Misafir on kısmetle gelir birini yer dokuzunu bırakır. atasözünü açıklayınız.

Misafir on kısmetle gelir birini yer dokuzunu bırakır. atasözünü açıklayınız. Bu atasözünü kısaca açıkladık. Misafire verilen önemi anlatan bir çok atasözü vardır. Bu atasözünü kısaca açıklayarak anlamını örnek olarak yazdık.

Misafir on kısmetle gelir birini yer dokuzunu bırakır. atasözünü açıklayınız.

Bu atasözü misafire verilen önemi anlatır.

Misafiri ağırlamak için bazı hazırlıklar yapılır, yemekler yapılır. Misafir için para harcanır ve misafir görünüşte maddi bir yük olarak görünür.

Fakat Allah misafir için harcanandan daha fazlasını ev sahibine verir. Misafir kısmeti yani yiyeceği ile ve daha fazlası ile gelir ve ev sahibinin evine bereket getirir.

Bu yüzden konuk ağırlamak bir yük ve para harcamak değil, aksine insana fazlası ile kazanç sağlayan bir durumdur.

Allah misafir ağırladığı için ev sahibine kat kat daha fazlasını verir.

EK BİLGİ

Türk kültüründe misafire çok büyük önem verilir. Misafirin ağırlanması için büyük hazırlıklar yapılır. Evlerde misafir için özel misafir odası olur. Mİsafir için tabak, yatak ve yorganlar hazırlanır.

Misafirin ağırlanması maddi bir hazırlık gerektirir. Bu harcamalar insanın misafire olan hürmetini azaltmamalıdır. Çünkü dini açıdan misafir bereket demektir. İslam dini misafire hürmeti ve saygı gösterilemesini ister ve misafirin kendi bereketi ile geleceğini ve evleri bereketlendireceği vurgulanmıştır.

Misafir geldiğinde ne hazırlayacağım evde bir şey yok gibi sözler yanlış düşüncedeir. Çüğnkü misafir on kısmetle gelir, ve sadece birini yer yani daha fazlasını eve bırakır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir