12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 26

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 26 konusunu yazdık. MEB Yayınları (Devlet Kitapları) 12. sınıf İngilizce Ders kitabı Count me in kitabının Türkçe çevirisini sayfa numaralarına göre yazdık.

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 26

SAYFA 26 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. What animals or pets are known for loyalty?

B. Have you heard or read about a story based on loyalty?

C. Read the text and find out some examples of loyalty

A Life of Dedication

1. Dogs have always been loyal to their owners but in the case of Hachiko and Professor Ueno, it was much more. The true story was so impressive that it spread across Japan and then the world and was made into a Hollywood movie.

2. Hidesaburo Ueno, a professor of agricultural science at Tokyo Imperial University, was known for his dedication to his job. He was also fond of dogs of Akita breed. He adopted a puppy of that breed and called him Hachiko.
The dog grew up together with the professor’s daughter, who was also fond of dogs and was able to get on very well with her father. She was unmarried and loved her fiancé very much. She married and went to live with her husband. The professor had grown very fond of the dog
and kept Hachiko instead of giving him away.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Sadakatle tanınan hayvanlar veya evcil hayvanlar nelerdir?

B. Sadakate dayalı bir hikaye duydunuz veya okudunuz mu?

C. Metni okuyun ve bazı sadakat örneklerini öğrenin

Adanmışlık Yaşamı

1. Köpekler her zaman sahiplerine sadık kalmışlardır, ancak Hachiko ve Profesör Ueno söz konusu olduğunda, bu çok daha fazlaydı. Gerçek hikaye o kadar etkileyiciydi ki Japonya’ya ve sonra dünyaya yayıldı ve bir Hollywood filmine dönüştürüldü.

2. Tokyo İmparatorluk Üniversitesi’nde tarım bilimleri profesörü olan Hidesaburo Ueno, işine olan bağlılığıyla biliniyordu. Ayrıca Akita cinsi köpeklere de düşkündü. O cins bir köpek yavrusu sahiplendi ve ona Hachiko adını verdi. Köpek, aynı zamanda köpeklere de düşkün olan ve babasıyla çok iyi geçinen profesörün kızıyla birlikte büyüdü. Evlenmemişti ve nişanlısını çok seviyordu. Evlendi ve kocasıyla yaşamaya gitti. Profesör köpeğe çok düşkündü ve onu vermek yerine Hachiko’yu tuttu.


3. Ueno led an orderly life. He traditionally focused on his home and work. He went to work by train every day and Hachiko became his faithful companion. Every morning, he accompanied Ueno to Shibuya train station and in the afternoon, he met him when he returned from work by the 4 o’clock train. Soon, the professor, who was well-known in the neighborhood, walking to and from the station with Hachiko became a common sight of everyday life. This went on until, one day, the professor died when he was lecturing and couldn’t get back, in May 1925.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Ueno düzenli bir yaşam sürdü. Geleneksel olarak evine ve işine odaklandı. Her gün işe trenle gitti ve Hachiko onun sadık arkadaşı oldu. Her sabah Ueno’ya Shibuya tren istasyonuna kadar eşlik etti ve öğleden sonra saat 4 treniyle işten döndüğünde onunla karşılaştı. Yakında, mahallede tanınan profesör, Hachiko ile istasyona gidip gelirken gündelik hayatın ortak görüşü haline geldi. Bu, bir gün profesör ders verirken ölünceye ve Mayıs 1925’te geri dönemeyene kadar devam etti.


4. The professor had a gardener. He was very respectful to the professor and showed his fidelity to him throughout his life. He was nice at garden work. He inherited the house in the Kobayashi district and started to take care of Hachiko. Although he treated Hachiko well, the dog was not happy without his professor. For the next ten years, Hachiko would go to Shibuya station every day to meet the 4 o’clock train, hoping to see his beloved owner again.

Those around the train station knew and fed the dog. The story got around and a statue of Hachiko was erected at the station. One day, in 1935, Hachiko’s dead body was found next to the statue. He had died while waiting for the professor to arrive. The world would know him as Hachiko, the faithful dog.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Profesörün bahçıvanı vardı. Profesöre karşı çok saygılıydı ve hayatı boyunca ona sadakatini gösterdi. Bahçe işlerinde iyiydi. Kobayashi bölgesindeki evi miras aldı ve Hachiko’ya bakmaya başladı. Hachiko’ya iyi davranmasına rağmen, köpek profesörü olmadan mutlu değildi. Sonraki on yıl boyunca Hachiko, sevgili sahibini tekrar görmeyi umarak her gün saat 4 treniyle karşılaşmak için Shibuya istasyonuna gidecekti.

Tren istasyonunun etrafındakiler köpeği tanıyor ve besliyordu. Hikaye etrafta dolaştı ve istasyona bir Hachiko heykeli dikildi. Bir gün, 1935’te Hachiko’nun cesedi heykelin yanında bulundu. Profesörün gelmesini beklerken ölmüştü. Dünya onu sadık köpek Hachiko olarak bilirdi.


5. The Hollywood movie which was inspired by the story appealed to millions all around the world. Richard Gere cast the professor. For some, Gere was a good choice because of his resemblance to the Japanese. He resembles a Japanese man because he has eyes angled downward. He also has the charisma of a professor. His glasses give him an intellectual look as well. He has millions of fans worldwide. On the other hand, there were those who were critical of Gere’s acting in the movie. According to them, Gere’s appearance was much different than that of Ueno’s.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Hikayeden ilham alan Hollywood filmi tüm dünyada milyonları cezbetti. Richard Gere profesörü seçti. Bazıları için Gere, Japonlara olan benzerliğinden dolayı iyi bir seçimdi. Bir Japon adama benziyor çünkü gözleri aşağıya dönük. Ayrıca bir profesörün karizmasına da sahip. Gözlükleri de ona entelektüel bir görünüm veriyor. Dünya çapında milyonlarca hayranı var. Öte yandan, Gere’nin filmdeki oyunculuğunu eleştirenler de vardı. Onlara göre Gere’nin görünümü Ueno’unkinden çok farklıydı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir