4. Sınıf Matematik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25

4. Sınıf Matematik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25. 4. sınıf MEB Yayınları matematik ders kitabı sayfa 25  cevaplarını yazdık. 1. ünite sayfa 25 cevapları.

4. Sınıf Matematik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 251) Aşağıda verilen altı basamaklı sayıların okunuş ve yazılışları ile ilgili eksik verilen bilgileri tamamlayınız.

211144-İki yüz onbir bin yüz kırkdört

561 800- Beş yüz altmış bir bin sekiz yüz

107218-Yüz yedi bin iki yüz on sekiz

704090 -Yedi yüz kırk dört bin  doksan

980 969 – Dokuz seksen bin dokuz yüz altmış dokuz

2) Aşağıdaki çocukların akıllarına takılan soruları yanıtlamalarına yardımcı olunuz.

483 890 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?

80800

304 582 sayısının basamak isimleri nelerdir? Bu sayı abaküs üzerinde nasıl gösterilir?

4. Sınıf Matematik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir