6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110-111 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111-112Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları.  Pasifik Yayınları 6. sınıf İngilizce ders kitabı sayfa 94-95-96 ‘de  yer alan  soruların cevapları ve İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini kısaca yaptık.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108-109 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

Sayfa 110 Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

Look at the picture and describe the locations of people and things. Use the words below.
fireplace – clock – lamp – painting – drawers – carpet – on – near – between – over – behind – in front of

The clock is on the wall.
The fireplace is behind Mert and Derin.
The paintings are near the clock.
The carpet is under the children.
The lamp is next to the fireplace.
Mert and Derin are in front of the fireplace.
The drawers are behind Mert.
The painting is over the wall.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Resme bakın ve insanların ve nesnelerin yerlerini tanımlayın. Aşağıdaki kelimeleri kullan.
şömine – saat – lamba – tablo – çekmeceler – halı – üzerinde – yakınında – arasında – üstünde – arkasında – önünde

Saat duvarda.
Şömine Mert ve Derin’in arkasındadır.
Resimler saatin yanında.
Halı çocukların altında.
Lamba şöminenin yanında.
Mert ve Derin şöminenin önündedir.
Çekmeceler Mert’in arkasında.
Resim duvarın üzerinde.

Sayfa 111 Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

Before you listen, answer the questions: Do you visit nursing homes? Why/Why not?
Listen to the telephone conversation and match the names with the people as in the example. (Track 27)

Listen to track 27 again and answer the questions.
1. Where is Tim?
2. Where is Mr Jackson?
3. Is Mr Taylor in front of Mr Adams?
4. Where is Mrs Anderson?
ANSWER
1. He is at the nursing home.
2. He is next to Mrs. Jackson
3. He is behind Mr Adams
4. She is on a wheelchair.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Dinlemeden önce şu soruları cevaplayın: Huzurevlerini ziyaret ediyor musunuz? Neden/Neden olmasın?
Telefon görüşmesini dinleyin ve örnekteki gibi isimleri kişilerle eşleştirin. (Parça 27)

27. parçayı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.
1. Tim nerede?
2. Bay Jackson nerede?
3. Bay Taylor, Bay Adams’ın önünde mi?
4. Bayan Anderson nerede?
CEVAP
1. Huzurevinde.
2. Bayan Jackson’ın yanında
3. Bay Adams’ın arkasında
4. Tekerlekli sandalyede.

Diğer sayfaların cevaplarını gör
6. sınıf İngilizce  Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir