6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları. 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları. İlk okul Matematik dersi 6. sınıf kitabının 39. sayfa cevaplarını kısaca yazdık. Yazarları Neziha ÇAĞLAYAN ile başlayan ders kitabının 39. sayfa cevapları. Ünite 1  Konu Değerlendirme soruları cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.

• …2… en küçük asal sayıdır.
• Sadece 1’e ve kendisine kalansız bölünebilen sayılara …asal sayılar  denir.
• 28 sayısının asal çarpanları  …  2… ve   ..7… ve asal böleni sayılarıdır

2. Yanda 60 ve 126 sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış hâli gösterilmiştir.Buna göre:

a) A, B ve C sayılarını bulunuz.

60 | A
30 | A
15 | B
5    | C
1    |

30/A=15   A=2 olur.
15/B=5 o zaman B=3 olur.

C=5 (En son adım. 5 C ye bölünmüş sonuç 1 o zaman C=1)

b) K, L ve M sayılarını bulunuz.

126 | 2
K      | 3
K       | 4
M       | 7
1        |

M=7

L=3.7=21

k=3.21=63

3. Yanda A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli verilmiştir. Buna göre A, B ve C sayılarını bulunuz.

C=2.5=10

20=B.C
20=10 . B
B=2

A=2.20=40

 

4. Aşağıdaki doğal sayılar ile asal çarpanlarını eşleştiriniz.

➜ 18, 30, 40, 51
➜ 3, 17 – 2, 3 – 2, 5 – 2, 3, 5 – 3, 5

18= 2, 3
30=2,3,5
40= 2,5
51= 3,17

5. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(Y) Beş tane tek basamaklı asal sayı vardır.
(D) 1 asal sayı değildir.
( D) İki basamaklı en büyük asal sayı 97’dir.

6. 1□ iki basamaklı sayısı asal sayı olduğuna göre □ yerine gelecek rakamların toplamı kaçtır?

11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53,59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

1+3+7+9=20

A) 11
B) 13
C) 19
D) 20

1, 3, 9, 13, 51, 41, 43, 54, 75
7. Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi asal sayı değildir?

5 tanesi asal olmayan sayılar.   1, 9, 51, 54, 75

A) 5 DOĞRU CEVAP
B) 6
C) 7
D) 8

8. 21 sayısı iki asal sayının toplamı olarak kaç farklı şekilde yazılabilir?

A) 1 CEVAP
B) 2
C) 3
D) 4

21=2+19

21=3+18 ASAL DEĞİL

21=5+16 ASAL DEĞİL

Diğer sayfaların cevaplarını gör 6. sınıf Matematik Ders kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir