6. Sınıf Kuran-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 52-53-54 Cevapları

6. Sınıf Kuran-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 52-53-54 Cevapları. Semih Ofset yayıncılık ders kitabı 1. Ünite Değerlendirme sorularının cevaplarını kısaca yazdık.

6. Sınıf Kuran-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 52-53-54 Cevapları

A) Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1) Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumak denildiğinde ne anlamalıyız? Maddeler hâlinde yazınız.

  1. Tane tane okumak
  2. Hakkını vererek okumak
  3. Sesimize güzel bir ton vermek
  4. Dİlimizde kullanılmayan bazı Arapça harfleri doğru telaffuz etmeyi öğrenmek
  5. Kur’an’daki harekelerin kullanılmasını öğrenmek
  6. Akıcı bir şekilde okumak
  7. Sesimiz ritimli, ölçülü ve okuduklarımızla uyumlu olmalıdır.

2) Hz. İbrahim Kur’an’da hangi özellikleriyle anlatılmaktadır?

Kur’an, Hzİbrahim‘i Allah’ın dostu ve imanın öncüsü olarak anılır. Hz. İbrrahim Kabe’yi inşaa edişi, insanlığın huzuru için dua eden peygamber, ve cömerkliği ile anılır.

3) Dua, zikir, teşbih ve secde kavramlarını namaz, oruç, hac gibi ibadetlerle ilişkilendirerek anlatınız.

Dua, zikir, teşbih ve secde söz ve davranışlarımızla Allah’a yakınlaşmaktır, Allah’ı bildiğimizi söylemektir.

Diğer ibadetlerimiz dua, zikir, teşbih ve secdeyi içerir. Bunlar ibadetler ile birleşerek ibadetin ruhunu oluşturur. Her ibadet özel davranışları içerir, dua ve diğerleri de ibadetlerin bir parçasıdır ve Allah’ı bilmenin ve inanmanın göstergesidir.

4) “Dua ediyorum ama duam kabul edilmiyor.” şeklindeki düşünceyi değerlendiriniz. Bu anlayışın yanlışlığını konuyla ilgili ayet ve hadislerle ilişkilendirerek anlatınız.

Bu düşünce yanlıştır. Belki bizim için hayırlı olan başkadır, belki duamızın kabul edilmesinin zamanı değildir. Bu anlayış allah inancını zayıflatır. İmanda şüphe duygusunu artırır.

B) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1) Kur’an’ı tane tane ve kurallara uygun olarak okumak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hâfız
B) Mukâbele
C) Tertil DOĞRU CEVAP
D) Hatim

2) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen, doğru ve güzel okuyan, bu konuda uzman olan, örnek alınabilecek kişilere verilen isimlerden biri değildir?

A) Kâri
B) Fem-i Muhsin
C) Hâfız
D) Fakih DOĞRU CEVAP

3) Tecvid kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sadece harflerin özelliklerini ele alır.
B) Arapça harfleri yazma becerisi de kazandırır.
C) Okuyuşun yavaş olmasına katkı sağlar.
D) Okuyuşumuzu kolaylaştırır ve güzelleştirir. DOĞRU CEVAP

4) Hz. İbrahim’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) İsmail, İshak ve Yakub adında üç oğlu olmuştur.
B) Babası Azer Allah’a iman etmiştir.
C) Kendisine “Suhuf” verilmiştir. DOĞRU CEVAP
D) Çocuklarından sadece İsmail’e peygamberlik verilmiştir.

5) “…Rabb’im ilmimi arttır, de.” (Taha, 114). Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Bilgimizin artması davranışlarımıza olumlu yansımalıdır.
B) Bu dua tek başına bilgimizin artması için yeterlidir. DOĞRU CEVAP
C) Dualarımızda faydalı bilgiyi istemeliyiz.
D) Bilginin kaynağı da önemlidir.

6) Aşağıdakilerden hangisi zikir kavramının anlamlarından biri değildir?

A) Anmak
B) Övgü
C) İstemek DOĞRU CEVAP
D) Şeref

7) • “Kur’an’ı tane tane oku.” emri bu surede yer alır.
• Sevgili Peygamberimize (s.a.v.) sorumlulukları bu surede hatırlatılır.
• Son ayeti surenin en uzun ayetidir.
Yukarıdaki bilgiler hangi sure ile ilgilidir?

A) Müzzemmil DOĞRU CEVAP
B) Müddessir
C) Alak
D) Tâhâ

8) Kur’an’da dua ederken dikkat etmemiz gereken ilkeler hatırlatılır. Aşağıdakiler- den hangisi bunlardan biri değildir?

A) Duanın kabulü için aceleci olmak DOĞRU CEVAP
B) Duada Allah’tan ümidi kesmemek
C) Duada Allah’ın en güzel isimlerini anmak
D) Duada içten ve samimi olmak,

9) Allah’ın her türlü eksiklikten, olumsuz özelliklerden uzak olduğu yani yüceliği anlamında kullanılan Kur’an kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevhid
B) Teşbih DOĞRU CEVAP
C) Tekbir
D) Zikir

C) Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” harfi koyunuz.

1. (Y) Duanın uzun yapılması şarttır.
2. (D) Zikir sadece sözle yapılmaz.
3. (Y) Teşbih “Allah’ı birlemek” anlamına gelir.
4. (Y) Secdede sadece ellerin yere değmesi yeterlidir.
5. (D) Dua, zikir, teşbih ve secde birbirleriyle ilişkili kavramlardır.
6. (D) Secde aynı zamanda dua, zikir ve teşbihi içeren bir kulluk şeklidir.
7. (D) Sevgili Peygamberimize (s.a.v.) yönelik “Kalk ve uyar!” emri Müddessir suresinde bulunan bir ayettir.
8. (Y) Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayetleri Müzzemmil suresinde yer alır.
9. (D) “Oku!” emri Alak suresinde iki kere tekrarlanır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir