12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 81

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 81 konusunu yazdık. MEB Yayınları (Devlet Kitapları) 12. sınıf İngilizce Ders kitabı Count me in kitabının Türkçe çevirisini sayfa numaralarına göre yazdık.

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 81

SAYFA 81 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. Write a letter of complaint about an environmental problem to a local or national authority and suggest solutions in your letter

D. The town council is having a meeting to discuss solutions to the problems in town and they are talking about the problem in Myra Sahana’s letter. Read the fist part of their conversation and discuss whether the members of the council are doing the right thing and what should be done.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. Yerel veya ulusal bir otoriteye çevresel bir sorun hakkında bir şikayet mektubu yazın ve mektubunuzda çözümler önerin

D. Belediye meclisi, şehirdeki sorunların çözümlerini tartışmak üzere bir toplantı yapıyor ve Myra Sahana’nın mektubundaki sorundan bahsediyorlar. Görüşmelerinin ilk bölümünü okuyun ve konsey üyelerinin doğru şeyi yapıp yapmadığını ve ne yapılması gerektiğini tartışın.


The Mayor So, the next issue is related to air pollution stemming from low calorie coal use in the neighborhood of Littlepole. It came in a letter of complaint by a resident, Myra Sahana. You have a copy of the letter in your folders. What would you say about it?

Linda Thomas Don’t get me wrong, but I think we should take a prompt action on this matter. We should be more sensitive about environmental issues.

Ally Jonas You are right but the solution to this problem is not so simple as introducing a ban at once.

Marie Birdwood I agree with you Mr. Jonas. It is not that simple. I think we should consider the diffrent aspects of the problem. It is about family budgets, environment, human health, introducing new standards in coal market and similar things.

Carl Pitt Excuse me, but in order to solve this problem, we must fist see things on the spot. We should fiure out whether it is really all about low calorie coal use. There might be another reason as well. We should fist send experts of the municipality to discover the truth.

The Mayor That seems to be a good beginning, Carl

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Belediye Başkanı Yani, bir sonraki konu Littlepole mahallesinde düşük kalorili kömür kullanımından kaynaklanan hava kirliliği ile ilgilidir. Bir mukim, Myra Sahana tarafından bir şikayet mektubu geldi. Klasörlerinizde mektubun bir kopyası var. Bununla ilgili ne söylerdin?

Linda Thomas Beni yanlış anlamayın, ama bence bu konuda derhal harekete geçmeliyiz. Çevre sorunlarına karşı daha duyarlı olmalıyız.

Ally Jonas Haklısınız, ancak bu sorunun çözümü aynı anda yasak getirmek kadar basit değil.

Marie Birdwood Sana katılıyorum Bay Jonas. o kadar basit değil. Bence sorunun farklı yönlerini düşünmeliyiz. Aile bütçeleri, çevre, insan sağlığı, kömür piyasasında yeni standartlar ve benzeri şeylerle ilgilidir.

Carl Pitt Affedersiniz, ancak bu sorunu çözmek için olayları yerinde görmemiz gerekiyor. Gerçekten düşük kalorili kömür kullanımı ile ilgili olup olmadığını bilmeliyiz. Başka bir sebep daha olabilir. Gerçeği keşfetmek için belediye uzmanlarını göndermeliyiz.

Belediye Başkanı Bu iyi bir başlangıç ​​gibi görünüyor, Carl


Work in pairs. Study the expressions in bold and circle the best choice
about them.
The expressions in bold are…
a. for describing problems.
b. making complaints.
c. offring solutions.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Çiftler halinde çalışın. İfadeleri kalın harflerle inceleyin ve en iyi seçimi daire içine alın
onlar hakkında.
Kalın ifadeler …
a. sorunları tanımlamak için.
b. şikayette bulunmak.
c. offring çözümleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir