6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 37, 38 Cevapları MEB

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 37- 38 Cevapları MEB.  MEB Yayınları Yazarları: Mahmut BEKTAŞ, Sabrınur KAHRAMAN, Yakup TEMEL olan 6. sınıf Matematik ders kitabı sayfa 37-38 sorularının cevaplarını, çözümlerini aşağıdaki bölümden yapabilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 37-38 Cevapları MEB Yayınları

SAYFA 37 CEVAPLAR

1. Ramazan Bey bahçesinde kiraz ve kayısı yetiştirmektedir. Bahçesinde 22 adet kiraz, 36 adet kayısı ağacı bulunan Ramazan Bey bir kiraz ağacından 28 kg, bir kayısı ağacından 32 kg meyve almaktadır. Bahçedeki tüm meyveler toplandığına göre:

a) Toplam kaç kg meyve toplanmıştır?

Kiraz
22.28=616 kğ.

Kayısı
36.32=1152

Toplam: 1152+616=1768 kğ

b) Toplanan kirazlar on dörder kilogramlık kasalara, kayısılar ise on ikişer kilogramlık kasalara yerleştirildiğine göre bu kasalama işi için toplam kaç tane kasa kullanılmıştır? 

616:14=44 kasa kiraz

1152:12=96 kasa kayısı

96+44=140 toplam kasa gerekir.

c) Kasalama işinden sonra bir kasa kiraz 30 TL’den, bir kasa kayısı 20 TL’den satılacaksa Ramazan Bey meyvelerden kaç TL kazanır?

1 kasa kiraz 30 tl
44*30=1320

1 kasa kayısı 20tl
96*20=1920
Toplam: 1320+1920=3240 TL kazanır

2. Kamyon ve otomobillerin yer aldığı bir otoparkta toplam 33 tane araç vardır. Araçların tekerlek sayısı toplamı 158’dir. Kamyonların 6 tekerlekli, otomobillerin 4 tekerlekli olduğu bu otoparktaki araçlardan kaç tanesinin kamyon, kaç tanesinin otomobil olduğunu bulunuz.

Kamyon+Otomobil=33
6. kamyon + 4. Otomobil =158 tekerlek sayısı

Kamyon+Otomobil=33 Denkleminde kamyonu otomobil cinsinden yazarız.

Kamyon=33-Otomobil

bunu ikinci denklemde yerine koyarız.

6. kamyon + 4. Otomobil =158 tekerlek sayısı
6. (33-otomobil)+ 4.otomobil=158
198-6 otomobil + 4 . otomobil=158

198-158=2 . otomobil

40=2 .otomobil

otomobil=20 sayısı

Kamyon sayısıda 33-20=13 tane olur.

Tekerlek denkleminden sağlamasını yapalım;

6. kamyon + 4. Otomobil =158 tekerlek sayısı

6.13+4.20 =158

78+80=158 tekerlek sayısı

3. Bir iş yerinde yılda 6 paket küp şeker ve 20 kg toz şeker kullanılmaktadır. İş yerinin sahibi Semra Hanım, çalışanları ile birlikte artık ofiste çaya şeker atmama kararı alır. 1 paket küp şeker 5 TL ve 1 kg toz şeker 6 TL olduğuna göre karar sonrası bu iş yerinin giderleri kaç TL azalmıştır?

6*5=30 tl yıllık küp şeker
20*6=120 yıllık toz şeker

120+30=150 Tl azalmıştı

4. 108 sayfalık bir kitaba sayfa numarası verilirken toplam kaç adet rakam kullanılır?

1 ile 9 arasında = 9 rakam kullanılır.

10 ile 99 arasında 90 adet sayı kullanılır. İki basamaklı olduğundan 90 * 2 = 180 rakam kullanılmıştır.

 

100 ile 108 arasında 9 adet sayı kullanılır. Üç basamaklı olduğundan 9 . 3 = 27 adet rakam kullanılır.

Kullanılan sakam sayılarını toplarsak;

9 + 180 + 27 = 216 adet rakam kullanılır.

5. Nesrin’in doğum yılı Burcu’nun doğum yılından 6 eksiktir. Nesrin 28 yaşındayken Burcu kaç yaşındadır?

28+6=34 yaşındadır.

SAYFA 38 CEVAPLAR

6. Abdurrahman Usta bir demir çubuğu 2 eş parçaya bölmek için 10 TL alıyor. O hâlde Abdurrahman Usta bir demir çubuğu 6 eş parçaya bölmek için kaç TL alır? (Bir seferde birden fazla demir kesilememektedir.)
A) 40 B) 50 C) 60 D) 70

10*5=50 TANE KESİLMEKTEDİR.

7. 16 bayan ve 12 erkeğin bulunduğu bir otobüsten 4 erkek iner ve otobüse 5 evli çift binerse son durumda otobüste kaç erkek ve kaç bayan olacağını bulunuz.

16 bayan
12 erkek
12 – 4 = 8 erkek kalır
5 erkek 5 bayan binince
16 + 5 = 21 bayan
8 + 5 = 13 erkek

8. Ecrin ile Tuğba 200 lirayı paylaşıyorlar. Tuğba bu paylaşımda adaletsizlik olduğunu düşünüp 16 lirayı Ecrin’e veriyor ve paraları eşit oluyor. Paraları eşitlenmeden önce kaçar liraları vardı?

200 TL toplam para
200 : 2 = 100 TL
16 TL fazlalık var.
100 + 16 = 116 Tuğba’nın parası
100 – 16 = 84 TL Ecrin’in parası

9. “8” rakamının yazılı olduğu tuşu bozuk olan bir hesap makinesinde, 17 28 ⋅ işleminin sonucunu nasıl hesaplayabilirsiniz?

8 rakamı bozuk olduğu için 28 yazamayız. ama 28 rakamını 30-2 şeklinde yazabiliriz.

17 . 28= 17. (30-2) ŞEKLİNDE YAZABİLİRİZ.

ÇARPMANIN DAĞILMA ÖZELLİĞİNDEN

17. (30-2)
17.30 – 17 .2 =
510 – 34= 476 Sonucuna ulaşırız.

10. Hangi sayının 2 katının 18 fazlasının yarısı 25 eder?

İşlemi tersten yaparsak;

50-18=32
32:2=16 sayısıdır.

İşlemin sağlamasını yapalım:  16 *2 =32    32+18=50

11. Okan ve Volkan, çalıştıkları iş yerinde saatte yirmi beşer TL kazanmaktadırlar. Okan’ın 30 saat, Volkan’ın 26 saat çalıştığı bir haftada Okan Volkan’dan kaç TL fazla kazanmıştır?

Okan
30*25=750 Tk kazanır

Volkan 26*25=650 Tl kazanır.

750-650=100 TL fazla kazanır

12. “Manav, 8, 12, 3” verilerini kullanarak bir problem kurunuz ve bu problemi çözünüz

PROBLEM: Ali manavdan kilosu 8 lira olan elmalardan 2 kilo, kilosu 12 lira olan armutlardan 3 kilo, kilosu 15 lira olan muzlardan 3 kilo almıştır. Ali kaç lira harcamıştır.

8*2=16 Tl

12*3=36 Tl

15*3=45

16+36+45= 97 tl harcamıştır.

Diğer sayfaların cevaplarını gör 6. sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir