6. Sınıf İngilizce Kitabı Cevaplar Sayfa 49, 50 Monopol Yayınları

6. Sınıf İngilizce Kitabı Cevaplar Sayfa 49, 50 Monopol Yayınları 3. ünite Downtown cevapları 6. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 46, 47, 48 Cevaplar English Route Course Book Monopol Yayınları konusunu kısaca yazdık. Monopol yayınları 6. sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarından sayfa 49, 50 cevaplarını aşağıdaki bölümde yazdık.  Monopol Yayınları İngilizce ders kitabı cevaplarını kısaca yazdık. İngilizce metinlerin Türkçesini, Türkçeye çevrilmiş halini yazdık.

6. Sınıf İngilizce Kitabı Cevaplar Sayfa 49, 50 Monopol Yayınları

SAYFA 49 CEVAPLAR

6. sınıf İngilizce sayfa 49 cevaplar monopol yayınları
6. sınıf İngilizce sayfa 49 cevaplar monopol yayınları

SAYFA 50 CEVAPLAR

Read the sentences and give points between 0 and 10.
At the end of this unit, I can…
I describe places.
I listen and understand texts, dialogues, etc. about places.
I compare places and things.
I listen, understand and describe what people are doing now.
I ask and answer questions about what people are doing

TÜRKÇESİ:

Cümleleri oku ve 0 ile 10 arasında puan ver.
Bu ünitenin sonunda, ben …
Yerleri açıklarım.
Yerler hakkındaki metinleri, diyalogları vb. Dinler ve anlarım.
Yerleri ve şeyleri karşılaştırırım.
İnsanların şimdi ne yaptığını dinler, anlarım ve anlatırım.
İnsanların ne yaptıkları hakkında sorular sorup cevaplarım

6. sınıf İngilizce sayfa 50 cevaplar monopol yayınları
6. sınıf İngilizce sayfa 50 cevaplar monopol yayınları

 

2 Comments on “6. Sınıf İngilizce Kitabı Cevaplar Sayfa 49, 50 Monopol Yayınları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir