6. Sınıf Türkçe Kitabı Çanakkale Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Kitabı Çanakkale Metni Cevapları. Ekoyay yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan okuma metinlerinden Çanakkale metni etkinliklerinin cevaplarını aşağıdaki bölümden  okuyabilirsiniz. Sayfa 52, 53, 54, 55, 56 cevaplar

6. Sınıf Türkçe Kitabı Çanakkale Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Kitabı  Çanakkale Metni Cevapları Sayfa 51

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Çanakkale” sözcüğünün zihninizde yaptığı çağrışımları söyleyiniz.

Zafer, şehit, Seyit Onbaşı, Nusret Mayın gemisi, Çanakkale geçilmez, Çanakkale Şehitliği,

2. “Çanakkale’den Kurtuluşa” adlı belgeselden aldığınız notları arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. Sınıf Türkçe Kitabı  Çanakkale Metni Cevapları Sayfa 52

1. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metindeki bağlamlarından yola çıkarak tahmin ediniz. Tahminlerinizi “x” işareti koyarak belirleyiniz.

 • alay: Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu.
 • batarya: En küçük topçu birliği.
 • top: gülle ya da şarapnel atan büyük, ateşli silah.
 • cenk: Kahramanca mücadele, çarpışma, savaş.
 • nefer: Er
 • ihtilal: Köklü değişim.
 • üş-: Bir yere toplanma.

Çanakkale Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları – Anlam

b. Okuduğunuz şiirde geçen “öğün” kelimesi, günümüzde “övün” şeklinde kullanılmaktadır. Bu, Türkçenin dönemsel söyleyiş özelliklerinden biridir. Türkçede yazarken gösterilen “ğ” sesi, söylerken tam olarak çıkarılamaz. Bu yüzden “ğ” zamanla “v” ye dönüşmüştür. Bu, “döğüşmek” kelimesinde de görülür. Siz de böyle ses değişmesine uğramış sözcüklere örnekler veriniz.

 • soğan: sovan
 • söğme: sövme
 • düğme:düvme
 • göğermek: gövermek
 • oğmak : ovmak

Sayfa 53

Şiirde geçen “üştüğü” kelimesi halk ağzında kullanılır. Şairin bu kelimeyi kullanmasının nedeni ne olabilir?

Şiir halka hitaben yazıldığından dolayı

“Çanakkale” şiirinin 1939’da yayımlandığı göz önüne alındığında o yıllardaki yazım ve noktalama kuralları ile günümüzdekiler arasında farklılıklar olmasının sebebi sizce nedir?

Fark yoktur. Düzeltme işareti farklı olarak vardır.

2. ETKİNLİK

Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya” şiirini ezberleyiniz. Şiiri, temasına uygun biçimde vurgu ve tonlamalara dikkat ederek arkadaşlarınıza okuyunuz.

Ezberledik.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Türk milletinin Çanakkale’de birçok milletin ordusuyla savaşmak zorunda kaldığı hangi dizelerde dile getirilmektedir?

“Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün, / Başına yüz milletin birden üştüğü yersin!”

2. Düşman ordusunun gücünün bizim ordumuzun gücünden fazla olduğu hangi dizelerde anlatılmaktadır?

 “Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla, / Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla.”

3. Çanakkale Savaşları’na çok genç yaştaki insanlarımızın katıldığı hangi dizelerde ifade edilmektedir?

 “Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden, / Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden.”

4. Şair, Çanakkale Savaşları’nı niçin bir destana benzetmektedir?

Destanlar, olağan üstü kahramanlıkları anlatır. Çanakkale Savaşlarında bir çok kahramanlıklar vardır. Bu yüzden destan denmiştir.

5. Şaire göre Çanakkale niçin övünmelidir?

Azimle, vatan aşkıyla, yokluk içinde olmasına rağmen olağanüstü zaferler kazandığı için övünmelidir.

6. Şiirde abartma yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi dizelerde yapılmıştır?

Yapılmıştır:

“Başına yüz milletin birden üştüğü yersin!”, “Toprağından fazladır sende yatan adamlar,”, “Irmağın kanla çağlar, yağmurun kanlı damlar,”.

7. Şiirin ana duygusu nedir?

Çanakkale Zaferinden duyulan gurur.

8. Milletimizin Çanakkale’de yaptığı mücadele ile 15 Temmuz’da yaptığı mücadele arasında benzerlikler var mıdır? Açıklayınız.

Vardır. Her ikisi de özgürlüğümüz için yapılmış mücadeledir.

9. Şiiri siz yazmış olsaydınız bu şiire nasıl bir başlık koyardınız? Niçin?

Çanakkale Destanı, Çanakkale Savaşının bir destan olduğu için

4. ETKİNLİK

Şairler şiirlerde ahengi sağlamak için dize sonlarındaki ses benzerliklerinden yararlanırlar. Okuduğunuz şiirde de bu ses benzerlikleri vardır. Dize sonlarında yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı ek, kelime ve kelime grupları arasındaki ses benzerliklerine kafiye (uyak) denir. Dize sonlarında kafiyeden sonra gelen, yazılışları, söylenişleri ve görevleri aynı olan ek, kelime ve kelime gruplarına da redif denir. Okuduğunuz şiirde hem kafiye hem de redif vardır.

Sayfa 54

Aşağıda “Çanakkale” şiirinin ilk iki dörtlüğündeki kafiyeler kırmızıya, redifler ise maviye boyanmıştır. Siz de şiirin diğer dörtlüklerindeki kafiye ve redifleri örneklerdeki gibi gösteriniz.

—— dev inden
—— ev inden
—— alev inden
—— düş tüğü yersin

—— adam lar
—— dam lar
—— akşam lar
—— döğüş tüğü yersin

—— hal in
—— ihtilâl in
—— Kamâl in
—— görüş tüğü yersin

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirle ilgili arkadaşlarınıza sormak üzere bir soru yazınız.

Şair “ sen Mustafa Kamâlin Yüz milletle yüzyüze7 ilk görüştüğü yersin” dizesi ile neyi anlatmıştır.

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirden alınmış aşağıdaki kelimelerde hangi hâl eklerinin olduğunu ve bu eklerin işlevlerini yazınız.

KelimeAldığı Hâl EkiEkin İşlevi
yiğitlerYalın
düşmana-aYönelme
sesini-iBelirtme
cenkte-teBulunma
toprağından-danAyrılma

Sayfa 55

7. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki kelime ve kavram havuzundan yararlanarak, yaptığınız araştırmalardan ve EBA’dan izlediğiniz belgeselden yola çıkarak “Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda kelime ve kavram havuzundaki kelime ve kelime gruplarını anlamlarına uygun kullanmaya özen gösteriniz. Konuşmanızı 3 – 4 dakika ile sınırlandırınız.

Sevgili Arkadaşlar,

Çanakkale Savaşı Türk Milletinin var olma savaşıdır. Onlarca düşman Türk Yurdunu almak için gelmiştir.

Düşünün o savaşı kaybetseydik, ülkemiz düşmanlar tarafından işgal edilecekti.

bizler esir bir millet olacaktık. Çanakkale Zaferi kahramanlıklar destanıdır.

Bu kahramanlardan birisi de Mustafa Kemal Atatürk’tür. Çanakkale Savaşında Atatürk yarbay rütbesindedir. O 19. İhtiyat Tümeni komutanıdır.  Ecebat Bölgesi’nde cepheye gönderilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk,askerlerine ““Ben size savaşmayı emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.” diyerek Çanakkale avaşının gidişatını değiştirmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk ve diğer bütün kahramanlarımız sayesinde bu günlerimizi özgürce yaşamaktayız.

Allah onlardan razı olsun…

Teşekkür ederim.

b. Konuşmanızı tamamladıktan sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bunun için tablonun ilgili yerlerine “X” işareti koyunuz.

Konuşmanıza göre tabloyu siz doldurabilirsiniz.

c. Daha iyi bir konuşma yapabilir miydiniz? Nasıl? Kısaca açıklayınız.

Yapabilirdim. Sesimi daha iyi ayarlayabilirdim. Daha çok örnek verebilirdim.

Çanakkale Metni Cevapları Sayfa 56

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Siz de bırakılan boşluğa okulunuzda düzenlemeyi planladığınız “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı” için bir el ilanı tasarlayınız. Tasarlayacağınız el ilanı için metin oluştururken özlü sözlerden ve şiirlerden yararlanabilirsiniz.

Çanakkale Geçilmez

O gün dünyayı yendik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir