6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras 2. Ünite Değerlendirme Testi

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras 2. Ünite Değerlendirme Testi. 6 sınıf Sosyal Bilgiler dersi 2. ünite Kültür ve Miras 2. üniteye ait konu tarama eşleştirme testi çözelim. Sosyal Bİlgiler testi çöz. Cümle eşletirme testi.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras 2. Ünite Değerlendirme Testi

A. Verilen bilgiler ile kavram ve devletleri doğru olarak eşleştiriniz.

 1. Muaviye tarafından Şam’da kurulmuştur. Halifeliği babadan oğula geçirerek saltanata dönüştürmüştür. Uyguladıkları Arap miliyetçiliği (Mevali) politikası nedeniyle Türklerin İslamiyeti kabulü gecikmiştir. İspanya’ya geçerek Endülüs devletini kurmuştur. EMEVİLER
 2. Bağdat merkezli kurulan İslam devletidir. Müslüman olmayanlara karşı hoşgörülü bir politika uygulamışlardır. Türkler bu dönemde İslamiyeti kabul etmişlerdir. Türklerin askeri özelliklerinden faydalanarak ınlara “Samarra” kentini kurmuşlardır. ABBASİLER
 3. İslamiyet’ten önce güçlünün sözünün geçtiği, putperestlik, falcılık, büyücülük gibi batıl inançların yaygın olduğu döneme verilen addır. CAHİLİYE DEVRİ
 4. Karluk, Yağma ve Çiğil boyları tarafından kurulmuş olup, tarihteki ilk Müslüman-Türk  Devleti’dir. KARAHANLILAR
 5. Alp tigin tarafında  krulmuş olup, Hindistan’a on yedi sefer yapıp İslamiyeti yayan Sultan Mahmut döneminde en parlak dönemleridir. GAZNELİLER
 6. Peygamber Efendimizin vefatından sonra seçimle işbaşına gelen yöneticiler dönemidir. DÖRT HALİFE DEVRİ
 7. Tuğrul Bey ve kardeşi Çağrı Bey tarafından Hazar Denizi çevresinde başkent REY olarak kurulan devlet olup, Türklerin Anadolu’ya yerleşmesini sağlamışklardır. SELÇUKLULAR

B. VERİLEN BİLGİLER İLE KAVRAMLARI DOĞRU OLARAK EŞLEŞTİRİNİZ

 1. Karhanlılar döneminde hastanelere verilen isimdir. BİMARHANE
 2. Gazneli Mahmud’un sarayında en değerli hazinesidir dediği bilim insanı BİRUNİ
 3. KArhanlılar döneminde ticaretin canlanması için kurulan kervansaraylara verilen isimdir. RİBAT
 4. Abbasiler döneminde sınır boylarının güvenliğini sağlamak amacıyla Türklerden kurdukları sınır kasabalarıdır. AVASIM
 5. Abbasiler döneminde Bağdat’ta kurulan zamanın en büyük bilimsel araştırma ve tercüme merkezi olup “hikmet Evi” anlamına gelmektedir. Harazmi, Kindi gibi birçok bilim insanı yetiştirmiştir. BEYTÜL HİKME
 6. Ticaret yapan kervanların konaklama, dinlenme, güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan yapılardır. KERVANSARAY
 7. Selçuklu  Devletinde Sultan Alparslan ve Melikşah söneminde vezirlik yapmış kendi adıyla medreseler kurmuş siyasetnama adlı eserinde devlet adamlarının hangi özellikleri taşıması gerektiğini anlatmıştır. NİZAMÜLMÜLK
 8. Ortada bir cami etrafında kütüphane, şifahne, mederese, han, hamamgibi birçok sosyal yapının bulunduğu çok amaçlı yapıalra verilen isim. KÜLLİYE
 9. Hindistan’dan başlayıp Akdeniz’e oradan da Avrupa’ya kadar ulaşan ticaret yoludur. BAHARAT YOLU
 10. Yeni gün anlmına gelen Türklerin Ergenekon’dan çıkışını aynı zamanda baharın gelişinin kutlandığı bayramdır. NEVRUZ
 11. Türk-İslam devletlerinde dini bilgilerin yayında pozitif ilimlerinde verdiği okuldur. MEDRESE
 12. Çin’den başlayıp KAradeniz ve Akdeniz’e oradan da Avrupa’ya kadar uzanankara ticaret yoludur. İPEKYOLU

C. VERİLEN BİLGİLER İLE SAVAŞLARI DOĞRU OLARAK EŞLEŞTİRİNİZ.

 1. Anadolu’nun Türk yurdu olduğunun kesinleştiği, bizanslıların Türkleri Anadolu’dan atamayacaklarını anladıkları, Avrupalıların anadolu’ya Türkiye demeye başladıkları savaştır.MİRYOKEFELON SAVAŞI
 2. Türklerle Arapların birlikte hareket ederek Çinlileri yendikleri ve TÜrklerin İslamiyeti yakından tanıma fırsatı buldukları savaştır.TALAS SAVAŞI
 3. Büyük Selçukluların Karataylılarla yaptıkları savaşı kaybedip yıkılma sürecine girdikleri savaştır. KATVAN SAVAŞI
 4. Büyük Selçuklularla Gazneliler arasında yapılan savaş olup Gaznelilerin yıkılma sürecine Selçukluların bağımsız Devlet olmasını sağlayan savaştır. DANDANAKAN SAVAŞI
 5. Türklerle Bizenslılar arasında yapılan ilk ciddi savaştır. Anadolu kapıları Türkleri için aralanmıştır. PASİNLER SAVAŞI
 6. Bizanslıların Türkleri Anadolu’ya sokmamak amacıyla Sultan Alparslan ile yaptıkları savaş olup Anadolu kapıları ardına kadar Türklere açıldığı savaştır. MALAZGİRT SAVAŞI
 7. Bizanslıların Türkleri tek başına Anadolu’dan uzaklaştıramayacaklarını anlayıp Avrulalılardan yardım istediği savaştır. Kutsal Kudüs’ü almak istmeleri de başka bir nedenleridir. HAÇLI SEFERLERİ

D. MALAZGİRT ZAFERİNDEN SONRA ANADOLU’DA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ İLE VERİLEN BİLGİLER DOĞRU OLARAK EŞLEŞTİRİNİZ.

 1. Anadolu’da ilk kurulan beyliktir. Erzurum ve çevresinde kurulmuştır. Mama Hatun Külliyesi, Üç Kümbetler, Erzurum Kale Camii en önemli eseridir. SALTUKLULAR
 2. Sivas, tokat, Malatya çevresinde kurulmuştur. Anadolu Türk beylikleri içerisinde en güçlü olan beyliktir. Tokat Niksar’da bulunan Yağıbasan Medresesi Anadolu’daki ilk medreseyi yapmışlardır. DANİŞMENTLİLER
 3. Erzincan ve çevresinde kurulmuştur. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası en önemli eserleridir. UNESCO tarafından Düya Ortak Mirası olarak korunmaktadır. MENGÜCEKLİLER
 4. Diyarbakır, Mardin çevresinde kurulmuşlardır. Malabadi Köprüsü (Diyarbakır), Mardin Hatuniye Medresesi, Diyarbakır ulu Camii en önemli eserleridir. ARTUKLULAR
 5. İzmir ve çevresinde kurulmuştur. İlk Türk denizci beyliğidir. ÇAKA BEYLİĞİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir