6.sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Hecce Yayınları-Sunshine

6.sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Hecce Yayınları-Sunshine

6.sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Hecce Yayınları-Sunshine

17. Read the texts and match them to the pictures. One picture is extra.
CEVAP:

Resimleri aşağıdaki numaralarını yazın.
Horon oynayanlar-2
Ata binen çocuk-1
Keman çalan çocuk-4
Drama oynayan iki kız çocuğu-3
Ok atanlar-fazla resim.

1. She is Maria. She is 12. She is Sparıish. She plays tennis on Wednesdays, but her favorite hobby is horse riding. She goes horse riding at weekends. She takes çare of her horse because she loves her. (Ata binen çocuk resmi)

2. Murat’s favorite hobby is dancing. He and his friends learn horon after school. (HORON OYNAYANLAR İŞARETLE)

3. She is Mia. She’s from the USA. Mia and her friends attend a drama class after school on Mondays and Wednesdays. Find her in the photo. She is wearing a white T-shirt and pink skirt. Acting out is the most important part o the drama, so she trains hard. (Drama oynayan 2 kız çocuğu)

4. His name is Steve. He goes to school early in the morning. He comes home and takes a nap. Then, he finishes his homework. He takes violin courses at 06.30 p.m. on Tuesdays and Thursdays. He plays the violin for us every weekend. He has dinner with his family at 08.30 p.m. He goes to bed at 10.15 p.m. (BOŞ)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

17. Metinleri okuyun ve resimlerle eşleştirin. Bir resim ekstradır.
CEVAP:
Horon oynayanlar-2
Ata binen çocuk-1
Keman çalan çocuk-4
Drama oynayan iki kız çocuğu-3
Tamam atanlar-fazla resim.

1. O, Maria’dır. 12 yaşındadır. Spariish’tir. Çarşamba günleri tenis oynuyor ama en sevdiği hobisi ata binmek. Hafta sonları ata binmeye gidiyor. Atını sevdiği için ona bakıyor. (Ata binen çocuk resmi)

2.Murat’ın en sevdiği hobisi dans etmektir. O ve arkadaşları okuldan sonra horon öğreniyorlar. (HORON OYNAYANLAR İŞARETLE)

3. O Mia’dır. O ABD’den. Mia ve arkadaşları pazartesi ve çarşamba günleri okuldan sonra drama dersine katılıyor. Onu fotoğrafta bul. Beyaz bir tişört ve pembe etek giyiyor. Oyunculuk dizinin en önemli kısmı, bu yüzden çok sıkı çalışıyor. (Drama oynayan 2 kız çocuğu)

4. Adı Steve. Sabah erkenden okula gidiyor. Eve gelir ve biraz kestirir. Daha sonra ödevini bitirir. Saat 18.30’da keman dersi alıyor. Salı ve Perşembe günleri. Her hafta sonu bizim için keman çalıyor. Saat 08.30’da ailesiyle akşam yemeği yiyor. Saat 22.15’te yatıyor. (BOŞ)


18. Read the texts again and fill in the blanks.

1. Maria PLAYS tennis on Wednesdays. She GOES horse riding at weekends.
2. Murat LEARNS horon after school.
3. Mia ATTENDS a drama class on weekdays.
4. Steve FINISHES his homework and TAKES violin courses on Tuesdays and Thursdays.

19. Read the texts in activity 17 again and answer the questions.

1. What does Maria do on Saturdays?
She goes horse riding
2. When does Murat learn horon?
He learns horon after school
3. What do Mia and her friends do after school on Mondays?
They attend a drama class.
4. What time does Steve take violin courses?
He takes a violin course at 06.30 p.m.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

18. Metinleri tekrar okuyun ve boşlukları doldurun.

1. Maria çarşamba günleri tenis oynuyor. Hafta sonları ata binmeye gidiyor.
2.Murat okuldan sonra horonu ÖĞRENİR.
3. Mia hafta içi drama dersine katılıyor.
4. Steve ödevini BİTİRİR ve Salı ve Perşembe günleri keman dersleri alır.

19. Etkinlik 17’deki metinleri tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Maria cumartesi günleri ne yapar?
Ata binmeye gidiyor
2.Murat horonu ne zaman öğrenir?
Okuldan sonra horonu öğreniyor
3. Mia ve arkadaşları pazartesi günleri okuldan sonra ne yaparlar?
Drama dersine katılıyorlar.
4. Steve keman derslerine ne zaman gidiyor?
Saat 18.30’da keman kursuna gidiyor.

Diğer Sayfaların Cevaplarını yap
6. Sınıf İngilizce Ders kitabı Cevapları Hecce Yayıncılık-Sunshine

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir