6. sınıf Fen Bilimleri kitabı sayfa 114 cevapları Neler Öğrendik

Bu yazıda “6. sınıf Fen Bilimleri kitabı sayfa 114 cevapları Neler Öğrendik” sorusunun cevabını kısaca yazdık. MEB Yayınları 6. sınıf Fen Bilimleri kitabı sayfa 114 de yer alan Neler Öğrendik bölümü cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

6. sınıf Fen Bilimleri kitabı sayfa 114 cevapları Neler Öğrendik

A) Aşağıda verilen soruların cevaplarını altlarına yazınız.

1) Fosil yakıtların kullanımını azaltmak için önerilerinizi yazınız.

 1. Toplu taşıma araçlarını kullanmak
 2. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ( güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyo yakıt kullanmak)
 3. Elektrikli otomobiller üretmek
 4. Bina yalıtımlarını yapmak
 5. Fosil yakıt vergilerini artırmak
 6. Fosil yakıtları kullanırken tasarruf etmek
 7. Daha gelişmiş fosil yakıtı az kullanan motorlar üretmek

2) Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın olumlu ve olumsuz yönlerine üçer örnek yazınız.

Sorunun cevabını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın olumlu ve olumsuz yönlerine üçer örnek yazınız.

3) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının yaygınlaşması Dünyamızı nasıl etkiler? Açıklayınız.

 • Doğaya verilen zarar azalır.
 • Hava, su, toprak kirliliği azalır
 • Enerji tasarrufu sağlar
 • Doğal kaynaklar tutumlu kullanılmış olur

B) Aşağıdaki sorulara tabloda verilen enerji kaynaklarının numaralarını kullanarak cevap veriniz.

1. Odun 4. Güneş enerjisi 7. Mazot 10. Nükleer enerji
2. Doğal gaz 5. Hidroelektrik enerji 8. Gaz yağı 11. Rüzgar enerjisi
3. Linyit 6. Kömür 9. LPG 12. Fuel-oil

1) Hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarıdır? … Güneş enerjisi, Hidroelektrik enerji, …Rüzgar enerjisi……………………………
2) Hangileri fosil yakıtlardır? …Odun, Mazot…Doğal gaz…Gaz yağı…Linyit…Kömür …LPG  Fuel-oil…………………
3) En çok ısı veren katı yakıt hangisi veya hangileridir? …Linyit………………………………
4) Hangileri yenilenemez enerji kaynaklarıdır? …Odun, Mazot…Doğal gaz…Gaz yağı…Linyit…Kömür …LPG  Fuel-oil…Nükleer enerji……………………………
5) Hangileri sıvı yakıtlardır? ……Mazot   Gaz yağı Fuel-oil……………………………
6) Hangileri gaz yakıtlardır? …. Doğal gaz, LPG ……………………………

C) Enerji kaynakları ve yakıtlarla ilgili aşağıda verilen kavramları uygun açıklamalar ile eşleştiriniz.

1. Linyit
2. Petrol
3. Doğal gaz
4. Antrasit
5. Benzin
6. Güneş enerjisi
7. Fosil yakıtlar
8. Nükleer enerji
9. Odun

( 6) a. Yenilenebilir enerji kaynağıdır.
(  5 ) b. Otomobillerde kullanılan fosil yakıt çeşitleridir.
( 1  ) c. En az ısı veren katı yakıttır.
( 8 ) d. Maddeyi oluşturan daha küçük taneciklerin parçalanması sonucu elde edilen enerjidir.
( 7 ) e. Bitki ve hayvan kalıntılarının milyonlarca yıl yer altında kalmasıyla oluşan yakıtlardır.
(3  ) f. Fosil yakıtlar içinde çevreye en az zarar veren yakıttır.
( 2 ) g. İşlendikten sonra benzin, mazot gibi yakıtları oluşturur.

6. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir