4. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 173, 174 175, 176, 177, 178, 179 Cevaplar MEB

Bu yazıda “4. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 Cevaplar MEB” konusunu yazdık. MEB Yayınları 4. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı 4. Ünite Ünite Değerlendirme sorularının cevaplarını aşağıda kısaca yazdık.

4. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 Cevaplar MEB

A) Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını saf madde ve karışım olarak sınıflandırınız. Yaptığınız sınıflandırmayı aşağıdaki uygun yerlere yazınız.

SAF MADDELER

 1. SU
 2. DEMİR
 3. TUZ
 4. ŞEKER
 5. BAKIR
 6. ALTIN
 7. BAL
 8. UN
 9. MERCİMEK

KARIŞIMLAR

 1. ÇORBA
 2. MEYVE SALATASI
 3. LİMONATA
 4. ÇAY
 5. AYRAN
 6. ŞERBET

B) Aşağıdaki karışımları oluşturan maddeleri yazınız

 • Çay : Çay, Su
 • Limonata:Limon,Su
 • Şekerli su:Su,şeker
 • Ayran:Yoğurt, Su

C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

1. (D..) Soluduğumuz hava bir karışımdır.
2. ( Y..) Tuzlu su bir karışım değildir.
3. ( D..) Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmez.
4. (Y..) Saf maddeler en az iki maddeden oluşur.
5. (D..) Tuz saf maddedir.

D) Aşağıdaki karışımları ayırmak için hangi yöntemi uygulamalıyız.

 • Un ve pirinç: ELEME YÖNTEMİ
 • Kum ve çakıl:ELEME YÖNTEMİ
 • Fasulye ve su: SÜZME YÖNTEMİ
 • Talaş ve demir tozu:MIKNATIS İLE AYIRMA YÖNTEMİ

SAYFA 174 CEVAPLAR

Anlatan Sen Olsaydın

Aşağıdaki tabloda bu ünitede öğrendiğiniz konular vardır. Bu konuları siz anlatacak olsanız hangilerini en iyi anlatırsınız? Hangi konuları anlatırken zorlanırsınız? Hangi konuları tekrar etmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz? Aşağıdaki konuları, tablodaki
uygun yerlere yerleştiriniz.

Suda Yüzen ve Batan Maddeler
Suyu Emen ve Emmeyen Maddeler
Mıknatıs Tarafından Çekilen ve Çekilmeyen Maddeler
Kütle
Hacim
Katı, Sıvı, Gaz
Isınma ve Soğuma
Hâl Değişimi
Saf Madde
Karışımların Ayrılması
Karışımların Ayrılmasının Ülke Ekonomosine Katkısı

Anlatabilirim: Konuların Hepsini Anlatabilirim.

SAYFA 175 CEVAPLAR

Ünite Değerlendirme Soruları

A) Aşağıda verilen maddeleri katı sıvı ve gaz olarak sınıflandırınız. Sınıflandırmanızı aşağıdaki tablodaki uygun yere yazınız.

KATI

 1. Kağıt
 2. Elma
 3. Bilgisayar
 4. ev
 5. Orman
 6. Kalem
 7. Yumurta
 8. Kivi
 9. Buz

SIVI

 1. Su
 2. Deniz
 3. Kolonya
 4. Nehir
 5. Ayran

GAZ

 1. Bulut
 2. Doğal gaz
 3. Oksijen
 4. Hava
 5. Buhar
 6. Duman

B) Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun kavramlar ile doldurunuz.

1. Maddenin ölçülebilir özellikleri …KÜTLE…….. ve hacimdir.
2. Katı maddelerin kütlesi ………EŞİT KOLLU….. veya elektronik terazi ile ölçülür.
3. Kütle birimi ……KİLOGRAM…….. ya da gramdır.
4. Sıvı maddelerin kütlesi ……KAP….. kullanılarak ölçülür.
5. Maddenin boşlukta kapladığı yere ……….HACİM………… denir.
6. Maddelerin hacimlerini ölçmek için dereceli silindir, …DERECELİ KAP..kullanılır.
7. Sıvı maddelerin hacmi, ……LİTRE…….. veya mililitre birimleri kullanılarak belirtilir.
8. Kütlesi ve hacmi olan tüm varlıklara ……MADDE…….. denir.

SAYFA 176 CEVAPLAR

C) Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri tablodaki uygun sözcüklerle doldurunuz

1 numaralı olayın ismi ……DONMA….
2 numaralı olayın ismi ……ERİME……..
3 numaralı olayın ismi ………BUHARLAŞMA……..
1 numaralı olay gerçekleşirken buz ısı …VERİR…
2 numaralı olay gerçekleşirken su ısı …ISI ALIR…..
3 numaralı olay gerçekleşirken su ısı ……ISI ALIR..,

D) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla doldurunuz.

1. İki ya da daha fazla saf maddenin bir araya gelmesiyle ……KARIŞIM………oluşur.
2. …SAF…… maddelerin özellikleri maddenin her yerinde aynıdır.
3. Su ………ISI KAYBEDEREK………donar.
4. Buz……ISI ALARAK………… erir.
5. Pirinç ve su karışımını …SÜZME….yöntemi ile ayırırız.
6. .SICAKLIK………farkı olan iki madde birbiriyle temas edince ısı alışverişi olur.
7. Demir tozu ve talaşı …MIKNATIS…………ile ayırırız.
8. Kalem, defter, dağ, buz ……KATI…..maddelerdir.

SAYFA 177 CEVAPLAR

E) Aşağıda bazı karışımlar verilmiştir. Bu karışımları hangi yöntemlerle ayırabilirsiniz?

 • Demir tozu + kum : MIKNATISLA AYIRMA
 • Pirinç taneleri + tuz : ELEME
 • Nikel tozu + talaş : MIKNATISLA AYIRMA
 • Makarna + su: SÜZME
 • Çakıl taşı + kum: ELEME
 • Buğday + buğday kabuğu :ELEME
 • Demlenmiş ıhlamur + ıhlamur yaprağı :SÜZME
 • Talaş + kum:ELEME
 • Süt + saman:SÜZME
 • Su + talaş:SÜZME
 • Su + bulgur:SÜZME
 • Toplu iğne + plastik ataş: MIKNATISLA AYIRMA

F) Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin saf madde mi karışım mı olduğunu yanındaki boşluğa yazınız.

 • Limonata :KARIŞIM
 • Salata : KARIŞIM
 • Ayran : KARIŞIM
 • Tuz : SAF MADDE
 • Tuzlu su: KARIŞIM
 • Toprak : KARIŞIM

SAYFA 178 CEVAPLAR

G) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Tabloda özellikleri verilen madde aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

B) Sünger

2. Yukarıda verilen eşyalardan hangileri suyu emmeyen maddelerden üretilir?

C) I ve II

3. Yukarıdaki ifadelerden doğru olanları seçerek kaçıncı çıkışa ulaşırız?

A) 1. Çıkış

4. Yukarıdaki dereceli kaba taş atıldığında kaptan 50 mililitre su taşıyor. Buna göre taşın hacmi kaç mililitredir?

A) 350 ml

SAYFA 179 CEVAPLAR

5. Aşağıdaki dereceli kaplar kullanılarak ölçümler yapılmıştır.

1 numaralı kapta 600 ml su bulunmaktadır. Bu suyun içine küp ve küre cisimleri atıldığı zaman suyun seviyesi 750 ml olmaktadır. Yine 1 numaralı kabın içine sadece küp cismini attığımı

D) 50 ml

6. Yandaki boş kabın kütlesi 250 gramdır. Aynı kabın içine zeytinyağı koyup tarttığımızda ise 850 gram gelmektedir.
Buna göre zeytinyağının kütlesi kaç gramdır?

B) 600 gr

7. Bir bardağın içindeki suyun sıcaklığı termometre ile ölçüldüğünde 45 ºC (Derece Selsiyus)gelir. Bu suyun içine sıcaklığı 15 ºC (Derece Selsiyus) olan bir çay kaşığı koyulduğunda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?

D) Su ısı alır.

8. Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrıştırılamaz?

D) Su ve şeker karışımı
4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir