6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 57-58-59 Cevapları MEB

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 57-58-59 Cevapları MEB.  MEB Yayınları Yazarları: Mahmut BEKTAŞ, Sabrınur KAHRAMAN, Yakup TEMEL olan 6. sınıf Matematik ders kitabı sayfa 57-58-59 elli yedi-elli sekiz-elli dokuz sorularının cevaplarını, çözümlerini aşağıdaki bölümden yapabilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 57-58-59 Cevapları MEB Yayınları

Sayfa 57

1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

( .D.. ) 4 ile tam bölünen sayılar 2 ile de tam bölünür.
( ..Y. ) 3 ile tam bölünen sayılar 9 ile de tam bölünür.
( ..Y. ) Birler basamağı tek olan sayılar 3 ile tam bölünür.
( .D.. ) Birler basamağı 0 olan sayılar 5’e ve 10’a tam bölünür.

2. Aşağıdaki ifadelerle uygun olan sayıları eşleştiriniz.

5 ile tam bölünüp 2 ile tam bölünemeyen sayı 305
3 ile tam bölünüp 9 ile tam bölünemeyen sayı 978
4 ile tam bölünüp 5 ile tam bölünemeyen sayı 148
Hem 3 hem de 5 ile tam bölünen sayı 540
3 ile tam bölünüp 4 ile tam bölünemeyen sayı 927

3. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

Bir doğal sayı hem 2 hem de 3 ile tam bölünüyorsa ……6……… ile de tam bölünür.
Son iki basamağı ……8……… ve 4’ün katı olan sayılar, 4 ile tam bölünür.
Birler basamağı ….çift……….. olan sayılar 2 ile tam bölünür.
Bir doğal sayı hem 2 hem de 5 ile tam bölünüyorsa …..10……… ile de tam bölünür.

4. ☐7∆ üç basamaklı doğal sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre “☐” yerine gelebilecek
sayıları bulunuz.

∆= 2 ile bölünebilmesi için çift sayı olmalıdır. 0-2-4-6-8- gelebilir.

0-gelirse toplamı 7 üç katı için;2
2-gelirse toplamı:7-3 gelmeli
4-gelirse toplamıı:11-1, 4, 5, 7,

6-gelirse toplamı:13 olur: 2, 3, 5, 8

8 gelse toplamı: 15 olur.: 0, 3, 6, 9

Bu sayının bölünebilmesi için 6 ya tam şu sayılar gelmelidir.: ☐=1,2,3,4,5,6,7,8,9

Sayfa 58

5. ☐34∆ dört basamaklı doğal sayısı hem 9 hem de 10 ile tam bölünebildiğine göre “☐”
yerine gelebilecek sayıyı bulunuz.

∆=0 olmalı
3+4+0=7
☐=9-7= 2

6. Aşağıdakilerden hangisi hem 3 hem de 4 ile tam bölünür?

2124

 

7. 8∆2☐ dört basamaklı doğal sayısı hem 5 hem de 9 ile tam bölünebildiğine göre “∆” ve “☐”
simgelerinin en büyük değerleri için “∆ + ☐” toplamını bulunuz.

∆ + ☐=9+5=14

8. 45 564 sayısı için yukarıda yazılan ifadelerden hangileri doğrudur?

I-II-IV

9. 37 848 sayısının 3 ile bölümünden 1 kalanını vermesi için sayının herhangi bir rakamını
değiştiriniz. Bulduğunuz sayıyı arkadaşlarınızla karşılaştırıp tartışınız.

37858
3+7+8+5+8=31

10. 93☐ üç basamaklı doğal sayısının 3 ile bölümünden kalan 2 ise “☐” yerine gelebilecek
rakamları yazınız.

I. 2 ile tam bölünür.
II. 3 ile tam bölünür.
III. 4 ile tam bölünemez.
IV. 5 ile bölümünden kalan 4’tür.
V. 9 ile bölümünden kalan 3’tür

CEVAP: I2-5-8

11.  4 ile tam bölünebilen ancak 9 ile tam bölünemeyen iki basamaklı en büyük doğal sayıyı bulunuz.

96

Sayfa 59

SARIYA BOYAYIN:2-3-5-7-11-13-17-19-23-29-31-37-41-43-47-53-59-61-67-71-73-79-83-89-97

diğer kareleri maviye boyayınız.

Diğer sayfaların cevaplarını gör
6. sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir