5. Sınıf Türkçe Kitabı Anadolu’da Konukseverlik Gelenekseldir Metni Cevapları

5. Sınıf Türkçe Kitabı Anadolu’da Konukseverlik Gelenekseldir Metni Cevapları Anıttepe Yayıncılık” konusunu kısaca yazdık. Anadolu’da Konukseverlik Gelenekseldir Metni Cevaplarını kısaca yazdık. Etkinliklerin cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.Sayfa 23, 22 cevapları.  Anıttepe Yayıncılık” konusunu kısaca yazdık.

5. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan okuma parçalarının, metinlerinin cevaplarını derslere yardımcı olmak için kısaca yazdık. Anıttepe yayıncılık tarafından yayınlanan Türkçe ders kitabının sayfa numaralarına göre etkinliklerin cevaplarını aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz.

5. Sınıf Türkçe Kitabı Anadolu’da Konukseverlik Gelenekseldir Metni Cevapları

Anadolu’da Konukseverlik Gelenekseldir Metni Cevapları Sayfa 23

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Misafir on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu bırakır.” atasözünü açıklayınız.

Görünüşte misafir bir eve geldiğinde yer, içer ve masraflı olur. Aslında gerçek olan misafir, ev sahibine masraf yapmaz, aksine bereketi ile gelir. Allah, misafirin yediğinden kat kat fazlasını, ev sahibine verir.

2. “Tanrı misafiri” sözünün size çağrıştırdıklarını söyleyiniz.

Genelde davet edilmeden gelen misafirler için bu söz söylenir. Davetsiz, bazen tanımadığımız kişilerin misafir olarak gelen kişiler işin kullanılır.

3. Türk kültüründe misafirin önemini ve misafirliğin sosyal hayattaki yerini belirten konuşmanızı arkadaşlarınıza sununuz.

Aşağıdaki linkten örnek konuşma metnini okuyabilirsiniz.

Türk Kültüründe Misafirin Önemi – Konuşma

Anadolu’da Konukseverlik Gelenekseldir Metni Cevapları Sayfa 25

1. ETKİNLİK

Metinde önemli gördüğünüz yerleri defterinize not ediniz.

Türklerin  konukseverlikleri çok eskiye dayanır.

Anadolu’daki konukseverlik gelenek ve göreneğinin temelinde eski Ahi gelenekleri yatmaktadır

T anınmış Arap Seyyahı İbni Batuta, Anadolu’yu karış karış gezerken hep bu Ahi tekkelerinde konaklamış, Türklerin gösterdikleri konukseverliği “Seyahatnamesi”nde anlata anlata bitirememiştir.

Konuk sevmek, konuğa ikramda bulunmak, insan sevgisinin başında gelir.

Anadolu’nun konukseverliği üzerine söylenecek çok söz, anlatılacak çok hikâye vardır.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulunuz. Öğrendiğiniz anlamıyla bu kelimeleri birer cümlede kullanınız. Anlamını bilmediğiniz diğer kelimeleri ve anlamlarını kendi sözlüğünüze not ediniz.

geleneksel

Anlamı: Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, kökleşik, ananevi

Cümlem: Geleneksel yemekler yaptık.

Ahilik

Anlamı: Temeli Türk törelerine dayanan ve Anadolu’da esnaf, zanaatçı, çiftçi vb. bütün çalışma kollarını içine alan ocak

Cümlem: Ahilik geleneği büyük bir teşkilat oluşturmuştur.

telaş

Anlamı: Herhangi bir sebeple acelecilik

Cümlem: Telaşlanınca bütün işleri karıştırdı.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görselin size çağrıştırdıklarını yorumlayınız.

Bir aile misafirliğe gitmiştir. Çocuklar oynuyor, büyükler sohbet ediyor. Misafirlikte herkes mutludur.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Konukseverlik hakkında neler biliyordunuz?

Konukseverlik, misafir ağırlamaktan hoşlanmak demektir. Türkler konuksever olmakla tanınırlar. Konuksever olmak evine gelen kişileri en iyi şekilde ağırlamaktır.

2. Metni okuduktan sonra konukseverlik hakkında neler öğrendiniz?

Anadolu’da konukseverliğin Ahi geleneklerinden geldiğini öğrendim. Türklerin konuksever olmaları ile ünlü olduklarını öğrendim.

3. Metne göre konukları sevmenin ve onlara ikramda bulunmanın nedeni nedir?

İnsan sevgisidir. İnsanların bunu görev olarak kabul etmesidir.

Anadolu’da Konukseverlik Gelenekseldir Metni Cevapları Sayfa 26

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. Metni okurken aldığınız notlardan yararlanabilirsiniz.

Metinde ne anlatılıyor? : Türklerin konukseverliği

Metinden çıkarılan sonuç nedir? Türklerde konukseverlik önemli bir gelenektir.

6. ETKİNLİK

Yakın zamana kadar köylerde yaşamış veya hâlen yaşamakta olan kişilerin anılarında dün gibi yaşayan köy odaları geleneği, Türk konukseverliğinin en iyi örnekleri arasındadır.Türk Konukseverliğine Tarihsel Bir Örnek: Köy OdalarıAşağıdaki metni okuyunuz.

Köylerdeki köy odalarının konukları, bir yerden bir yere gitmekte olan yolcular olduğu kadar, köye ticaret amacı ile gelen veya zanaat sahibi insanlar da olabilmekteydi. Çerçiler, testi bardak satanlar, ürettiği malı değiş yoluyla veya para ile ticaret yapanlar, halatçılar, gezici kalaycılar, orakçılar vb. olmak üzere köye bir nedenle gelenler istediği kadar bu köy odalarında konuk olarak kalabiliyorlardı.

Anadolu’nun birçok köyünde neredeyse her sülalenin köy odası vardı. Bu köy odaları ya o sülalelerin ya da önde gelen büyüğünün adıyla anılıyordu. Gelen konukların ihtiyaçları da bu sülalelere mensup aileler tarafından karşılanıyordu. Bu hizmetlerin kesinlikle maddi bir karşılığı yoktu.

Mümtaz BAŞKAYA
www.baae.meb.gov.tr

a) Bu metin hangi siteden alınmıştır?

www.baae.meb.gov.tr

b) Araştırmalarınızı yaparken hangi internet sitelerinden yararlanıyorsunuz?

 gov ve edu uzantılı sitelerden yararlanıyorum.

c) Her internet sitesinde yer alan bilgilere güvenebilir misiniz? Açıklayınız.

Her internet sitesine güvenilmez. Çünkü bazı kötü niyetli kişiler yalan haber yazabilirler, konusunda uzman olmayabilirler,

ç) Girdiğiniz sitelerin güvenirliğini sorguluyor musunuz? Neden?

Sorguluyorum. Çünkü verdikleri bilgiler doğru olmayabilir.

d) İnternet sitelerinin güvenirliğini nasıl anlarız?

 • Adres uzantısına bakarak.
 • Adresinde “https://” yazdığını kontrol ederek.
 • Tanınmış sitelere girerek.

Anadolu’da Konukseverlik Gelenekseldir Metni Cevapları Sayfa 27

7. ETKİNLİK

a) Metinden alınan cümlelerde altı çizili kelimelerin anlam özelliğini (gerçek, mecaz) yazınız.

• Anadolu’daki konukseverlik gelenek ve göreneğinin temelinde eski Ahi gelenekleri yatmaktadır. MECAZ

• Anadolu; yemeğini konuğuna yedirmekten, konuğunu memnun etmekten zevk alır. GERÇEK

b) Bu kelimeleri cümlelerde kullanılan anlam özelliğinden farklı olacak şekilde birer cümlede kullanınız.

 • yatmak: Yatmak için odama gittim.
 • yedirmek: İşi için herkese para yedirdi.

c) Aşağıdaki kelimeleri gerçek ve mecaz anlamda birer cümlede kullanınız.

ısınmak

 • Gerçek anlam: Isınmak için sobaya yaklaştı.
 • Mecaz anlam: Yeni çocuğa içim hiç ısınmadı.

soğuk

 • Gerçek anlam: Hava çok soğuk.
 • Mecaz anlam: Selam vermedim diye bana soğuk davranıyor.

acı

 • Gerçek anlam: Acı biber yedim.
 • Mecaz anlam: Acı dolu yıllar onu ihtiyarlatmıştı.

8. ETKİNLİK

Dizeleri eksik verilen şiiri, anlam bütünlüğüne dikkat ederek tamamlayınız.

Türkçe, bizim ana dilimiz
Koruyup sevmeliyiz.
Türkçeyi unutursak
Biz yok olup gideriz

Türkçe, bizim ana dilimiz
Canımız, kanımız, sevgimiz
Onunla türkü söyler
Onunla dile gelir sevincimiz, neşemiz.

Türkçe, bizim ana dilimiz
İlk sesimiz, ilk hecemiz
Yüreğimin sesi,
Tek varlığımız Türkçemiz

One Comment on “5. Sınıf Türkçe Kitabı Anadolu’da Konukseverlik Gelenekseldir Metni Cevapları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir