12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 25

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 25 konusunu yazdık. MEB Yayınları (Devlet Kitapları) 12. sınıf İngilizce Ders kitabı Count me in kitabının Türkçe çevirisini sayfa numaralarına göre yazdık.

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 25

SAYFA 25 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. Read the argumentative text on today’s friendships and find out what make a true friendship.

1. There have been debates over friendships of today recently. Some argue that true friendships cannot exist in today’s global world while some others claim true friendships exist and will always continue to exist.

2. The reasons behind a friendship may help to understand both sides as they play a vital role in how long a friendship will last. Some people may become friends just because they share the same time and space like the office, the teachers’ room, the same apartment building, etc. Some may pretend to be friends with you to benefit from your skills, status, popularity, etc. And it may sometimes be mutual commonalities, respect and understanding that is behind a friendship.

3. The quote by Aristotle goes “Some define it as a matter of similarity: they say that we love those who are like ourselves.” Likewise, Plato said “Similarity; begets friendship.” Both quotes, as most agree, show that a good friendship may start as a result of similar thoughts, behavioral patterns, expectations. However, these are not enough to remain good friends. Mutual understanding, tolerance to errors, respect are of great importance.

It is true that the rush in everyday life today has negative effects on relationships as most people have to spend more time at work, in traffic, in the office and less time with the family and friends. These may bring some friendships to an end, just like benefit based friendships which cannot last for a long time. However, there are opportunities for sharing with friends thanks to social media, modern events such as matches, concerts, movies, etc. Therefore, factors that are important to maintain good friendships are always there for those who want to use them. And also, since similarities, commonalities and the need for sharing will never disappear, true friendships cannot be limited to a period of time.

4. To sum up, there are factors in modern life which have negative effects on relationships and friendships but as the basic factors for a good friendship will continue to exist, true friendships will always be part of life.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. Bugünün arkadaşlıklarıyla ilgili tartışmalı metni okuyun ve gerçek bir arkadaşlığı neyin oluşturduğunu öğrenin.

1. Bugünün arkadaşlıkları üzerine tartışmalar oldu. Bazıları gerçek arkadaşlıkların günümüzün küresel dünyasında var olamayacağını iddia ederken, bazıları gerçek arkadaşlıkların var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini iddia ediyor.

2. Bir arkadaşlığın ardındaki nedenler, bir dostluğun ne kadar süreceği konusunda hayati bir rol oynadıkları için her iki tarafı da anlamaya yardımcı olabilir. Bazı insanlar ofis, öğretmenler odası, aynı apartman vb. Gibi aynı zaman ve mekanı paylaştıkları için arkadaş olabilirler. Bazıları becerilerinizden, statünüzden, popülerliğinizden vb. Faydalanmak için sizinle arkadaş gibi davranabilir. Ve bazen bir arkadaşlığın arkasında karşılıklı ortaklıklar, saygı ve anlayış olabilir.

3. Aristoteles’in sözlerinden alıntı: “Bazıları bunu benzerlik meselesi olarak tanımlıyor: kendimiz gibi olanları sevdiğimizi söylüyorlar.” Aynı şekilde Platon, “Benzerlik; dostluğa yol açar. ” Her iki alıntı da, çoğunun hemfikir olduğu üzere, iyi bir arkadaşlığın benzer düşünceler, davranış kalıpları, beklentiler sonucunda başlayabileceğini göstermektedir. Ancak bunlar iyi arkadaş kalmak için yeterli değildir. Karşılıklı anlayış, hatalara tolerans, saygı çok önemlidir.

Çoğu insan işte, trafikte, ofiste daha çok, aile ve arkadaşlarıyla daha az zaman geçirmek zorunda kaldığından, günümüzde günlük yaşamdaki telaşın ilişkiler üzerinde olumsuz etkileri olduğu doğrudur. Bunlar, uzun süre dayanamayan fayda temelli arkadaşlıklar gibi bazı arkadaşlıkların sonunu getirebilir. Ancak sosyal medya sayesinde arkadaşlarla paylaşım imkanı, maçlar, konserler, filmler gibi modern etkinlikler var. Bu nedenle iyi dostlukları sürdürmek için önemli olan faktörler, onları kullanmak isteyenler için her zaman var. Ayrıca benzerlikler, ortak yönler ve paylaşma ihtiyacı asla ortadan kalkmayacağından, gerçek arkadaşlıklar belirli bir süre ile sınırlanamaz.

4. Özetlemek gerekirse, modern yaşamda ilişkiler ve arkadaşlıklar üzerinde olumsuz etkileri olan etkenler vardır, ancak iyi bir arkadaşlığın temel etkenleri var olmaya devam edeceğinden, gerçek arkadaşlıklar her zaman hayatın bir parçası olacaktır.


D. Below are pairs of statements related to each paragraph. Put a tick by the statement that is the main conclusion in each pair.

Paragraph 1
a. The majority agree that today’s friendships are worse than those of the past.
b. People’s opinions on friendships of today’s global world vary.

Paragraph 2
a. Why and how you make friends with someone is important for the lifetime of a friendship.
b. Sharing the same office is important for the lifetime of a friendship.

Paragraph 3
a. There are factors for the beginning and continuation of a true friendship.
b. Friendships based on similarities are true friendships.

Paragraph 4
a. Today’s lifestyle prevents true friendships.
b. True friendships may still exist despite some disadvantages.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

D. Aşağıda, her paragrafla ilgili ifade çiftleri bulunmaktadır. Her çiftteki ana sonuç olan ifadeye bir onay işareti koyun.

Paragraf 1
a. Çoğunluk, bugünün arkadaşlıklarının geçmiştekinden daha kötü olduğu konusunda hemfikir.
b. İnsanların günümüzün küresel dünyasının dostlukları hakkındaki görüşleri çeşitlidir.

2. paragraf
a. Biriyle neden ve nasıl arkadaş edindiğiniz, bir arkadaşlığın ömrü boyunca önemlidir.
b. Bir arkadaşlığın ömrü boyunca aynı ofisi paylaşmak önemlidir.

3. Paragraf
a. Gerçek bir arkadaşlığın başlangıcı ve devamı için faktörler vardır.
b. Benzerliğe dayalı arkadaşlıklar gerçek arkadaşlıklardır.

4. paragraf
a. Bugünün yaşam tarzı gerçek arkadaşlıkları engelliyor.
b. Bazı dezavantajlara rağmen gerçek arkadaşlıklar hala var olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir