Hz. Nuh’un insanlara doğru yola çağırırken ne gibi sorunlarla karşılaşıyor?

Hz. Nuh‘un insanlara doğru yola çağırırken ne gibi sorunlarla karşılaşıyor? Aşağıdaki şemada belirtiniz. Hz. Nuh (a.s.) peygamberliğinde şu sorunlarla karşılaşmıştır.

Hz. Nuh’un insanlara doğru yola çağırırken ne gibi sorunlarla karşılaşıyor?

  1. Kavmi ona inanmadı
  2. Kavmin ileri gelenlerin fakirleri kovmasını istemeleri
  3. Gemiyi yaprken dalga geçilmesi
  4. Hanımı ve oğlunun iman etmemesi ve gemiye binmemesi
  5. Nuh tufanı
  6. Tufandan sonra tekrar insanlığın inşaası, yiyecek sıkıntısı sorunları ile karşılaşmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir