6. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 34-35-36-37-38-39 Cevapları MEB (1. Ünite NELER ÖĞRENDİK NELER?)

6. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 34-35-36-37-38-39 Cevapları (1. Ünite NELER ÖĞRENDİK NELER?)

6. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 34-35-36-37-38-39 Cevapları (1. Ünite NELER ÖĞRENDİK NELER?)

A. Aşağıdaki ifadelerden “doğru” ya da “yanlış” olanları belirleyerek ilgili kutuyu işaretleyiniz.

1. Dış gezegenlerin hacimce en küçüğü Uranüs’tür. YANLIŞ
2. Güneş’e en yakın olan gezegen, aynı zamanda Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. DOĞRU
3. Dünya’nın komşu gezegenleri Venüs ve Mars’tır. DOĞRU
4. Güneş’e yakınlık bakımından altıncı sırada olan gezegen, sistemin en büyük gezegenidir. YANLIŞ
5. Halkaları ile ünlü olan gezegen, Güneş sisteminin en büyük ikinci gezegenidir. DOĞRU
6. Güneş tutulmasının gerçekleşmesi için Dünya ve Güneş arasına Ay girmelidir. DOĞRU
7. Ay tutulmasında sıralama “Güneş-Ay-Dünya” şeklinde olmalıdır. YANLIŞ
8. Ay tutulması, Ay’ın her dolunay evresinde gerçekleşir. YANLIŞ
9. Güneş tutulması, Ay’ın yeni ay evresinde gerçekleşir. DOĞRU
10. Güneş tutulmasında Ay’ın tamamı karanlıkta kalır. YANLIŞ

B. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere, kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız

1. Güneş sisteminde yaşam olduğu bilinen tek gezegen olan DÜNYA, Güneş’e uzaklık sıralamasında üçüncüdür.
2. Güneş’e yakınlık sıralamasında  6. sırada yer alan gezegen halkaları ile ünlüdür.
3. Satürn’e komşu gezegenlerden biri Jüpiter, diğeri ise URANÜS gezegenidir.
4. Asteroit kuşağı MARS ile JÜPİTER gezegenleri arasında yer alır.
5. Güneş doğarken veya batarken görülebilen, halk arasında “Çoban Yıldızı” olarak bilinen VENÜS, “Dünya’nın ikizi” olarak da anılır.
6. Ay’ın gölgesi GÜNEŞ TUTULMASI sırasında Dünya’nın üzerine düşer.
7. Tutulmalardan AY TUTULMASI sırasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.
8. Güneş tutulması, Ay tutulmasına göre daha DAR bir alandan gözlemlenebilir.
9. Diğerine göre daha uzun süre gözlemlenebilen tutulma, AY tutulmasıdır.
10. Güneş tutulması Ay’ın YER. evresinde gerçekleşir.

SAYFA 35

C. Gezegenlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Gezegenler, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralandığında en fazla uyduya sahip gezegenden bir önce gelen gezegenin ismi nedir?
 JÜPİTER
2. En büyük gazsal gezegen, Güneş’e yakınlık bakımından kaçıncı sırada yer alır?
5. SIRADA
3. “Kızıl gezegen” olarak da bilinen gezegen, konum olarak hangi gezegenler arasında bulunur?
MARS-DÜNYA İLE JÜPİTER ARASINDA.
4. Gezegenler, hacimsel büyüklüklerine göre küçükten büyüğe sıralandığında Dünya’dan sonra gelen gezegenin ismi nedir?
NEPTÜN

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz

1. Güneş sistemindeki gezegenlerin özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

CEVAP:B
A) Tüm gezegenlerin uydusu vardır.
B) Karasal gezegenlerin en büyüğü Dünya’dır.
C) Asteroit kuşağı Mars ile Dünya arasındadır.
D) Halkaları ile bilinen gezegen Venüs’tür

2. M ve N tutulmalarına ait bir görsel aşağıda verilmiştir.

Bu tutulmaların özellikleri ile ilgili hangi seçenekte doğru bilgiler verilmiştir?

CEVAP:D  D) Bir süre Dünya’nın üzerine Ay’ın gölgesi düşer. Ay, bir süre Dünya’nın gölgesinde kalır.

SAYFA 36

3. Güneş sisteminde yer alan X, Y ve Z gezegenlerinin birer özelliği aşağıdaki gibi kartlar üzerine yazılıyor.
CEVAP:B
B) Y gezegeni, konum olarak Venüs ve Mars arasında yer alır

4. Gezegenlerin özelliklerini daha iyi öğrenmek için sınıfta bir etkinlik yapılır. Cenk, Ece ve Mete’den gezegen ismi ve özelliklerinin yer aldığı kartlardan birer tane çekmeleri istenir. Öğrenciler, çektikleri karttaki gezegenleri Güneş’e uzaklıklarına göre doğru bir şekilde sıralar. Sıralamanın “yakından uzağa” doğru ve “Ece-Mete-Cenk” şeklinde yapıldığı görülür ifadelerinden hangileri söylenebilir?

CEVAP:C
C) lI ve lll

5. Asteroitler, gezegenler gibi Güneş’in etrafında dolansa da gezegenlerden daha küçük, taş benzeri gök cisimleridir. Asteroitlerden bazılarına ilişkin bir görsel aşağıda verilmiştir.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
CEVAP:A
A) l ve ll

6. Tutulma olayları esnasında Dünya’nın ve Ay’ın Güneş’e uzaklıklarını gösteren sütun grafiği aşağıda verilmiştir. Dünya ve
Ay, K ve L harfleri ile gösterilmişti.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
CEVAP:C C) K gök cismi L gök cisminden büyükse Ay tutulması yaşanmaktadır.

SAYFA 37

7. Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin hacimsel büyüklüğü aşağıdaki grafikte gösterilmiştir

Buna göre K, L, M ve N ile gösterilen gezegenler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

CEVAP:D
D) Satürn Mars Venüs Neptün

8. Güneş ve Ay tutulması ile ilgili bazı bilgiler numaralandırılarak maddeler hâlinde verilmiştir.
Buna göre doğru sınıflandırma, hangi seçenekte verilmiştir? 

CEVAP:C

1. Ay, karanlıkta kaldığı için Dünya üzerinden gözlemlenemez AY TUTULMASI
2. Işığın doğrusal yolla yayıldığını kanıtlar.ORTAK ÖZELLİK
3. Dünya, Güneş ile Ay arasındadır. AY TUTULMASI
4. Ay, Güneş’e Dünya’dan daha yakındır. GÜNEŞ TUTULMASI
5. Her ay gerçekleşmez. ORTAK ÖZELLİK
6. Güneş, Dünya üzerinde belirli bir bölgede gözlemlenemez. GÜNEŞ TUTULMASI
7. Gerçekleşebilmesi için Ay, Güneş ve Dünya’nın aynı doğrultuda olması gerekir. ORTAK ÖZELLİK
8. Ay, Güneş ışığının bir kısmını veya tamamını engeller.GÜNEŞ TUTULMASI
9.Ay’ın dolunay evresinde gözlemlenir. AY TUTULMASI

SAYFA 38

9. Güneş sisteminde bulunan K, L ve M gezegenlerinin uydu sayıları ve hacimsel büyüklükleriyle ilgili hazırlanan bazı grafikler aşağıda verilmiştir.

Bu gezegenlerle ilgili, ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
CEVAP:D D) l, Il ve lll

10. Öğrencilerine Ay ve Güneş tutulması ile ilgili bilgi vermek isteyen bir öğretmen, aşağıdaki şekli akıllı tahtaya yansıtmıştır. Şekilde Dünya ve Ay’ın bir yıl içinde, farklı zaman aralıklarında Güneş etrafındaki konumları tarihleri ile birlikte verilmiştir.
Verilen görsel dikkate alındığında, ifadelerinden hangileri doğrudur?
CEVAP:A A) I ve II

SAYFA 39

11. Güneş ve Ay tutulmalarını modelle göstermek isteyen Barış; modelindeki gök cisimlerini K, L ve M harfleri ile adlandırmıştır. Barış, bu gök cisimlerinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir:
Barış’ın verdiği bilgilere göre hazırlayabileceği tutulma modelleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
CEVAP:A
A) Sırasıyla K, L ve M harfleri ile temsil edilen gök cisimleri aynı doğrultu üzerine geldğinde gerçekleşen tutulma gündüz gözlemlenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir