6. Sınıf Türkçe Kitabı Anadolu Metni Cevapları Sayfa 174-175-176-177-178-179

Bu yazıda “6. Sınıf Türkçe Kitabı Anadolu Metni Cevapları Sayfa 174-175-176-177-178-179” konusunu yazdık. MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı Anadolu Şiiri Etkinlik cevaplarını kısaca yazdık. Sayfa  174-175-176-177-178-179 cevaplarını yazdık.

6. Sınıf Türkçe Kitabı Anadolu Metni Cevapları Sayfa 174-175-176-177-178-179

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Anadolu’da kurulan Türk devletleriyle ilgili yaptığınız araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Soruda devletler sorulmuş. Beylikleri sormamış.

 1. Anadolu Selçuklu Devleti
 2. Osmanlı Devleti
 3. Türkiye Cumhuriyeti

2. Anadolu’nun sizi en çok etkileyen özelliği hangisidir? Nedenleriyle açıklayınız.

Anadolu’da  bir çok medeniyetin kurulması beni etkilemektedir.

SAYFA 174 -Anadolu Metni Cevapları – 6. sınıf Türkçe Kitabı

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle şiirde geçen kelimeleri bularak bulmacayı tamamlayınız.

Soldan Sağa:

 1. GAM
 2. OTAĞ
 3. SILA
 4. CEVAHİR
 5. SER
 6. VİRAN
 7. EREN
 8. BUCAK

Yukarıdan Aşağıya:

 1. ZAĞLI
 2. OCAK
 3. SERVER
 4. OYMAK
 5.  SİNE
 6. HUDUT
 7. GÜRBÜZ

2. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki soruları Anadolu şiirinden hareketle cevaplayınız.

1. Anadolu Şiirinde kullanılan görseller Anadolu’nun hangi özelliklerini yansıtmaktadır?

Tarihi ve kültürel değerlerini yansıtmaktadır.

2. Şair, “ Bize ana kucağıdır o eller.” ifadesiyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

Çocuk annesinin yanında büyür ve mutlu olur. Anadolu’nun vatanımız, doğup büyüdüğümüz ve mutlu olduğumuz yer anlamında ana kucağına benzetilmiştir.

3. Sizce toplulukları millet yapan değerler nelerdir?

Vatan toprağı, kültürel değerler, tarihi geçmiş, dil ve din

B) Anadolu Şiirinden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere iki soru hazırlayınız.

 1. “Rıza, canım o ellere kurbandır” dizesinde Rıza kimdir?
 2. Şairin Anadolu’yu Kabe toprağına benzetmesinin sebebi nedir?
 3. “Tuğrul Bey’in konağıdır.” dizesinde niçin konak denmişte yurt denmemiştir.
 4. Şiirin ana duygusu nedir?
 5. Şiirde Anadolu’nun hangi doğal güzellikleri belirtilmiştir?

SAYFA 175 -Anadolu Metni Cevapları – 6. sınıf Türkçe Kitabı

3. ETKİNLİK

A) Şair, Anadolu şiiri ile başlık arasında nasıl bir ilişki kurmuştur? Açıklayınız.

Şair şiirinde Anadolu’nun güzellikleri, Anadolu’nun yurt edinmemizi ve duyduğu sevgiyi anlattığı için başlık olarak “Anadolu” kelimesini seçmiştir.

B) Bu Anadolu şiirinin şairi siz olsaydınız başlığınız ne olurdu? Başlık önerilerinizi yazınız.

Ana Yurt, Ana Vatan, Yurdum, Ana Yurdum, Memleketim Anadolu, Anadolum, Anadolu Benim Vatanım başlıklarından birini seçerdim.

4. ETKİNLİK

Aşağıda sonuç paragrafı verilen metnin giriş ve gelişme paragraflarını metnin anlam bütünlüğünü sağlayacak şekilde yazınız.

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

Yurdumuz Anadolu bir çok medeniyetin ve hatta ilk insan medeniyetlerinin kurulduğu ve doğal güzellikleri ile eşsiz güzellileri olan bir yerdir. Bu özelliği ile bir çok kültürel zenginliğe ev sahipliği yapar.

Hititler, Bizanslılar, Selçuklular, Lidyalılar, Çatalhöyük, Osmanlı Devleti ve diğerleri Anadolu’da kurulmuş kültürel zenginlik katmış ülkelerdir. Bütün bu medeniyetler Anadoluyu eşsiz kültürel zenginlikleri ile donatmışlardır. Truva Atı, Efes Antik Tiyatroları, Sümele Manastırı,Nevruz, Mevlevi Semaları, Pamukkale Travertenleri, Nemrut Dağı, Ayasofya, Sultan Ahmet, Horon, halı ve oya işlemeleri Safronbolu Evli, Hasankeyf, çiğ köfte Anadolu’daki kültürel zenginliklere örnek olarak verilebilir.

___Bütün bunlar bizim kültürümüzün zenginlikleridir. Bu kültür zenginliği Türkiye’yi dünyada eşsiz bir ülke yapmaktadır. Bize düşen görev ise bu zenginliğe sahip çıkmak ve kültürümüzü daha da yüceltmektir.

SAYFA 176 -Anadolu Metni Cevapları – 6. sınıf Türkçe Kitabı

5. ETKİNLİK

A) Aşağıda tanıtılan geleneksel oyunlarımızı inceleyiniz.

Mendil Kapmaca

İki gruba ayrılarak oynanır. Gruplar tek sıra hâlinde karşı karşıya gelirler. Oyun yöneticisinin elinde tuttuğu mendil, her gruptan gelen birer oyuncunun “Başla!” komutundan sonra mendili kapmasıyla oyuncunun çevresinden dolanarak mendili oyunun yöneticisine getirir. Bu oyun, mendili ilk kapan oyuncuya ikinci kez sıra gelene kadar devam eder. Sırası önce gelen grup, oyunu kazanmış olur.

Kulaktan Kulağa

Oyuna katılacak bütün oyuncuların yan yana oturmaları gerekmektedir. Sıranın ucunda oturan oyuncu, yanındaki arkadaşının kulağına herhangi bir cümle fısıldar. Bu oyuncu da duyduğu cümleyi diğer yanındaki arkadaşının kulağına tekrar eder. Bu, böylece sıranın sonuna kadar gider. Sıranın sonundaki oyuncu duyduklarını yüksek sesle tekrarlar. Daha sonra ilk oyuncu oyunun başında söylediklerini yeniden ama bu kez yüksek sesle söyledikten sonra son oyuncuya ulaşana kadar sözün ne kadar değiştiği ortaya çıkar.Selçuk YILDIRIM

B) Siz de geleneksel oyunlarımızdan birini arkadaşlarınıza tanıtınız. Sınıfta tanıtılan oyunlardan beğendiğiniz birini sınıfınızda arkadaşlarınızla oynayınız.

İki adet geleneksel çocuk oyununu tanıtımını yandaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz. Geleneksel Çocuk Oyunları Tanıtımı

SAYFA 177 -Anadolu Metni Cevapları – 6. sınıf Türkçe Kitabı

6. ETKİNLİK

Aşağıda “Anadolu” ve “Kardeşim” şiirlerinden verilen bölümleri okuyunuz. Altı çizilmiş olan kelimeleri inceleyiniz. İncelediğiniz kelimeler ve verilen bölümlerden hareketle bu iki şiirin benzer ve farklı yönlerini belirleyerek aşağıya yazınız.

ANADOLU
(…)
Rıza, canım o ellere kurbandır.
Sinesinde yatan, atan, anandır.
Anadolu asıl eski vatandır.
Anamızın kucağıdır o eller.
Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI

KARDEŞİM
(…)
Tabiata Veysel Âşık
Topraktan olduk gardaşık
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Sen yolcusun ben bac’ mıyım?
Aşık Veysel ŞATIROĞLU
*Bac: Değersiz, kıymeti olmayan, önemsiz.

Benzer Yönleri

 • Her iki şiirde de kafiye vardır.
 • Her iki şiirde de şairler isimlerine yer vermişlerdir.

Farklı Yönleri

 • “Anadolu” şiirinde günümüz İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. “Kardeşim” şiirinde yöresel dil kullanılmıştır.
 • “Anadolu” şiirinde üç dize kendi aralarında kafiyeliyken “Kardeşim” şiirinde iki dize aralarında kafiyelidir.

SAYFA 178 -Anadolu Metni Cevapları – 6. sınıf Türkçe Kitabı

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki fotoğrafı inceleyiniz. Bu fotoğrafın sizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerden hareketle hikâye edici bir metin yazınız.

Ayşe Nine annesinden öğrenmişti halı dokumayı. Belki 30 yıldır halı dokuyordu. İlmek ilmek, desen desen her ipinde emek harcayarak. Halının her deseninde Anadolu vardı. Mavi şekiller Anadolu’nun özgür kuşlarını anlatıyordu. Yeşil renk, Anadolu’nun ovaları, ormanlarının rengiydi. İçinde hasret, özlem ve sevda vardı halının. Yakından bakarsanız Mevlana’nın aşkını, Aşık Veysel’in kara toprağını, Yunus Emre’nin Sordum Sarı Çiçeğini, Osman Bey’in at üstünde fetihlerini de görebilirsiniz.

Ayşe Nine son bir çiçek dokudu halıya. Türkçe dersinde ders işleyen öğrenciler için…

SAYFA 179 -Anadolu Metni Cevapları – 6. sınıf Türkçe Kitabı

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime ve ekleri örneklerdeki gibi birleştirerek birer cümlede kullanınız.

KELİME: ANADOLU

 • EK:-e
 • EK GELEN KELİME: Anadolu’ya
 • CÜMLEM: Türkler Anadolu’ya Malazgirt Savaşından sonra yerleşmeye başlamıştır
 • CÜMLEM: Anadolu’ya benzer bir yer yoktur.
 • EK:-de
 • EK GELEN KELİME: Anadolu’da
 • CÜMLEM: Anadolu’da bir çok medeniyet kurulmuştur.
 • CÜMLEM: Türkler Anadolu’da mutludur.
 • EK:-den
 • EK GELEN KELİME :Anadolu’dan
 • CÜMLEM:Anadolu’dan çıkıp geldik.
 • CÜMLEM: Anadolu’dan başka yurt yoktur.

KELİME: CAN

 • EK:-i
 • EK GELEN KELİME:canı
 • CÜMLEM: Canı çok tatlıdır.
 • CÜMLEM: Canı yanmasın diye oturdu.
 • EK:-imiz
 • EK GELEN KELİME:canımız
 • CÜMLEM: Bu vatan için canımız feda olsun.
 • EK:-iniz
 • EK GELEN KELİME:canınız
 • CÜMLEM: Canınız yanmasın diye söyledim.
 • EK:-leri
 • EK GELEN KELİME:canları
 • CÜMLEM: Canları tehlikeye girmesin diye  söylemedik.

C) “Anadolu” şiirinde, çoğul, hâl ve iyelik eki almış kelimelerden örnekler yazınız.

Hal Eki Alanlar

 • yurdu
 • Bize
 • soyunu
 • Anadolu’dan
 • meydanda
 • yaylasında
 • devlete
 • orda
 • bize
 • soyunu
 • Anadolu’dan
 • boyunu
 • oyunu
 • meydanda
 • yaylasında
 • ordan
 • çaylardan
 • köşesinde
 • türbelerde
 • nerde
 • ormanında
 • çayırında
 • tarlasında
 • orada
 • serde
 • ellere
 • sinesinde

Çoğul Eki Alanlar

 • Osmanlılar
 • Ataların
 • Kahramanlar
 • eller
 • gaziler
 • Memleketler
 • eller
 • Osmanlılar
 • kahramanlar
 • gaziler
 • çaylardan
 • memleketler
 • erenler
 • türbelerde
 • kuşlar
 • koçlar
 • defineler

İyelik Eki Alanlar

 • Osman’ın
 • Tuğrul Bey’in
 • Milletimiz
 • Ataların
 • Erenlerin
 • ormanında
 • çayırında
 • tarlanda
 • bucağı
 • canım
 • sinesinde
 • atan
 • anan
 • anamızın
 • kucağı

6. Sınıf Türkçe Kitabı Anadolu Metni Cevapları Sayfa 174-175-176-177-178-179

5 Comments on “6. Sınıf Türkçe Kitabı Anadolu Metni Cevapları Sayfa 174-175-176-177-178-179”

  1. Biz teşekkür ederiz. Bu güzel yorum için. 🙂
   Derslerde başarılar dileriz.:) :):)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir