5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 32, 33 Cevaplar

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 32, 33 Cevaplar

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 32, 33 Cevaplar

SAYFA 32 CEVAPLAR

Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

Cevap: 1.D 2.Y 3.D 4.D 5.D 6.D 7.Y 8.D

(D) 1. Dağlık bölgeler için en uygun ekonomik faaliyet hayvancılıktır.
(Y) 2. Bir ürünün tüketicilere ulaştırılmasının sağlandığı aşama üretimdir.
(D) 3. Bir ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olduğunda, hangi fiyat düşükse kasada o ödenir.
(D) 4. Herhangi bir yerde yeni bir fabrikanın açılması o yerdeki ekonomik faaliyetleri ve sosyal yaşamı değiştirir.
(D) 5. Üretilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına tüketim adı verilir.
(D) 6. Turizm bir hizmet sektörüdür.
(Y) 7. Tüketici haklarından faydalanabilmek için satış fişi veya faturamızı saklamaya gerek yoktur.
(D) 8. Toplumun ihtiyaçlarının değişmesi ve teknolojinin gelişmesi gibi nedenlerle bazı meslekler geçerliliğini yitirmiştir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

Cevap: 1. ulusal 2. saygı 3. etkileri 4. sorumluluk 5.beslenme 6. fikirlerimizi

1. Kültürümüzün,tarihimizin öğrenilmesi ulusal bilincimizin gelişimine katkı sağlar.

2. Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarına saygı göstermeliyiz.

3. Bir olayın çok sayıda etkileri olabilir.

4. Sorumluluk üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektedir.

5. Her çocuğun yeterli beslenme hakkı vardır.

6. Üyesi olduğumuz gruplarda fikirlerimizi söyleyebiliriz.

SAYFA 33 CEVAPLAR

C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

Aşağıdaki haklar ile ilgili sorumlulukları eşleştiriniz.

  • Okulda eğitim görmek – Okula zamanında gitmek
  • Oyun oynamak – Oyuncakları zarar vermeden kullanmak
  • Evde kendime ait odamın olması- Odamı temiz ve düzenli tutmak

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. I. Geçmişte yaşananalar ile günümüz arasın da bağlar kurabilirim.
II. Haklarımı öğrenebilirim.
III. Çevremi ve dünyayı daha iyi tanıyabilirim.
Yukarıdakilerden hangileri Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı yararlardandır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III Cevap: D

2. Mahallemize yeni bir çocuk parkı yapıldı. Çevresinde yürüyüş alanları da var. Ayrıca içinde bir basketbol sahası da yer alıyor. Küçük çocuklar parkta oynarken büyükler de spor yapma imkanı buluyorlar. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap: B
A) Parka sadece çocuklar gelmelidir.
B) Parkın yapılmasıyla insanlar spor yapma imkanı bulmuştur.Cevap: B
C) Park çok eskidir.
D) Parkın çevresinde spor alanları yoktur.

3. Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız toplumda sahip olduğumuz roller arasında yer almaz?

Cevap: B
A) Öğrenci olmak
B) Kısa saçlı olmak
C) Üye olmak
D) Torun olmak

4. Çevremizde katılabileceğimiz çok sayıda grup vardır.
I. Kulüp üyesi
II. Fabrika işçileri
III. Market müşterisi
Yukarıdaki gruplardan hangilerinde yer alabiliriz?

Cevap: A
A) I
B) I,II
C) I, II ve III
D) I, III

5. Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdandır?

Cevap: A
A) İş bölümüne katılmak
B) İşte çalışmak
C) Camları silmek
D) Dersleri dikkatli dinlemek

6. Dünyanın birçok yerinde çocuklar salgın hastalıklar ve kötü beslenme nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Yukarıda verilen bilgiye göre çocuklar hangi haklarını kullanamamışlardır?

Cevap: A
A) Yeterli beslenme-sağlık hizmetlerinden yararlanma
B) Oyun oynama-yeterli beslenme
C) Sağlık hizmetlerinden yararlanma-eğitim alma
D) Düşüncelerini söyleme-oyun oynama

E. Aşağıdaki soruların cevaplarını de defterinize yazınız.

1. Vatandaş olarak sorumluluklarımız nelerdir? Örnekler veriniz.

Cevap: Askerlik yapma, vergi verme, vatanı koruma, çevreyi temiz tutma, saygılı olma, yasalara uymak

2. Okulda üye olduğumuz kulüplerde hangi haklarımızı kullanabiliriz?

Başkanlık için aday olabiliriz, kulüp başkanı seçimlerine katılırız. Fikrimizi söyleyebiliriz.

3. Çocuklar hangi haklarını kullanmakta güçlük çekiyorlar? Örnekler veriniz.

Sağlık, eğitim ve beslenme haklarını kullanmakta güçlük çekiyorlar.

4. Sınıf başkanı seçimlerine aday olduğumuzda hangi haklarımızı kullanabiliriz?

Seçme ve seçilme hakkımızı kullanmış oluruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir