Kur’an-ı Kerim’den Hz. İshak’ın (a.s.) isminin geçtiği ayet meallerini yazınız

Kur’an-ı Kerim‘den Hz. İshak’ın (a.s.) isminin geçtiği ayet meallerini yazınız sorusunun cevabını kısaca yazdık. 6. sınıf Kur’an-ı Kerim ders kitabı cevapları. Hz. İshak (a.s.) ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de geçen ayet meallerinden bazıları şunlardır;

Kur’an-ı Kerim’den Hz. İshak’ın (a.s.) isminin geçtiği ayet meallerini yazınız

Bu sırada İbrâhim’in karısı ayakta durmuş, onları dinliyordu. Meleklerin sözünü duyunca güldü; biz de ona İshâk’ı, İshâk’ın ardından da torunu Yâkub’u müjdeledik. Hûd / 71. Ayet

Rasûlüm! Kuvvet, sağlam bir irade, derin bir görüş ve anlayış sahibi kullarımız İbrâhim, İshâk ve Yâkub’u da hatırla. Sâd / 45. Ayet

Biz ona, sâlihlere dâhil bir peygamber olacak bir başka evlâdı, İshâk’ı müjdeledik. Sâffât / 112. Ayet

Hem önceki çocuğa, hem İshâk’a feyiz ve bereketler bahşettik. Ama her ikisinin neslinden Allah’a iyi kulluk edenler bulunduğu gibi, kendisine açıkça zulmedenler de vardır. Sâffât / 113. Ayet

Yoksa siz İbrâhim, İsmâil, İshak, Yâkub ve torunların yahudi veya hristiyan olduğunu mu söylüyorsunuz? De ki: “Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı?” Allah’ın kendisine bildirdiği bir gerçeği söylemeyip gizleyenden daha zâlim kim olabilir? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. Bakara / 140. Ayet

“Şu ihtiyarlık çağımda bana İsmâil’i ve İshâk’ı lutfeden Allah’a hamdolsun! Elbette Rabbim, duaları hakkiyle işitendir.” İbrahim / 39. Ayet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir