6. Sınıf Türkçe Kitabı Türk Askerinin Cesareti Metni Cevaplar

6. Sınıf Türkçe Kitabı Türk Askerinin Cesareti Metni cevaplar MEB Yayınları 6.Sınıf Türkçe Kitabı Türk Askerinin Cesareti Metni Cevapları etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. MEB Yayıncılık. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Türk Askerinin Cesareti Metni Cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Günlük plana göre etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık.

6. Sınıf Türkçe Kitabı Türk Askerinin Cesareti Metni Cevaplar

Türk Askerinin Cesareti Metni Cevapları Sayfa 44

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk” konularında yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yarbay Mustafa Kemal Bey, Sofya’da Askeri Ateşe iken görev ister ve 19. Tümen Komutanı olarak bölgeye atanır. 10 Aralık 1915 gününe kadar gerek bu tümene gerekse Anafartalar Grup Komutanlığı’na Albay rütbesiyle komutanlık yapar. Bu büyük savaşta gösterdiği başarılarla “Anafartalar Kahramanı” olur

2. “Vatan” kelimesinin sizde çağrıştırdığı duygu ve düşünceler nelerdir? Açıklayınız.

Vatan üzerinde özgürce yaşadığımız toprak parçasıdır. Kendi kültür ve geleneklerimizle yaşabildiğimiz bir yerdir. Vatan olmazsa biz biz olmayız.

Türk Askerinin Cesareti Metni Cevapları Sayfa 46

1. ETKİNLİK

A) Metinden alınan aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız.

  • nişan: Silahı hedefe doğrultma
  • Mehmetçik: Türk askerine verilen ad
  • rütbe: Askerlerin sahip olduğu dereceyi gösteren nam
  • bahtiyar: Mutlu
  • intiba: İzlenim
  • siper: Askerlerin savaşta sığındıkları üstü açık hendek
  • feryat: Haykırış, çığlık
  • cesaret: Tehlikeli bir işte insandaki güven duygusu
  • nazik:  Başkalarına karşı saygılı davranan
  • hayret: bir olay karşısındaki şaşkınlık

B) Tahminlerinizin doğruluğunu TDK (Türk Dil Kurumu) Türkçe Sözlük’ten veya internet sayfasındaki (www.tdk.gov.tr) Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Kontrol ettik.

Türk Askerinin Cesareti Metni Cevapları Sayfa 47

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metinde geçen olaylar kimin ağzından anlatılmaktadır?

Avustralya Genel Valisi olan Lord Casey (Lord Keyzi)

2. Avustralyalı komutanın Türk askerlerini sevmesini ve onlara hayran olmasını sağlayan olay nedir?

Savaş sırasında iki cephe arasında kalan bir İngiliz subayını, askerlerimizden birinin büyük bir cesaretle siperinden çıkıp, yüzbaşıyı omuzlayıp düşman cephesine taşıdıktan sonra geri dönmesi.

3. Türk askeri, kendi hayatını tehlikeye atarak İngiliz Yüzbaşı’ya niçin yardım etmiş olabilir? Anlatınız.

Türk askeri merhametli ve cesurdur. O sırada orada bir düşman değil, yaralı bir insandır. Türk askeri bu düşünce ile Yüzbaşı’ya yardım etmiştir.

4. Yaralı hâlde yatan İngiliz Yüzbaşı’ya Türk askerleri ateş etmeye devam etseydi, hatırayı anlatan Avustralyalı komutanın Türk askerine bakışı nasıl olurdu? Açıklayınız.

Eğer Türk askerleri ateşe devam etselerdi, Avusturyalı komutanın Türk askerine bakışı değişmez düşmanca olurdu.

5. Olayın yaşandığı cephede bir asker olsaydınız İngiliz Yüzbaşı’yı kurtaran cesur asker, sipere döndüğünde ona neler söylerdiniz?

Korkma. Burda güvendesin. Sen şu an bizim misafirimizsin.

6. Bu metni siz yazmış olsaydınız metne hangi başlığı koyardınız?

Türk Gibi İnsan, Türk Askerinin Cesareti

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâye haritasını “Türk Askerinin Cesareti” metninden hareketle doldurunuz.

Kahramanlar:Türk askeri, Avusturyalı Subay, İngiliz Subay

Olay:İki cephe arasında kalan düşman komutanının bir Türk askeri tarafından kurtarılıp, düşman cephesine teslim etmesi.

Yer:Arıburnu Cephesi

Zaman:Çanakkale Savaşı zamanı

Konu:Türk askerinin cesaret örneği

Ana Fikir:Türk askeri savaşta gösterdiği cesareti gibi merhameti ile de dünyaya örnek olmuştur.

Türk Askerinin Cesareti Metni Cevapları Sayfa 48

4. ETKİNLİK

A) Çanakkale Savaşı’nda komutan olduğunuzu ve taarruza geçmeden önce askerlerinize bir konuşma yapacağınızı hayal ediniz. Konuşma metninize etkileyici bir hitap ifadesiyle başlamayı unutmayınız. Metninizde “özveri, sorumluluk, bayrak, vatan, bağımsızlık, şehitlik” kelimelerini kullanınız.

Örnek konuşma metnine aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

Konuşma Metni

B) Konuşmanızı aşağıdaki plan doğrultusunda hazırlayarak arkadaşlarınıza sununuz.

Konuşmama hangi hitap ifadesiyle başlayacağım?

Ey şehit Oğlu, Ey bu vatanın kahramanları

Konuşmamda nelerden bahsedeceğim?

Vatanın öneminden, yenilirsek neler olacağından,

Konuşmamda askerleri etkilemek için ses tonumu ve beden dilimi nasıl kullanacağım?

Sesimi uygun şekilde yükseltmek, el kol hareketleri ile desteklemek

Konuşmamda hangi anahtar kelimeleri kullanacağım?

özveri, sorumluluk, bayrak, vatan, bağımsızlık, şehitlik, Allah

Konuşmamı hangi ifadelerle sonlandıracağım?

Allah bizim yanımızdadır. Allah’a emanet olun.

Türk Askerinin Cesareti Metni Cevapları Sayfa 49

5. ETKİNLİK

Arıburnu Cephesi’nde savaşan ve İngiliz Yüzbaşı’nın yardım çağrısını duyan Türk askerleri arasında nasıl bir konuşma geçmiş olabilir? Öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla karşılıklı konuşma metni yazarak bu konuşmayı sınıfta canlandırınız. Canlandırma sırasında beden dilinizi etkili bir şekilde kullanınız.

Örnek konuşma metnine aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

Konuşma

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki yüz ifadelerini inceleyiniz. Bu yüz ifadelerinden hangisi, Arıburnu Cephesi’nde yaralanan Yüzbaşı’nın sipere getirilmesini emreden İngiliz Komutan’ın takındığı yüz ifadesi olabilir?

1. resim Yüzbaşı’nın takındığı yüz ifadesi olabilir. Çünkü bir Türk askerinin kendisini kurtarmasından şaşkınlık duyuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir