12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 83

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 83 konusunu yazdık. MEB Yayınları (Devlet Kitapları) 12. sınıf İngilizce Ders kitabı Count me in kitabının Türkçe çevirisini sayfa numaralarına göre yazdık.

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 83

SAYFA 83 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Below is the second part of the dialogue in Part 5 D. Read and discuss whether the council members are supportive or critical of the solutions offred in the fist part.

Joe Wilkins Ladies and gentlemen, I have to say that we are giving a prompt reaction. A complaint from one person doesn’t necessarily mean that there is air pollution there.

Lilly North I’m sorry to tell that the woman may be mistaken. Mr. Wilkins could be right at this point.

Tim Hogan Perhaps, it could be better if we talk to some other residents. If there are others to complain about the same problem, we can handle the situation again.

The Mayor Thank you very much for your contributions, everyone. We must handle the problem through scientifi methods. We can talk to other residents and send experts at the same time.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Aşağıda Bölüm 5’teki diyaloğun ikinci kısmı yer almaktadır. D. Konsey üyelerinin ilk kısımda sunulan çözümleri destekleyip desteklemediğini veya eleştirel olup olmadığını tartışın.

Joe Wilkins Bayanlar ve baylar, derhal tepki verdiğimizi söylemeliyim. Bir kişiden gelen şikayet, mutlaka orada hava kirliliği olduğu anlamına gelmez.

Lilly North Kadının yanıldığını söylediğim için üzgünüm. Bay Wilkins tam bu noktada olabilir.

Tim Hogan Belki de başka sakinlerle konuşmamız daha iyi olabilir. Aynı sorundan şikayet edecek başka kişiler varsa, durumu tekrar ele alabiliriz.

Belediye Başkanı Katkılarınız için herkese çok teşekkür ederim. Sorunu bilimsel yöntemlerle ele almalıyız. Diğer sakinlerle konuşabilir ve aynı zamanda uzman gönderebiliriz.


Study the statements below from the dialogue above and circle the best choices to complete the sentences about them.

I have to say that we are giving a prompt reaction
I’m sorry to tell that the woman may be mistaken.
Perhaps, it could be better if we talk to some other residents.

1. These sentences are used to ..
A. express approva
B. express critical opinion

2. The bold parts of these statements are for showing …,
A. a rude manner
B. a polite manner

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Yukarıdaki diyalogdan aşağıdaki ifadeleri inceleyin ve onlar hakkındaki cümleleri tamamlamak için en iyi seçenekleri daire içine alın.

Hızlı bir tepki verdiğimizi söylemeliyim
Kadının yanılmış olabileceğini söylediğim için üzgünüm.
Belki başka sakinlerle konuşursak daha iyi olabilir.

1. Bu cümleler şu amaçlarla kullanılır:
A. ekspres onaylama
B. eleştirel görüşü ifade eder

2. Bu ifadelerin cesur kısımları göstermek içindir …,
A. kaba bir şekilde
B. kibar bir şekilde


B. Below are statements about the usage of alternative energy. Write your opinions on each of them in a critical but polite manner. Use expressions similar to those in the dialogue in Part 7 A

1. In my opinion, biodiesel will be the main fuel of the future.
2. We must quit using fossil fuels and start to use alternative and renewable energy forms immediately
3. Wind turbines should be the main way of generating power
4. When solar panels are installed, people will not need to use other energy resources.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. Alternatif enerjinin kullanımı ile ilgili açıklamalar aşağıdadır. Her biri hakkındaki düşüncelerinizi eleştirel fakat kibar bir şekilde yazın. Bölüm 7 A’daki diyalogdakine benzer ifadeler kullanın

1. Bence biyodizel geleceğin ana yakıtı olacak.
2. Fosil yakıtları kullanmayı bırakmalı ve alternatif ve yenilenebilir enerji formlarını hemen kullanmaya başlamalıyız
3. Rüzgar türbinleri güç üretmenin ana yolu olmalıdır
4. Güneş panelleri monte edildiğinde, insanların diğer enerji kaynaklarını kullanması gerekmeyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir