12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 29

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 29 konusunu yazdık. MEB Yayınları (Devlet Kitapları) 12. sınıf İngilizce Ders kitabı Count me in kitabının Türkçe çevirisini sayfa numaralarına göre yazdık.

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 29

SAYFA 29 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. Read the essay and find out the qualities of a good friend according to the writer

When it comes to talking about the qualities of a good friend, most will mention common favorable adjectives like honest, respectful, generous, thoughtful, kind, empathetic, etc. This is right but in my opinion, there are some qualities which are more important for a good friendship.

First of all, a friend must be sincere. Without sincerity, a friendship cannot last long or turn out to be a good friendship as pretensions or insincere mannerisms will end up in disappointment. Sincerity on its own is not enough but without sincerity, a true sharing, which is essential for a good friendship, cannot be achieved.

Secondly, reliability is a must for a good friendship. I believe that one cannot consider becoming even an acquaintance with someone who is not reliable, let alone good friends. After all, reliability is not only essential for a good friendship but also for a relationship. If you do not rely on someone, you can share almost nothing with them.

Another important factor is loyalty. Only loyal ones out of all friends will turn out to be good ones in time. Friendship is a journey in life and this journey can never be without problems or barriers. Loyal ones will not leave you half way through. Therefore, a good friendship cannot be maintained without being loyal.

In conclusion, a good friendship requires various good personal qualities but I believe that some of them such as being sincere, reliable and loyal are more important. Without those, we cannot talk about a good friendship.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C.Makaleyi okuyun ve yazara göre iyi bir arkadaşın niteliklerini öğrenin

İyi bir arkadaşın niteliklerinden bahsetmeye gelince, çoğu kişi dürüst, saygılı, cömert, düşünceli, kibar, empatik vb. Gibi yaygın olumlu sıfatlardan bahsedecektir. Bu doğru ama bence daha önemli olan bazı nitelikler var. iyi bir arkadaşlık için.

Her şeyden önce bir arkadaş samimi olmalıdır. Samimiyet olmadan, bir arkadaşlık uzun süre dayanamaz ya da iyi bir arkadaşlığa dönüşemez çünkü iddialar ya da samimiyetsiz tavırlar hayal kırıklığına uğrayacaktır. Tek başına samimiyet yeterli değildir ama samimiyet olmadan iyi bir dostluk için gerekli olan gerçek bir paylaşım sağlanamaz.

İkincisi, iyi bir arkadaşlık için güvenilirlik şarttır. İnanıyorum ki, bırakın iyi arkadaşlar, güvenilir olmayan biriyle tanışmak bile düşünülemez. Sonuçta, güvenilirlik sadece iyi bir arkadaşlık için değil, aynı zamanda bir ilişki için de gereklidir. Birine güvenmezseniz, onlarla neredeyse hiçbir şey paylaşamazsınız.

Bir diğer önemli faktör ise sadakattir. Tüm arkadaşlardan yalnızca sadık olanlar zamanla iyi olur. Arkadaşlık hayattaki bir yolculuktur ve bu yolculuk asla sorunsuz ve engelsiz olamaz. Sadık olanlar sizi yarı yolda bırakmaz. Bu nedenle sadık olmadan iyi bir dostluk sürdürülemez.

Sonuç olarak, iyi bir arkadaşlık çeşitli iyi kişisel nitelikler gerektirir ancak içten, güvenilir ve sadık olmak gibi bazılarının daha önemli olduğuna inanıyorum. Bunlar olmadan iyi bir arkadaşlıktan söz edemeyiz.


D. Below are statements related to a good friendship. Work in pairs and associate the statements with adjectives in the box. More than one option is possible.

1. A good friend is someone who will not leave you half way through.
2. A good friend will not judge you but support.
3. Only those who are givers can be good friends.
4. If you want to be a good friend, you must be a good listener.
5. Respect and tolerance go hand in hand to make good friends.
6. If you cannot manage to put yourself in your friend’s shoes, you are not a good friend

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

D. Aşağıda iyi bir arkadaşlıkla ilgili ifadeler bulunmaktadır. İkili çalışın ve ifadeleri kutudaki sıfatlarla ilişkilendirin. Birden fazla seçenek mümkündür.

1. İyi bir arkadaş, sizi yarı yolda bırakmayacak biridir.
2. İyi bir arkadaş sizi yargılamak yerine destekleyecektir.
3. Sadece bağışta bulunanlar iyi arkadaş olabilirler.
4. İyi bir arkadaş olmak istiyorsan, iyi bir dinleyici olmalısın.
5. Saygı ve hoşgörü, iyi arkadaşlar edinmek için el ele gider.
6. Kendinizi arkadaşınızın yerine koymayı başaramazsanız, iyi bir arkadaş değilsiniz


patient
empathetic
respectful
generous
supportive
loyal
considerate
praising
tolerant
judgmental

“A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED”

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

hasta
empatik
saygılı
cömert
destekleyici
sadık
düşünceli
övme
hoşgörülü
yargılayıcı

“DOST KARA GÜNDE BELLİ OLUR”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir