6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75-76-77-78 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75-76-77-78 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları.  Pasifik Yayınları 6. sınıf İngilizce ders kitabı sayfa 75-76-77-78’de  yer alan  soruların cevapları ve İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini kısaca yaptık.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75-76-77-78 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

Sayfa 75 Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

Before you listen, look at the pictures in activity 20. Which one do you like more? A Ferris wheel or a roller coaster?
Listen to the dialogue and answer the question: Why doesn’t Mary like the roller coaster? (Track 20)
Listen to track 20 again and complete the sentences.
1. Tim thinks the roller coaster is………………..
2. Mary thinks the roller coaster is………………
……………………..than the Ferris wheel.
3. Tim thinks the roller coaster is more …………………..than the Ferris wheel.
Remember Box
– I think roller coaster is exciting.
– I agree.
– I think bumper cars are boring.
– I don’t agree. I think they are exciting.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Dinlemeden önce etkinlik 20’deki resimlere bakın. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Dönme dolap mı yoksa hız treni mi?
Diyaloğu dinleyin ve şu soruyu yanıtlayın: Mary hız trenini neden sevmiyor? (Parça 20)
20 parçayı tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.
1. Tim hız treninin……………….. olduğunu düşünüyor.
2. Mary hız treninin……………… olduğunu düşünüyor
……………………..dönme dolaptan daha.
3. Tim, roller coaster’ın dönme dolaptan ……………….. daha fazla olduğunu düşünüyor.
Hatırla Kutusu
– Bence roller coaster heyecan verici.
– Kabul ediyorum.
– Çarpışan arabaların sıkıcı olduğunu düşünüyorum.
– Kabul etmiyorum. Bence heyecan vericiler.

Sayfa 76 Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

Work in pairs. Compare bumper cars and carousels as in track 20.
USB TNBSB
more boring / more exciting / faster / slower frightening / amazing / dull / thrilhng excited / scared / happy / bored like / don’t like / hate think / agree / disagree

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Çiftler halinde çalışın. Parça 20’deki gibi çarpışan arabaları ve atlıkarıncaları karşılaştırın.
USB TNBSB
daha sıkıcı / daha heyecanlı / daha hızlı / daha yavaş ürkütücü / harika / donuk / heyecanlı heyecanlı / korkmuş / mutlu / sıkılmış beğen / beğenme / nefret et düşün / katılıyorum / katılmıyorum

Sayfa 77 Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

Before you read, answer the questions: What is your favourite at a fair? Why?
Who thinks what? Look at the table and complete the sentences below.

Frank thinks fairs ………. parks. He likes …………… and ……….. . He doesn’t like ………
1. Gina thinks fairs She doesn’t like parks. She likes
2. Martha thinks parks………………..fairs. She likes
She doesn’t like…………………….
3. Roy thinks fun fairs parks. He likes
………..He doesn’t like……..
Complete the “You” part for yourself in activity 24. Then describe your likes/dislikes.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Okumadan önce soruları cevaplayın: Bir fuarda favoriniz nedir? Neden?
Kim ne düşünüyor? Tabloya bakın ve aşağıdaki cümleleri tamamlayın.

Frank adil olduğunu düşünüyor ………. parklar. ………… ve …………..’den hoşlanıyor. O sevmiyor …………
1. Gina parkları sevmediğini düşünüyor. O seviyor
2. Martha parkları………………..fuarlar olarak görüyor. O seviyor
Sevmiyor…………………….
3. Roy lunaparkları lunapark sanıyor. o sever
………..Sevmiyor……..
24. aktivitede “Siz” kısmını kendiniz için tamamlayın. Ardından hoşlandığı/sevmediği şeyleri tanımlayın.

Sayfa 78 Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

Write the new words in your visual dictionary. Draw or stick pictures for them.
Work in groups of four. Prepare a poster of a fair. Talk about your feelings and opinions.
e.g. This is the carousel. I don’t like it. I think it is boring. I like the Ferris wheel. I think it is amazing.
Read the sentences and give points between 0 and 10
At the end of this unit, I can…
★ talk about my likes and dislikes about places and things.
★ describe places.
★ listen, understand and express feelings.
★ listen, understand and make comparisons.
★ ask questions and say my opinions.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Yeni kelimeleri görsel sözlüğünüze yazın. Onlar için resimler çizin veya yapıştırın.
Dört kişilik gruplar halinde çalışacak. Bir fuar afişi hazırlayın. Duygularınız ve düşünceleriniz hakkında konuşun.
Örneğin. Bu atlıkarınca. hoşuma gitmedi bence sıkıcı Dönme dolabı severim. Bence bu harika.
Cümleleri okuyun ve 0 ile 10 arasında puan verin
Bu ünitenin sonunda, ben…
★ yerler ve şeyler hakkında sevdiğim ve sevmediğim şeyler hakkında konuşun.
★ yerleri tanımlayın.
★ Dinleyin, anlayın ve duyguları ifade edin.
★ dinleyin, anlayın ve karşılaştırmalar yapın.
★ soru sor ve fikirlerimi söyle.

Diğer sayfaların cevaplarını gör
6. sınıf İngilizce  Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir