6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları. 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları. İlk okul Matematik dersi 6. sınıf kitabının 35. sayfa cevaplarını kısaca yazdık. Yazarları Neziha ÇAĞLAYAN ile başlayan ders kitabının 35. sayfa cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.

• Bir doğal sayının böleni aynı zamanda o doğal sayının ÇARPANI… olarak ifade edilir.
• Birler basamağındaki rakamı 0 … veya 5… olan sayılar 5 ile kalansız bölünebilir.
• Bir doğal sayı hem  2… ile hemde  3… ile kalansız bölünebiliyorsa 6 ile kalansız bölünür.

2. Mustafa’nın bir miktar cevizi vardır. Cevizlerin sayısının 50’den fazla ve 6 ile bölünebilen iki basamaklı bir sayı olduğu biliniyor. Buna göre Mustafa’nın cevizlerinin sayısının hangi doğal sayılar olabileceğini bulunuz.

& ‘YA BÖLÜNE BİLME KURALI: Hem 2 ye hem de 3 e kalansız bölünmesi gerekir.

50’den büyük bu kurala uyan sayılar şunlardır; 54, 60 ,66 ,72, 78, 84, 90, 96

3. Dört basamaklı 5△6○ sayısı hem 3’e hem de 9’a kalansız bölünebildiğine göre△ ve ○ yerine gelecek değerleri bulunuz.

Rakamları toplamı 3 ün katı olursa 3 ile
9 ve katları olursa 9 ile kalansız bölünür.

9 katı ise 3’ün de katıdır.

5+6+△+○=18

△+○=18+11=7

△-○
0-7
7-0
3-4
4-3

△-○
2-5
5-2
1-6
6-1

5+6△+○=27
△+○=27-11=16

△-○
8-8
7-9
9-7 olur

4. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(D) 4 ve 5 sayısı 20 sayısının bölenleridir.
(Y) Tek doğal sayılar 2 ile kalansız bölünür.
(Y) Bütün 3 basamaklı sayılar 3 ile kalansız bölünür.
(D) Son rakamı sıfır olan sayılar 5 ile kalansız bölünür.

5. Dört basamaklı 34□1 sayısı 3 ile tam bölünüp 9 ile tam bölünemediğine göre □ ile gösterilen sayının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A) 4
B) 7
C) 11
D) 14

Rakamları toplamı 3 ve katı olmalı ama 9’un katı olmamalı.

3+4+1+□= 3 ün katı olmalı

8+□=3 -5 (eksi sayı olduğu için alınmaz)
8+□=6 -2 (eksi sayı olduğu için alınmaz)
8+□=9 9 katı olduüu için bu sayıyı almıyoruz.
8+□=12—4
8+□=15—7

Bu sayıları toplarsak:4+7=11 CEVAP C

Sayı ➜ 5, 12, 19, 25
Çarpanları ➜ 1-5, 1-2-3-6, 1-19, 1-5-25
6. Yukarıda bazı sayılar ve bu sayıların çarpanları verilmiştir. Tabloya göre hangi sayının çarpanı eksik verilmiştir?

CEVAP :B

12’inin çarpanlarından 4 eksiktir.

1.12=12
2.6=12
3.4=12

A) 5
B)12 DOĞRU CEVAP
C)19
D) 25

7. 56△2 dört basamaklı doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre △ yerine kaç farklı rakam yazılabilir?

A) 1
B) 2
C) 3 DOĞRU CEVAP
D) 4

5+6+2+△ =3.x üçün katı olmalı

13+ △=15 △=2
13+△=18 △=5
13+△=21 △=8
13+△=24 △=11 çift rakam alınmaz.

3 tane rakam yazılabilir. CEVAP:C

➜ 112, 196, 201
➜ 252, 310, 400
➜ 426, 504, 527
8. Yukarıdaki tabloda verilen sayılardan 4 ile kalansız bölünemeyenlerin toplamı kaçtır?

A) 1464 DOĞRU CEVAP
B) 1550
C) 1667
D) 1854

4 bölünebilme kuralı son iki rakam 00 veya 4 katıl omalı.

Bölünemeyen sayılar toplamı; 426+310+201+527=1464 CEVAP A

Diğer sayfaların cevaplarını gör 6. sınıf Matematik Ders kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir