6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları.  Pasifik Yayınları 6. sınıf İngilizce ders kitabı sayfa 22’de yer alan  soruların cevapları ve İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini kısaca yaptık.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

Prepare a visual dictionary. Write the new words. Draw or stick pictures for your new words as in the example.

What are your classmates’ favourite school/after school activities? Ask about them and prepare a poster.

Read the sentences and give points between 0 and 10.
At the end of this unit, I can…
 I can listen, understand and describe people’s regular activities.
 I canl isten, understand and tell the time and dates.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Görsel bir sözlük hazırlayın. Yeni kelimeleri yazın. Yeni kelimeleriniz için örnekteki gibi resimler çizin veya yapıştırın.

Sınıf arkadaşlarınızın en sevdiği okul/okul sonrası etkinlikleri nelerdir? Bunları sorun ve bir poster hazırlayın.

Cümleleri okuyun ve 0 ile 10 arasında puan verin.
Bu ünitenin sonunda…
 İnsanların düzenli aktivitelerini dinleyebilir, anlayabilir ve anlatabilirim.
 Saat ve tarihleri dinleyebilir, anlayabilir ve söyleyebilirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir