5. Sınıf Din Kültürü Kitabı 1. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Kitabı 1. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Kitabı 1. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları.   5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 11 Hazırlık Çalışmaları sorularının cevaplarını aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz.

5. Sınıf Din Kültürü Kitabı 1. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Kitabı 1. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevaplarını aşağıdaki linklere tıklayarak okuyabilirsiniz.

  1. “Ev­ren”, “Dü­zen”, “Tev­hit” ve “Şe­ha­det” Söz­cük­le­ri­nin An­lam­la­rı­nı Söz­lük­ler­den Bu­la­rak Def­te­ri­ni­ze Ya­zı­nız.
  2. Ev­ren­de Dü­zen­li Bir İş­le­yiş Ol­du­ğu­na Da­ir Ör­nek­ler Bu­la­rak Def­te­ri­ni­ze Ya­zı­nız.
  3. Oku­lu­nuz­da Bir­den Faz­la Mü­dür Bu­lun­say­dı Han­gi Olum­suz­luk­la­rın Or­ta­ya Çı­ka­bi­lece­ği­ni Arkadaşlarınızla Tartışınız.
  4. İçin­de “Al­lah” Söz­cü­ğü Ge­çen Ata­sö­zü Ve De­yim­ler Bu­la­rak Def­te­ri­ni­ze Ya­zı­nız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir