casus yazılımı önleme
apparently –görünüşe göre
beneficial–yararlı
collect -toplamak
contribution -katkı
convenience -kolaylık
create-oluşturmak
culprit -suçlu
cut down -kesmek, azaltmak
cyber bullying-siber zorbalık
cyber crime–siber suç
cybercrook -siber dolandırıcı
eliminate -bertaraf etmek
exponential -üstel, katlanarak
get out of -çıkmak
hacker-bilgisayr korsanı
harassment -taciz
identity theft -kimlik hırsızı
infamous -rezil, ünlü olmayana
interpret -yorumlamak
invasion -istila
legitimate -yasal

İLAVE KELİMELER

Accessible-ulaşılabilir

 

Addiction-düşkünlük

anti-spyware-anti-casus yazılım

apparently-görünüşte

backup- yedek

banking password-bankacılık şifresi

beneficial-yararlı

bitter-acı

causing-sebebiyet

citizenship number-vatandaşlık numarası

come up with-ileri sürmek

contribution-katkı

create an account-hesap açmak

crucial-çok önemli

culprit-suçlu

cyber bullying-sanal zorbalık

cyber crime-bilişim suçu

cyber tools-siber araçlar

cyber world-sanal alem

decrease-azalmak

default  -kusur

dependent-bağımlı

deserve layık- olmak

downloading-yükleme

eco-friendly-çevre dostu

edition- yayın

eliminate-elemek

embedded-gömülü

emission-emisyon

emphasize-vurgulamak

environmental-çevresel

exponential-üsse ait sayı

extinct- tükenmiş

filter-filtre

fortune -şans

futurist-gelecek bilimci

gain access-erişim sağlamak

global warming-küresel ısınma

government-hükümet

grandchildren-    torunlar

harassment-taciz

harmful-zararlı

ınvasion of privacy-mahremiyetin ihlali

identity theft-kimlik hırsızlığı

imaginary-hayali

imagination-hayal gücü

immediately-      derhal

impact- etki

income-kazanç

industry-sanayi

infamous-adı kötüye çıkmış

injured   -yaralı

İnnocuous-zararsız

İnsecurely-güvensizce

İnstant- anlık

İnterpret-yorumlamak

İnvasion-saldırı

keep-saklamak

knowledge-bilgi

legitimate-meşrulaştırmak

log in-oturum açmak

magic-   sihir

major crime-nitelikli suç

malicious-kötücül

malware-kötü amaçlı yazılım

maze-    labirent

melt-eritmek

mimic-   taklit

misconceptions  -yanlış düşünceler

mistaken-hatalı

municipality-belediye

necessary-gerekli

occur-meydana gelmek

password-şifre

personal information-kişisel bilgi

phishing-e-dolandırıcılık

polar bear-kutup ayısı

precaution-önlem

predictable-öngörülebilir

predicting-önceden haber verme

prediction-tahmin

preventable-önlenebilir

privacy-mahremiyet

pursue-takip etmek

ransom -fidye

ransomware-fidye yazılım

rental-kiralık

rise up-çıkmak

safety measure  -emniyet tedbiri

scam-dolandırıcılık

scenario part-senaryo bölümü

self-driven-otomatik

serious  -ciddi

social security number-  sosyal güvenlik numarası

socialize-sosyalleştirmek

survey   -araştırma

suspicious-          kuşkulu

thorn-katlanır

thus-böylelikle

timely-tam vaktinde

trapped -kapana kısılmış

tricking  -dolandırma

undergo-geçirmek

undermine-baltalamak

valuable-değerli

virtual reality-sanal gerçeklik

virtual world-     sanal alem

witness -şahit olmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir