6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89-90 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89-90Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları.  Pasifik Yayınları 6. sınıf İngilizce ders kitabı sayfa 89-90 ‘de  yer alan  soruların cevapları ve İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini kısaca yaptık.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89-90 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

Sayfa 89 Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

Work in pairs. Ask and answer questions about yourselves as in the example.
you : When were you born?
your friend: I was born on 7th July, 2007. You : Where were you born?
Your friend: I was born in Konya.
You : Where was your father born?
Your friend: He was born in Manisa.
You : Were you at school yesterday?
Your friend: No, I wasn’t.
You : Where were you?
Your friend:…
miting & speaking
Write your family members’ and three of your relatives’ birth dates and occupations. Then tell them to your friends.
e.g. My father was born on 12th August, 1979. He is a doctor.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Çiftler halinde çalışın. Örnekteki gibi kendinizle ilgili sorular sorun ve cevaplayın.
sen: ne zaman doğdun?
arkadaşın: 7 Temmuz 2007’de doğdum. Siz: Nerede doğdunuz?
Arkadaşınız: Konya’da doğdum.
Siz: Babanız nerede doğdu?
Arkadaşınız: Manisa’da doğdu.
Siz: Dün okulda mıydınız?
Arkadaşınız: Hayır, değildim.
Siz: Neredeydin?
Senin arkadaşın:…
miting & konuşma
Aile üyelerinizin ve üç akrabanızın doğum tarihlerini ve mesleklerini yazınız. O zaman onları arkadaşlarına söyle.
Örneğin. Babam 12 Ağustos 1979 doğumlu. Kendisi doktor.

Sayfa 90 Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

Before you read, answer the questions: What do you think is the best job for you? Why?
Read the text and write the times.
Her work begins at. Her work finishes at
I’m Susan. I was born on 18th May, 1973. I’m a saleswoman. I like my job.
I work six days a week at a clothes shop. My work begins at 9 o’clock in the morning and finishes at 10 o’clock in the evening. I can help people about the clothes, sizes, colours and so on. I was a saleswoman at a market last year. It was very hard. I was at the market seven days in a week. My job is better now. I love my job.
Read the text in activity 20 again and answer the questions.

1. When was she born?
2. How many days does she work?
3. What can she do?
4. Where was she a saleswoman last year?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Okumadan önce şu soruları cevaplayın: Sizce sizin için en iyi meslek hangisi? Neden?
Metni okuyun ve saatleri yazın.
Çalışması başlıyor. onun işi biter
Ben Susan’ım. 18 Mayıs 1973 doğumluyum. Pazarlamacıyım. İşimi seviyorum.
Haftanın altı günü bir giyim mağazasında çalışıyorum. İşim sabah saat 9’da başlar ve akşam saat 10’da biter. İnsanlara kıyafet, beden, renk vb. konularda yardımcı olabilirim. Geçen yıl bir pazarda pazarlamacıydım. Çok zordu. Haftanın yedi günü pazardaydım. İşim şimdi daha iyi. İşimi seviyorum.
Etkinlik 20’deki metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Ne zaman doğdu?
2. Kaç gün çalışıyor?
3. Ne yapabilir?
4. Geçen yıl nerede pazarlamacıydı?

Diğer sayfaların cevaplarını gör
6. sınıf İngilizce  Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir