6. Sınıf Türkçe Kitabı Tartışarak Gerçeğe Doğru Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Kitabı Tartışarak Gerçeğe Doğru Metni Cevapları. Ekoyay yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan okuma metinlerinden Meşeler metni etkinliklerinin cevaplarını aşağıdaki bölümden  okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Türkçe Kitabı Tartışarak Gerçeğe Doğru Metni Cevapları

Tartışarak Gerçeğe Doğru Metni Cevapları Sayfa 17

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevrenin korunması ve çevre bilinci ile ilgili takip ettiğiniz TV ve radyo haberlerini paylaşınız.

Çevre bilinci haberi; Yaz aylarında nüfus yoğunluğunun artması ile oluşan kirliliğe dikkat çekmek amacıyla Dikili – Bademli halk plajı Sıfır Atık Mavi kapsamında, Akademi Çevre AŞ desteği ile Bademli Gönüllüleri ve Bademli Muhtarı Neslihan Kutlu Maraş tarafından atık toplama ve farkındalık etkinliği gerçekleştiriliyor.

2. İzlediğiniz kamu spotlarının amacı nedir? Açıklayınız.

İnsanları doğanın ve çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmektir.

3. Çevrenin korunması niçin önemlidir?

İnsanların hayatlarını devam ettirilmesi için çevrenin korunması gerekir. Çevremiz kötü olduğunda ihtiyaçlarımızı karşılayamaz ve yaşayamayız.

4. Çevre bilincine sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Evet düşünüyorum. Çöpleri yere atmıyorum. Doğayı koruyorum.

1. ETKİNLİK

Metinde anlamını bilmediğiniz bazı kelime ve kelime grupları olacaktır. Bunların anlamlarını bağlamlarından yararlanarak tahmin ediniz. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçlardan yararlanarak öğreniniz. Yeni öğrendiğiniz bu kelime ve kelime gruplarını sözlüğünüze eklemeyi unutmayınız.

 • fitil: Eskiden topları ateşlemekte kullanılan tutuşturucu madde
 • tahrip: Yıkmak,  bozmak
 • kısır döngü: Aynı olumsuz sonucu veren, çözümü olmayan durumun tekrarlanması
 • koşut: Aralarında benzerlik, uyum bulunan, aynı zaman içinde gelişen,

Sayfa 21

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını ilgili kutucuklara yazınız. Etkinlikle ilgili soruyu cevaplayınız.

 • Olay Örgüsü: Sınıfta öğretmenin çevre konusundaki sıkıntılarını anlatması, sonra bir öğrencinin söylediği sorun ile ilgili tüm sınıfın bu sorunu tartışması.
 • Kişiler: Öğretmen, İlker, Mert, Deniz, Yiğit, Şebnem, Serap, yazar.
 • Yer: Sınıf
 • Zaman: Geçmiş zaman
 • Anlatıcı: 1. şahıs (yazarın kendisi)

Bu etkinliği yaparken zorlandığınızı düşünüyor musunuz? Niçin? Aşağıya yazınız.

Hayır düşünmüyorum. Hikayedeki tüm unsur açık olarak verilmiştir.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

 • Konu: Çevre sorunları
 • Ana fikir: Uygarlık, yalnızca teknolojik gelişme değildir.

Sayfa 22

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metinde hangi sorun ele alınmıştır?

Hem sanayileşip hem de doğanın korunmasının mümkün olup olmadığı.

2. Öğrencilerin bu sorunu ele alma yöntemi nedir?

Tartışarak bu soruna cevap bulmaya çalışmışlardır.

3. Sınıftaki öğrencilerden birisi siz olsaydınız metinde ele alınan sorunla ilgili neler söylemek isterdiniz?

İyi bir plan, çevre bilinci ile hem sanayileşip hem de doğayı tahrip etmeyebiliriz. Aç gözlü davranılmamalı, kanunlarda büyük cezalar verilmelidir.

4. Metinde hangi ülkeler, hangi yönden karşılaştırılmıştır? Sizce bu karşılaştırma doğru mudur?

Gelişmiş ülkeler ve Almanya Türkiye ile karşılaştırılmıştır.  çevreci hareketler ve hem sanayileşme hem de doğayı korumak bakımından karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma doğrudur.

5. Metinde öğretmenin son söylediklerine katılıyor musunuz? Niçin?

 Katılıyorum. Doğaya zarar vermeden gelişmek mümkündür, dünyada bunun örnekleri vardır. Bazı ülkeler bunu yapabildiyse bizde yapabiliriz.

6. Metin kahramanı sınıftaki bu tartışmadan nasıl bir sonuç çıkarmıştır? Siz nasıl bir sonuç çıkardınız?

Uygarlık, yalnızca teknolojik gelişme değildir sonucunu çıkarmıştır.

Doğayı koruyarak gelişmemiz gerektiği sonucunu çıkardım.

5. ETKİNLİK

“Tartışarak… Gerçeğe Doğru” metnini “Meşeler” metni ile tema, konu, olay örgüsü ve karakterler bakımından karşılaştırınız. Karşılaştırmanızı tablo hâlinde defterinize yazınız.

TARTIŞARAK… GERÇEĞE DOĞRU

 • TEMA: Doğa
 • KONU: Doğa ve sanayileşme
 • OLAY ÖRGÜSÜ: Sınıfta öğretmenin çevre konusundaki sıkıntılarını anlatırken, öğrencinin başka bir sorun söylemesi ve sınıfın bu sorunu tartışması.
 • KARAKTERLER: Öğretmen, İlker, Mert, Deniz, Yiğit, Şebnem, Serap, yazar.

MEŞELER

 • TEMA: Ağaç
 • KONU: Meşe ağaçları
 • OLAY ÖRGÜSÜ: Yazarın meşe ağaçları hakkında bilgi verdikten sonra, küçükken sevdiği meşe ağacının yakacak odun için kesildiğinde duyduğu üzüntüyü anlatması.
 • KARAKTERLER: Yazar, İsmayıl, yazarın babası

6. ETKİNLİK

Yaratıcı konuşma tekniğiyle “çevre ve insan” konulu bir konuşma yapınız. Yaratıcı konuşmada sizden önceki arkadaşınızın konuyla ilgili söylediklerinden hareketle konuya farklı bakış açısı getirmeniz gerektiğini dikkate alınız.

Konuşmanızda önceden hazırladığınız gazete ve dergi yazılarını, resim ve fotoğrafları kullanınız. Konuşmanız sırasında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeleri kullanmamaya özen gösteriniz.

Aşağıdaki linkten çevre ve insan konulu konuşma metnini okuyabilirsiniz.

Çevre ve İnsan Yaratıcı Konuşma

7. ETKİNLİK

Tarihimizde ilginç vakıflar vardır. Bunlardan bir tanesi de çevreyi güzelleştirmeyi amaç edinen Nebioğlu Cafer Çelebi Efendi Vakfıdır. Aşağıda, bu vakfın kuruluş hikâyesi anlatılmıştır. Fakat metinde bazı cümleler ve paragraflar yanlış yerlere yazılmıştır. Bu numaralandırılmış cümle ve paragraflardan hangilerinin yerleri değiştirilirse metin, duygu ve düşüncenin akışına göre doğru yazılmış olur? Metni düzenleyerek defterinize yazınız.

Metnin düzenlenmiş hali:

Güneş, Boğaz’ın karşısındaki tepelere doğru inmeye başlamıştı. Sultan II. Selim otağıhümayunu önünde dinlenmekteydi. Kendisine sunulan meyve tabağındaki kayısılar, çavuş üzümleri, karadutlar öyle güzel duruyordu ki Sultan dayanamadı:

(4) — Ne güzel meyveler bunlar? Hangi bağdan hangi bahçedendir?

(6) Hizmetli destur isteyip cevap verdi:
— Hocanız Cafer Çelebi’nin Üsküdar’daki bağındandır Sultan’ım.

(2) Padişah sol eliyle tuttuğu irice bir üzüm salkımından ikişer ikişer kopartıp ağzına götürmeye başladı ve “Maşallah! Ne de güzel bahçıvanmış.” diye hoşnutluğunu dile getirdi.

(1) Ünlü Şeyhülislam Ebussuut Efendi’nin kuzeni olan Cafer Çelebi bu memnuniyeti işittiğinde Üsküdar’daki bahçesinde dostlarıyla sohbetteydi. Çok sevindi, dedi ki maiyetindekilere:

(5) — Madem ki Padişah’ın dahi hoşuna gidecek güzellikte bir bağımız bahçemiz vardır. Bu güzellikler bizden sonra da harap olmamalıdır.

(3) — Ne emir buyurursunuz Çelebi’m, dendiğinde cevabı “Bir vakıf kurmak lazım.” olmuştu.

Öyle ya ağaçlar, çiçekler de birer canlıydı. Onlar dünyanın süsleriydi. Bu düşüncelerle kurduğu vakfın senedine şunları yazdırdı: “Bağcılıktan iyi anlayan bir bahçıvan bulunacak. Bahçıvan bahçelerin bakım ve korunmasını mükemmelen yapacak. Bahçıvanın ücreti ve bahçenin bakım masrafları İstavroz köyündeki iki evin kirasıyla, meyve ve çiçeklerden elde edilen gelirden karşılanacak.” Cafer Çelebi Efendi Vakfı hicri 977 (miladi 1569) yılında İstanbul’da kurulmuştur. Bağlara, bahçelere; ağaçlara ve çiçeklere yani çevreye hizmet eden ve bu güzel hizmeti diğer insanlara da hatırlatan bir vakıf olarak adını günümüze kadar taşıyabilmiştir. Ünal Bolat Tarihte İlginç Vakıflar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.