12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 78

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 78 konusunu yazdık. MEB Yayınları (Devlet Kitapları) 12. sınıf İngilizce Ders kitabı Count me in kitabının Türkçe çevirisini sayfa numaralarına göre yazdık.

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 78

SAYFA 78 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Look at the following images and discuss how they may be related to environmental solutions.

B. Analyze the text to respond to the questions.

When environmental problems are at issue, most people end up talking about some solutions. Therefore, forms of energy may turn out to be the subject of statements. Most believe that switching to alternative, renewable and clean energy forms has been considered to be the number one solution to environmental problems.

However, this is a highly debatable matter as there are many other things to be done. In order to develop a better understanding of what must be done, awareness about the reasons underlying environmental problems is essential. In addition to carbon emission based problems that lead to any form of pollution such as land, air and water pollution, climate change and global warming; deforestation, overpopulation, some forms of household waste and genetic engineering stand as other major issues to be dealt with. Fortunately, they can still, at least to an extent, be dealt with.

An average household produces tons of garbage each year and it is a futile effrt to send these masses to other countries or seek for economical ways of disposal as the only solution. They may work out well but trying to cut down on consumption may be a much better contribution. The way people put things in a garbage bag, avoiding using plastic shopping bags, curbing the desire to buy new things just for a change may help much more than it is thought.

Deforestation is another factor which can be kept at certain levels or minimized. Due to overpopulation, new needs such as demand for food, shelter and cloth arise and in order to create new areas to construct homes, roads, factories and agriculture, deforestation occurs. This also triggers flods, soil erosion, global warming, climate imbalance, wildlife extinction and some other issues. Determining residential areas that do not require deforestation, constructing underground transportation systems, raising awareness about family planning may help minimize deforestation.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Aşağıdaki resimlere bakın ve bunların çevresel çözümlerle nasıl ilişkili olabileceğini tartışın.

B. Soruları cevaplamak için metni analiz edin.

Çevre sorunları söz konusu olduğunda, çoğu insan bazı çözümler hakkında konuşur. Bu nedenle, enerji formları ifadelere konu olabilir. Çoğu, alternatif, yenilenebilir ve temiz enerji formlarına geçişin çevre sorunlarına bir numaralı çözüm olarak kabul edildiğine inanmaktadır.

Ancak, yapılması gereken başka şeyler olduğu için bu oldukça tartışmalı bir konudur. Ne yapılması gerektiğine dair daha iyi bir anlayış geliştirmek için, çevresel sorunların altında yatan nedenler hakkında farkındalık esastır. Kara, hava ve su kirliliği, iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi her türlü kirliliğe yol açan karbon emisyonuna dayalı sorunlara ek olarak; ormansızlaşma, aşırı nüfus, bazı evsel atık türleri ve genetik mühendisliği, ele alınması gereken diğer önemli konulardır. Neyse ki, yine de, en azından bir ölçüde ele alınabilirler.

Ortalama bir hane halkı her yıl tonlarca çöp üretir ve bu kitleleri diğer ülkelere göndermek ya da tek çözüm olarak ekonomik imha yollarını aramak boşuna bir işlemdir. İyi çalışabilirler, ancak tüketimi azaltmaya çalışmak çok daha iyi bir katkı olabilir. İnsanların bir şeyleri çöp torbasına koyma, plastik alışveriş torbaları kullanmaktan kaçınma, sadece bir değişiklik için yeni şeyler alma arzusunu engelleme, düşündüğünden çok daha fazla yardımcı olabilir.

Ormansızlaşma, belirli seviyelerde tutulabilen veya en aza indirilebilen bir başka faktördür. Aşırı nüfus nedeniyle, gıda, barınak ve kumaş talebi gibi yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor ve evler, yollar, fabrikalar ve tarım inşa etmek için yeni alanlar oluşturmak için ormansızlaşma meydana geliyor. Bu aynı zamanda su baskınları, toprak erozyonu, küresel ısınma, iklim dengesizliği, vahşi yaşamın yok olması ve diğer bazı sorunları da tetikler. Ormansızlaşma gerektirmeyen yerleşim alanlarının belirlenmesi, yer altı ulaşım sistemlerinin kurulması, aile planlaması hakkında farkındalığın artırılması ormansızlaşmanın en aza indirilmesine yardımcı olabilir.


1. What messages can you infer about solutions to environmental problems in the text? Discuss with friends.
2. What kind of environmental solutions are of priority in everyday life for you? Make a list of top three.
3. What are the solutions to the environmental problems given, according to the text? List them in the grid.

C. What other environmental solutions would you recommend as major ones? Discuss with your friends.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Metindeki çevre sorunlarına çözümler hakkında hangi mesajları çıkarabilirsiniz? Arkadaşlarınızla tartışın.
2. Günlük yaşamda sizin için ne tür çevresel çözümler önceliklidir? İlk üçün bir listesini yapın.
3. Metne göre verilen çevre sorunlarına çözümler nelerdir? Bunları ızgarada listeleyin.

C. Büyük çözümler olarak başka hangi çevresel çözümleri önerirsiniz? Arkadaşlarınızla tartışın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.