6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 100-101-102 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 100-101-102 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları.  Pasifik Yayınları 6. sınıf İngilizce ders kitabı sayfa 94-95-96 ‘de  yer alan  soruların cevapları ve İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini kısaca yaptık.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 100-101-102 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

Sayfa 100 Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

Listen to track 25 again and fill in the blanks.
1. Jack came back from holiday
2. Jack picked up
on the beach.
3. Sally learned
on her holiday.
4. Ayşe visited her
last week.
Work in pairs. What did you do on holiday last summer? Ask and answer questions as in track 25. Use the keywords.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

25. parçayı tekrar dinleyin ve boşlukları doldurun.
1. Jack tatilden döndü
2. Jack aldı
kumsalda.
3. Sally öğrendi
tatilinde
4. Ayşe onu ziyaret etti
geçen hafta.
Çiftler halinde çalışın. Geçen yaz tatilde ne yaptın? 25. parçadaki gibi soru sorun ve cevaplayın. Anahtar kelimeleri kullanın.

Sayfa 101 Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

Before you read, answer the questions: Where do you want to stay on holiday? At home, at a hotel or in a tent? Why?
Read the hotel brochure and answer the question: What is there in every room?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Okumadan önce şu soruları cevaplayın: Tatilde nerede kalmak istersiniz? Evde mi, otelde mi yoksa çadırda mı? Neden?
Otel broşürünü okuyun ve şu soruyu yanıtlayın: Her odada ne var?

Sayfa 102 Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

Read the hotel brochure again and write true (T) or false (F).
1. The hotel is by the sea.
2. There’s only one sauna at the hotel.
3. There is a fitness center in the hotel.
4. There are both summer and winter activities at the hotel.

Let’s imagine! You stayed at a hotel on your holiday. How was it? What did you do? Look at the facilities below and describe your holiday to your friends.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Otel broşürünü tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.
1. Otel deniz kenarındadır.
2. Otelde sadece bir sauna bulunmaktadır.
3. Otelde bir fitness merkezi bulunmaktadır.
4. Otelde hem yaz hem de kış aktiviteleri vardır.

Hayal edelim! Tatilinizde bir otelde kaldınız. Nasıl oldu? Ne yaptın? Aşağıdaki tesislere bakın ve tatilinizi arkadaşlarınıza anlatın.

Diğer sayfaların cevaplarını gör
6. sınıf İngilizce  Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir