5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 64-65 2. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları E kare Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 64-65 2. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları Ekara yayıncılık.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 64-65 2. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları E kare Yayıncılık

SAYFA 64 CEVAPLAR

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.
1. ( Y ) Mezopotamya uygarlıkları parayı bularak insanlık tarihine katkı yapmıştır.
Lidyalılar parayı bularak insanlık tarihine katkı yapmıştır.
2. (D ) Tarihî eserleri temiz tutmak kültürel mirasa duyarlılıktır.

3. (Y ) Nevruz, ülkemizin her yerinde mayıs ayında kutlanmaktadır.
Nevruz, mart ayında kutlanır.
4. ( D) Millî ve dinî bayramlarımız toplumumuzun güçlenmesini sağlamaktadır.

5. (D ) Kültürel unsurlar zaman içinde değişiklik gösterebilir.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. 

1. .KÜLTÜREL MİRASA. duyarlı vatandaşlar yetiştirmek için bilinçlendirme çalışmaları yapmalıyız.
2. .DOĞAL VARLIK deyince aklıma köyümüzdeki küçük göl geliyor.
3. Dünyada bilinen ilk anayasa olan Hammurabi Kanunları ...BABİLLİLER tarafından
yapılmıştır.
4. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması, Mısırlılar ve  HİTİTLER arasında yapılmıştır.
5. Kültürel unsurların zaman içerisinde değişiklik göstermesi .KÜLTÜREL CANLILIK göstergesidir.

C. Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri yapınız. Bunu yaparken cümlelerin başındaki sayıları kullanınız.

1-KARŞILAŞTIRMA
2-KÜLTÜREL ÖĞE
3-DEVAMLILIK
4-ESTETİK
5- MEZOPOTAMYA
6-SEFERBERLİK

1. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özellikler, benzerlikler ve farklılıklar gösteriyor.
2. İnsanların birlikte yaşamasında ortak paydalar önemli rol oynuyor.
3. Kültürel unsurların, aile büyüklerinden küçüklere aktarılması toplumumuz için çok önemlidir.
4. Tarihî eserlerin birçoğu, mimari yönden çok güzel eserlerdir.
5. Yazılı hukuk kuralları insanlığın toplumsal gelişimine katkı sağlamıştır.

SAYFA 65 CEVAPLAR

Ç-Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1-C
2-D
3-C
4-A
5-A
6-A

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız

1. Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin insanlığa yaptığı katkılara örnekler veriniz.

Sümerler: Yazıyı ve dört işlemi buldular. Güneş saati ve tekerleği icat ettiler. Ay yılını esas alan takvimi buldular.

Babiller: Hammurabi Kanunları olarak bilinen ilk anayasayı yapmışlardır.

Asurlar: Yazıyı Anadolu’ya getirdiler. Karum adı verilen pazar yerleri kurdular.

Hititler: Pankuş adında tarihteki ilk meclisi kurdular. Mısır’la tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmayı yaptılar. Anal adı verilen
yıllıklar oluşturdular. Anal adı verilen yıllıklar yazdılar.

Lidyalılar: Parayı icat ederek değiş tokuş sistemini kaldırdılar. Kral Yolu ile zenginleştiler.

2. Çevrenizdeki doğal varlıklar, tarihî eser ve nesnelere örnekler veriniz.

Doğal varlıklar-Deniz, dağ, vadi, peri bacaları, koy,
Tarihi eserler-Sultan Ahmet Camii, Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı

3. Ülkemizin çeşitli yerlerinde farklı kütürel özellikler görülmesinin nedenleri nelerdir?

Geçmişte o yörede kurulan medeniyetler, yaşayan insanların alışkanlıkları, yaşam koşulları, geçim kaynakları, iklim koşulları, yaşadıkları önemli olaylar etkili olur.

4. Kültürel özelliklerin toplumun birlik ve beraberliği için önemini açıklayınız.

Kültürel özellikler insanların birlik ve beraberliğini artırır, millet olma bilincini canlı tutar.

5. Kültürel unsurların zaman içinde değişiklik göstermesinin nedenleri nelerdir?

Çağın durumuna bağlı değişen ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji, küresel dünyada insanların etkileşimi kültürel unsurların değişiklik göstermesine neden olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir