4. Sınıf Türkçe Kitabı Müstecip Onbaşı Metni Cevapları

4. Sınıf Türkçe Kitabı Müstecip Onbaşı  Metni Cevapları Koza Yayıncılık. 4. Sınıf Türkçe ders kitabı okuma metni Müstecip Onbaşı metni etkinlik cevaplarını aşağıdaki bölümde kısaca yazdık. Koza yayıncılık Türkçe 4 . sınıf kitabında yer alan dinleme metninin etkinlik cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

4. Sınıf Türkçe Kitabı Müstecip Onbaşı Metni Cevapları 

4. Sınıf Türkçe Kitabı  Müstecip Onbaşı Metni Cevapları Sayfa 46

HAZIRLIK

Çanakkale Savaşları sırasında büyük başarılar göstermiş kimleri biliyorsunuz? Bunlarla ilgili bilgileri nerelerden öğrendiniz?

Seyit Onbaşı, Mehmet Çavuş, Nezahat Onbaşı. Bunları ders ve internet araştırmalarımdan öğrendim.

4. Sınıf Türkçe Kitabı  Müstecip Onbaşı Metni Cevapları Sayfa 49

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinden alınan bazı kelimelerle bunların sözlük anlamları verilmiştir. Kelimelerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Kelimelerin başında bulunan numaraları uygun yerlere yazarak kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanarak aşağıdaki bölüme yazınız.

1. itilaf(4) Kışla, okul, tutukevi, hastane vb. kalabalık yerlerde,

içinde birçok kimsenin yattığı veya barındığı büyük oda.

2. periskop(3) Bilgi toplama, haber alma.
3. istihbarat(6) İki kara arasındaki dar deniz.
4. koğuş(2) Denizaltılarda, tanklarda, siperlerde kullanılan, gözlemcinin güvenli bir biçimde çevreyi araştırmasını sağlayan mercekli araç.
5. batarya(7) On ere kumanda eden asker, erin üstündeki ilk rütbe.
6. boğaz(5) En küçük topçu birliği.
7. onbaşı(1) Anlaşma, uyuşma, uzlaşma.

Cümlelerim:

1- İki devlet ticaret konusunda itilaf yaptı.

2- Denizaltı periskop ile düşman gemilerini izledi.

3- Savaşta istihbarat birimleri çok önemlidir.

4- Koğuşa herkes uyumuştu.

5- Bataryalar sıra ile ateş açtı.

6- Gemiler boğazdan ağır ağır ilerledi.

7- Dedem askerde onbaşı rütbesindeymiş.

2. ETKİNLİK

Metnin konusu olan ifadeyi işaretleyiniz.

İşaretlenecek olan: Müstecip’in gösterdiği çaba

4. Sınıf Türkçe Kitabı  Müstecip Onbaşı Metni Cevapları Sayfa 50

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Müstecip neden gözlerini, boğazın sularından ayırmıyor?

Her an bir düşman denizlatısının su yüzeyine çıkma ihtimali olduğu için ayırmıyor.

Müstecip denizaltılar hakkındaki bilgileri nasıl öğreniyor?

Derslerde öğreniyor.

Denizaltıyı batırmanın en kolay yolu nedir?

Periskopuna ateş etmektir.

Müstecip denizaltının hangi özelliğini aklına kazıyor?

Şeklini aklına kazıyor.

Müstecip rüyasında neler görüyor?

Rüyasında suyun üzerine çıkan bir denizaltı görüyor. Denizaltının üzerine kendi isminin yazdığını, denizaltından çıkan bir subayın kendisini denizaltına davet ettiğini, denizaltının üzerinde yürüdüğünü görüyor.

Müstecip uyandığında rüyası hakkında ne düşünüyor?

Rüyasının çok güzel olduğunu düşünüyor, gördüğü rüyanın gerçek olmasını istiyor.

Müstecip Onbaşı ve onun gibi davranan askerlerimiz olmasaydı sizce Çanakkale Zaferi’ni kazanabilir miydik? Neden?

Kazanamazdık. Çünkü savaşlar cesaret ve azmin birleştiği yerlerdir. Kahraman askerlerimizi canı pahasına savaşmışlardır.

Okuduğunuz metni, ana hatlarıyla anlatınız. Anlatımınızın ardından metinde geçen hayalî ögeleri aşağıdaki yazma alanına yazınız.

Müstecip topçu bataryasında askerdir. Derslerde düşman denizaltılarının engellemek için ne yapması gerektiğini öğrenir.

Rüyasında talimlerde hedefi on ikiden vurduğu ve  komutanın saat hediye ettiğini görür. Nöbetteyken denizde denizaltı görür. Periskopuna ateş eder ve vurur. Düşman denizaltısı teslim olur. Bu olaydan sonra Müstecip’e onbaşılık rütbesi verilir.

Hayali Ögeler:

Metindeki rüya hayal ürünüdür.

4. Sınıf Türkçe Kitabı  Müstecip Onbaşı Metni Cevapları Sayfa 51

5. ETKİNLİK

a. “Müstecip Onbaşı” metninden alınan aşağıdaki konuşmaları okuyunuz. Konuşmalarda kullanılan noktalama işaretlerine dikkat ediniz.

– Nerede kaldınız kardeşim?
– Dersten geliyoruz.
– Dersten mi?
– Evet.
– Dersler gece oluyordu.
– Bu acil bir durummuş.
– Neymiş acil olan şey?

Yukarıdaki konuşmalarda kullanılan noktalama işaretleri konuşma çizgisi (–), nokta (.) ve soru işaretidir (?). Noktanın nerelerde kullanıldığını söyleyiniz. Diğer noktalama işaretlerinin görevleri hakkındaki aşağıda verilen bilgileri okuyunuz.

Noktanın kullanıldığı yerler:

  • Cümlelerin sonunda kullanılır
  • Kısaltmaların sonunda kullanılır. Dr. (doktor) gibi…
  • Sıra belirten sayıların sonunda kullanılır. 8. (sekizinci) , 5. (beşinci) gibi…
  • Tarihlerde gün, ay ve yılı ayırmak için kullanılır. 5.10.2019 gibi…
  • Saat ile dakika arasında kullanılır. 12.15 gibi…
  • Listelerde maddelerin rakam ve harflerinden sonra kullanılır . 1. 2. 3. şekilde giden maddelerde kullanılır.
  • Matematikte çarpma yerine kullanılır. 2.5=10 gibi…
  • İnternet adreslerinde kullanılır.  http://www.tdk.gov.tr gibi…

Soru İşareti (?)

Dilimizde soru işareti, yaygın olarak şu durumlarda kullanılır:
1. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur:
Bugün de mi gelmeyeceksin?
2. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur:
Müdür bey dikkatlice baktı:
— Adınız?

Soru Eki mı / mi / mu / mü’nün Yazılışı

Bu ek, kendisinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır ve o kelimeye bağlı olarak mı / mi / mu / mü olabilir: Kaldı mı? Sen de mi geldin? Olur mu? İnsanlık öldü mü?

Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik olarak yazılır: Verecek misin? Okuyor muyuz?
Çocuk muyum? Gelecek miydi? Güler misin, ağlar mısın?

Uzun Çizgi (—)

Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir.
— Üsküdar’ı da gezebildin mi?

b. Aşağıdaki paragrafta ( ) içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

Başını kaldırıp masadaki saate baktı(.) Saat hâlâ ikiyi gösteriyordu(.) Yanındaki adama dönüp:
(—) Saatiniz var mı(?) diye sordu.

Adam masadaki saati göstererek:
() Bunu beğenmedin mi(?) diye karşılık verdi(.)

Adamın neden sinirlendiğini anlayamamıştı:
() Bozuk olduğunu düşünüyorum(,) dedi(.)

Müstecip Onbaşı Metni Cevapları Sayfa 52

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde Müstecip Onbaşı’nın rüyası anlatılmaktadır. Daha önce içinde buna benzer hayalî ögeler barındıran metinler okudunuz mu? Söyleyiniz. Siz de arkadaşlarınıza gördüğünüz ilginç bir rüyanızı anlatınız. Rüyanızı ilginç bulma nedenleriniz hakkında konuşunuz. Konuşmanızı yaparken işitilebilir bir ses tonu kullanmayı ve göz teması kurmayı unutmayınız. Arkadaşlarınızı dinlerken nezaket kurallarına uyunuz. Onları, sözlerini kesmeden sabırla dinleyiniz.

Rüyamda suyun üzerinde yürüdüğümü gördüm. Bir balık na yol sordu.

Suyun üzerinde yürümek ve balığın konuşması rüyamı ilginç yapıyor.

7. ETKİNLİK

a. Törenle ilgili aşağıda verilen gazete haberini okuyunuz.

ANZAK KOYU’NDA GELENEKSEL “ŞAFAK AYİNİ”

Çanakkale Kara Savaşları’nın 103. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası’ndaki Anzak Koyu’nda geleneksel “Şafak Ayini” yapıldı.

Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık bin 300 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası’na geçti.

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları’na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek “Şafak Ayini”nin başlamasını bekledi.

Anzak Koyu’nda saat 05.30’da alana katafalkın konulmasıyla başlayan tören bir saat sürdü.

Basından

b. İhtiyaç duyduğumuz bir konu hakkında gazete, dergi, İnternet gibi birçok kaynaktan bilgi edinebiliriz. Fakat seçtiğimiz bilgi kaynaklarının zararlı içerikler barındırmamasına dikkat etmeliyiz. Yukarıda yer alan haber, devletimizin resmî televizyon kanalı olan TRT’nin haber sitesinden alınmıştır. Bir konuda bilgi toplamak için siz hangi kaynaklardan faydalanıyorsunuz? Bu bilgi kaynaklarının güvenilir olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Güvenilir internet sitelerinden (edu ve gov uzantılı) sitelerden yararlanıyorum. Bu siteler devlet ve resmi eğitim siteleridir. Bu yüzden güvenilir olduklarını anlıyorum.

4. Sınıf Türkçe Kitabı  Müstecip Onbaşı Metni Cevapları Sayfa 53

8. ETKİNLİK

Kurtuluş Savaşı’nda ülkemizin özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaşan askerlerimizi düşününüz. Savaşta neler yaptıklarını, neler hissettiklerini düşünerek aşağıdaki yazma alanına bir yazı yazınız. Yazınızı bitirdikten sonra gözden geçirerek yazım ya da noktalama yanlışlarınızı düzeltiniz. Ardından yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.

Örnek yazıyı linkten okuyabilirsiniz.

Kurtuluş Savaşı Yazısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.