50 Tane Deyim ve Anlamları Kısa

50 Tane Deyim ve Anlamları Kısa. Deyim Nedir? Deyim kendine özgü bir anlamı olan kalıplaşmış söz öbekleridir. Türkçe dersi 3. 4. 5. 6. .7. 8. 9. sınıflar için deyim ve anlamlarını kısaca yazdık. Kısa deyim ve anlamlarını içeren 5, 10, 15, 20, 30, 40 tam 50 tane deyim ve anlamını yazdık. Deyimler ve anlamları kısa olsun d,yorsanız bu deyimleri yazabilirsiniz. Eödev tarzı kısa cevaplar

50 Tane Deyim ve Anlamları Kısa

 1. Ayvayı yemek-kötü duruma düşmek
 2. Tuzluya mal olmak-çok pahalı gelmesi
 3. Tabanları yağlamak-hızlıca kaçıp koşmak
 4. Karnı zil çalmak-çok acıkmak
 5. Burnundan solumak-çok öfkelenmek
 6. Ayakta uyumak-çok yorgun olmak
 7. Aklı kesmek-İkna olmak, anlamak
 8. Çam devirmek-Farkında olmadan birini incitmek
 9. Gözünde tütmek-çok özlemek
 10. Kaşlarını çatmak-kızmak
 11. Göz yummak-hatasını görmezlikten gelmek
 12. Eli açık-cömert
 13. Boy ölçüşmek-yarışmak
 14. Boy göstermek-görünmek
 15. Boy atmak-uzamak
 16. Ayıkla pirincin taşını-zor bir durum içinde kalmak
 17. Ödü patlamak-çok korkmak
 18. Tereciye tere satmak-Birine çok iyi bildiği bir işi anlatmaya çalışmak
 19. Tereyağından kıl çeker gibi-Sorumluluktan kolayca sıyrılmak
 20. Gözdağı vermek-Korkutmak, tehdit etmek
 21. Arkasından atlı kovalamak-Bir işi gereksiz yere telaşla yapmak
 22. Ayak yapmak-Birini kandırmak için dalavere yapmak
 23. Ağzı laf yapmak-İnandırıcı söz söyleme yeteneği olmak
 24. Arka vermek-desteklemek
 25. Küplere binmek-Çok öfkelenmek
 26. Aynı telden çalmak-Aynı şeyi söylemek
 27. Boş oturmak-Hiçbir işi olmamak
 28. Muma dönmek-Uslandırmak
 29. Aklı durmak-Düşünemez duruma gelmek
 30. Burun kıvırmak-Önem vermemek, küçümsemek
 31. Dirsek çürütmek-Okumak için çok emek sarfetmek
 32. Göz açıp kapayıncaya kadar-Çok kısa bir sürede
 33. Ağzı kulaklarına varmak-çok sevinmek
 34. El üstünde tutmak-Bir kimseye çok saygı ve sevgi göstermek
 35. Çantada keklik-Çok kolay
 36. Kulak kabartmak-İlgisini çekmek
 37. Cebi delik-Parasını hemen harcayan
 38. Balık istifi-Çok kalabalık
 39. Dilinin ucuna gelmek-
 40. Dilinde tüy bitmek-Defalarca söylemek
 41. Nabzını yoklamak-Niyetini, düşüncesini anlamaya çalışmak
 42. Namerde muhtaç olmak-Güvenilmez kimselerden yardım istemek zorunda kalmak
 43. Ağzına gem vurmak-Susturmak, söyletmemek
 44. Altını üstüne getirmek-Bir şeyi bulmak için aramadık yer bırakmamak
 45. Aşka gelmek-Bir şey için çok istek duymak
 46. Borca batmak-Çok borclu olmak
 47. Dilinin ucuyla-İçten olmamak
 48. Ata et, ite ot vermek-Bir işi ters yapmak
 49. Barut fıçısı gibi-Çok kızgın olmak
 50. Başı dara düşmek-zor durumda olmak.

Dil, Göz, Ayak, Burun İle İlgili Kısa Deyimler ve Anlamları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir