5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Başak Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları Başak Yayınları. 5. sınıf İngilizce ders kitabı sayfa 41’da yer alan soruların cevaplarını ve Türkçe çevirilerini kısaca cevapladık. Sayfa 42 kırk iki cevapları ve Türkçe çevirileri

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Başak Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Başak Yayınları
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Başak Yayınları

TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

Use the information in exercise 2b and talk about the characters.

This is Gina and she lives in Rome.

She likes camping, fishing and collecting stamps.

Listen and check your answers

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Alıştırma 2b’deki bilgileri kullanın ve karakterler hakkında konuşun.

Bu Gina ve Roma’da yaşıyor.

Kamp yapmayı, balık tutmayı ve pul toplamayı sever.

Dinle ve cevaplarını kontrol et


Work in groups of three. Ask and answer questions to complete the table.

Do you play checkers, Duygu?
No, I don’t like checkers, but I like playing chess.
What are your hobbies?
I like origami and collecting stamps.
Do you like playing hopscotch?
Yes, I like playing hopscotch.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Üçlü gruplar halinde çalışın. Tabloyu tamamlamak için sorular sorun ve cevaplayın.

Dama oynar mısın Duygu?
Hayır, dama sevmem ama satranç oynamayı severim.
Hobilerin neler?
Origami yapmayı ve pul toplamayı severim.
Seksek oynamayı sever misin?
Evet, seksek oynamayı severim.


blind man’s buff
camping
checkers
Chinese whispers
collecting stamps
dodge ball
fishing
origami
sculpting
hopscotch

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

körebe
kamp yapmak
dama
kulaktan kulağa
pul koleksiyonu yapmak
Yakar Top
Balık tutma
Japon kağıt katlama sanatı
heykel
seksek

DİĞER SAYFALARIN CEVAPLARI
5. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir