6. Sınıf İngilizce Kitabı Cevaplar Sayfa 55, 56, 57 Monopol Yayınları

6. Sınıf İngilizce Kitabı Cevaplar Sayfa 55, 56, 57 Monopol Yayınları 3. ünite Downtown cevapları 6. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 55, 56, 57 Cevaplar English Route Course Book Monopol Yayınları konusunu kısaca yazdık. Monopol yayınları 6. sınıf İngilizce ders kitabı 4. ünite WEATHER AND EMOTIONS cevaplarından sayfa 55, 56, 57cevaplarını aşağıdaki bölümde yazdık.  Monopol Yayınları İngilizce ders kitabı cevaplarını kısaca yazdık. İngilizce metinlerin Türkçesini, Türkçeye çevrilmiş halini yazdık.

6. Sınıf İngilizce Kitabı Cevaplar Sayfa 55, 56, 57 Monopol Yayınları

SAYFA 55 CEVAPLAR

6. sınıf İngilizce Kitabı sayfa 55 cevaplar monopol yayınları
6. sınıf İngilizce Kitabı sayfa 55 cevaplar monopol yayınları

Before you read, answer the question: Do your emotions change according to the weather? Describe.

What is the girl afraid of?

Daughter : Mum, it is stormy. I feel scared. What’s this sound?
Mum : It’s thunder, dear.
Daughter : I don’t get it. Can you repeat that, please?
Mum : Thunder! Rain comes after thunder and lightning. Look! It’s raining. You don’t need to be scared.

TÜRKÇESİ

Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Duygularınız hava durumuna göre değişiyor mu? Tanımlamak.

Neden korkuyor kız?

Kızı: Anne, fırtınalı. Korkuyorum. Bu ses nedir?
Anne: Gök gürültüsü canım.
Kızım: Anlamadım. Tekrar eder misin lütfen?
Anne: Gök gürültüsü! Yağmur gök gürültüsü ve şimşekten sonra gelir. Bak! Yağmur yağıyor. Korkmana gerek yok.

SAYFA 56 CEVAPLAR

6. sınıf İngilizce Kitabı sayfa 56 cevaplar monopol yayınları
6. sınıf İngilizce Kitabı sayfa 56 cevaplar monopol yayınları

What are they saying? Look and say. Use the words below.

sleepy – anxious – happy – scared

TÜRKÇESİ

Onlar ne diyorlar? Bak ve söyle. Aşağıdaki kelimeleri kullan.

uykulu – endişeli – mutlu – korkmuş

SAYFA 57 CEVAPLAR

6. sınıf İngilizce Kitabı sayfa 57 cevaplar monopol yayınları
6. sınıf İngilizce Kitabı sayfa 57 cevaplar monopol yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir