6. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37-38-39 Cevapları -1. Ünite Değerlendirme- Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37-38-39 Cevapları -1. Ünite Değerlendirme- Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37-38-39 Cevapları -1. Ünite Değerlendirme- Adım Yayıncılık

Sayfa 33

A. Aşağıda ünitede öğrendiğiniz kavramlarla ilgili hazırlanan bir bulmacanın çözümü verilmiştir. Buna göre bulmacanın sorularını defterinize yazınız.

1.GEZEGEN- Güneş etrafında bir yörüngede hareket eden, başka bir gök cisminin uydusu olmayan, küresel şekle
sahip gök cisimlerine verilen ad.
2. METEOR ÇUKURU-Meteorlar yeryüzüne düştüğünde yerde oluşturduğu çukurlara verilen ad.
3. METEORİT- Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin etrafında belirli yörüngelerde dolanma hareketi yapan gök cisimlerine verilen ad.
4. NEPTÜN-Güneşe en uzak gezegen.
5. URANÜS-Güneş’e en yakın 7. gezegendir.
6. DOĞALUYDU- Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin etrafında belirli yörüngelerde dolanma hareketi yapan gök cisimlerine verilen ad.

Sayfa 34

B. Aşağıda verilen gezegenlerin ortak özelliklerini kutucuklardaki kavramları kullanarak noktalı yerlere yazınız.

1.  Merkür- Venüs- Mars- Dünya-KARASAL GEZEGENLER

2. Jüpiter – Uranüs- Satürn- Neptün-GAZSAL GEZEGENLER

3.  Merkür – Venüs-DOĞAL UYDUSU OLMAYAN GEZEGENLER

4. Jüpiter- Satürn- Dünya- Mars- Uranüs- Neptün -DOĞAL UYDUSU OLAN GEZEGENLER

C. Aşağıda verilen boş kutucuklara uygun gezegenlerin isimlerini yazınız

MERKÜR -1-VENÜS -DÜNYA-2-MARS -JÜPİTER-3-SATÜRN-URANÜS-4-NEPTÜN

b. Güneş sistemindeki gezegenlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı

1 JÜPİTER-SATÜRN-2 URANÜS – NEPTÜN-3 DÜNYA-VENÜS-MARS-4 MERKÜR

Sayfa 35

Ç. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuklara “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Y-1. Güneş sistemindeki en küçük gezegen Dünya’dır.
D-2. Güneş tutulması esnasında Ay, yeni ay evresindedir.
D3-. Ay tutulması esnasında Ay, dolunay evresindedir.
Y-4. Mars ve Venüs’ün doğal uydusu vardır.
D-5. Dünya’nın tek doğal uydusu Ay’dır.
D-6. Atmosfere girerek yeryüzüne ulaşan meteor parçalarına “meteorit” denir.
Y7. Meteorların yeryüzünde oluşturduğu çukurlara gök taşı çukuru denir.
D-8. Mars, görünümünden dolayı “Kızıl Gezegen” olarak bilinir.
Y-9. Uranüs Güneş’e en uzak gezegendir.
Y-10. Satürn karasal bir gezegendir.

D. Aşağıdaki tabloya Güneş ve Ay tutulmalarının özelliklerini yazınız.

 GÜNEŞ TUTULMASI

• Ay, yeni ay evresindeyken gerçekleşir ancak her yeni ay evresinde gerçekleşmez.
• Ay’ın gölgesi Dünya’nın üzerine düşer.
• Ay, Dünya ile Güneş’in arasına girdiğinde gerçekleşir.
• Gündüz gerçekleşir

AY TUTULMASI

• Ay, dolunay evresindeyken gerçekleşir ancak her dolunay evresinde gerçekleşmez.
• Dünya’nın gölgesi, Ay’ın üzerine düşer.
• Dünya, Güneş ile Ay’ın arasına girdiğinde gerçekleşir.
• Gece gerçekleşir.

Sayfa 36

E. Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.

1. Satürn ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP-D
A) Gazsal gezegendir.
B) “Halkalı Gezegen” olarak bilinir.
C) Jüpiter ile Uranüs arasında yer alır.
D) İç gezegendir.

2. Güneş, Dünya ve Ay’ın konumları yukarıdaki görselde verildiği gibi olduğunda,

CEVAP-D
I. Güneş tutulması olur.
II. Ay, yeni ay evresinde olur.
III. Ay’ın gölgesi Dünya’nın üzerine düşer.  Durumlarından hangileri gerçekleşir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III

3. ifadelerinden hangileri doğrudur?

CEVAP-A
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III

 

Sayfa 37

4. Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre konumu aşağıdakilerden hangisi gibi olduğunda Ay tutulması gerçekleşir?

CEVAP-B

5. 5. K, L ve M Güneş sistemindeki üç gezegeni temsil etmektedir. Bu gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları ve büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerde verilmiştir

CEVAP-A

A) Uranüs Venüs Satürn

Sayfa 38

6. Güneş sisteminde yer alan dört gezegen K, L, M ve N harfleriyle belirtilmiştir. Bu gezegenlerin Güneş’e uzaklıkları arasındaki ilişki N > M > L > K şeklindedir. K, L, M ve N gezegenleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor:

Buna göre M gezegeniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

CEVAP-B
A) Güneş sistemindeki en büyük gezegendir.
B) Halkası vardır.
C) Karasal gezegendir.
D) Doğal uydusu yoktur.

7. Aşağıdaki tabloda Güneş sistemindeki gezegenlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

CEVAP-C

C) I ve II

Sayfa 39

8. Ayça, aşağıdaki tablonun aynı satırına yazılan beş gezegenden birini belirli bir özelliğine göre diğerlerinden ayıracaktır. Ayça’nın bu ayrımı yaparken dikkate alacağı özellikler, tabloda verilmiştir.

Ayça gezegenler hakkında yeterli bilgiye sahip olduğuna göre tablodaki I, II, III numaralı satırlara aşağıdaki gezegenlerden hangisini yazmıştır?

CEVAP-D D) Neptün Mars Mars

9. Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre konumları esnasında gerçekleşen bir doğa olayı aşağıdaki modelde gösterilmiştir.

Bu doğa olayıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

CEVAP-C) Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir