7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121 Cevapları

Bu YAZIDA “7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121 Cevapları” konusunu yazdık. 7. sınıf Din Kültürü ve ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 118-119-120-121 de yer alan sorularının cevaplarını yazdık.

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121 Cevapları

SAYFA 118 CEVAPLARI

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

Soruların cevaplarını linklerden okuyabilirsiniz.

1. Hz. Muhammed’i (s.a.v.) insanlardan ayıran en önemli özellik nedir? Açıklayınız.

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları neye karşı uyarmıştır? Yazınız.

3. Hz. Âişe’nin (r.a.) Hz. Peygamber hakkındaki “Onun ahlakı Kur’an ahlakıydı.” (Müslim, Salâtu’l Müsafirîn, 139.) sözünden ne anlıyorsunuz?

4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara rahmet oluşuna bir örnek yazarak açıklayınız.

5. Kâfirun suresinin anlamını yazınız.

SAYFA 119 CEVAPLARI

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Hz. Muhammed (s.a.v.) : “… Evlenirim, uyurum, uyanık kalırım, oruç tuttuğumgibi (Ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur.” (Buhârî, Nikâh, 1.) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bu açıklaması neye örnek gösterilebilir?

A) Kul olmasına CEVAP
B) Kur’an’ı açıklamasına
C) Uyarıcı ve müjdeleyici olmasına
D) Allah’ın (c.c.) elçisi olmasına

2. “Andolsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz O’nun gücüne giden, size pek düşkün müminlere pek şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmiştir.” (Tevbe suresi, 128. ayet.) Bu ayetle Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi yönü vurgulanmıştır?

A) İnsanlığa bir rahmet olması CEVAP
B) İnsanlık için bir uyarıcı olması
C) Akıllı ve zeki oluşu
D) İşinde-sözünde güvenilir oluşu

3. “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice Peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi O, ölür veya öldürülürse eski halinize geri mi döneceksiniz.“ (Âl-i İmrân suresi, 144. ayet.) Yukarıdaki ayette verilmek istenen temel mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Peygamberin tebliğ görevi vardır.
B) Hz. Peygamber meleklerden üstündür.
C) Hz. Peygamberin getirdiği mesajlar evrenseldir.
D) Hz. Peygamberin diğer insanlardan hiçbir farkı yoktur. CEVAP

SAYFA 120 CEVAPLARI

4. Hz. Peygamberin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?

A) İnsanlara hep doğruyu söylemiştir.
B) Kendisini diğer insanlardan üstün görmemiştir.
C) İnanmayanları önemsememiştir. CEVAP
D) İnsanlara rahmet olarak gönderilmiştir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlar içinden seçilmesinin bir sonucu değildir?

A) İnsanlara olağanüstü nitelikte olaylar göstermeleri. CEVAP
B) İnsanlara dini uygulamalı olarak göstermeleri.
C) Toplumsal sorunlara çözüm getirebilmeleri.
D) İnsanlara davranışlarıyla örnek olabilmeleri

6. “Ben …………………………………..için gönderildim. ”(İmam Malik, Hüsnü’l-Hulk, 8.) Yukarıdaki hadisi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbadeti öğretmek
B) Savaşlarda komutanlık etmek
C) Tevhid inancını yaymak
D) Güzel ahlakı tamamlamak CEVAP

7. “ … O Muhammed Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzâb suresi, 40. ayet.)
Yukarıda meali verilen ayetten hangi sonuç çıkarılamaz?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir.
B) Allah (c.c.) her şeyi bilmektedir.
C) Artık peygamber gelmeyecektir.
D) Kur’an Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir. CEVAP

SAYFA 121 CEVAPLARI

8. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönüne örnektir?
A) Kur’an’ı açıklaması
B) Dine davet etmesi
C) Dinin emirlerini açıklaması
D) Ev işlerinde eşine yardımcı olması CEVAP

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.

(rahmet, Kur’an, peygamber, Kâfirun, uyarıcı, ahlak, hatemü’l -enbiya, Felak)

1. Hz. Muhammed (s.a.v), ……UYARICI……..….ve müjdeleyici bir peygamberdir.
2. Hz. Muhammed’den (s.a.v.) sonra peygamber gelmeyecektir. O …HATEMÜ’L ENBİYA….’dır.
3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ahlakı …………KURAN………..ahlakıdır.
4. Hz. Muhammed (s.a.v.) alemlere ……………RAHMET……olarak gönderilmiştir.
5. Tevhid inancının ve şirkin birbirinden uzak tutulmasını içeren sure ………KAFİRUN…suresidir.

D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1. ( Y ) Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberlik görevini çalışarak elde etmiştir.
2. ( Y ) Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisini çevresindeki insanlardan farklı görmüş ve öyle davranmıştır.
3. ( D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) açıklamaları Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştur.
4. (  ) Dürüstlüğü ve güvenirliği sayesinde Hz. Peygambere daha çok insan inanmıştır.
5. ( Y ) Kâfirun suresi 7 ayetten oluşur ve surede Yüce Allah’ın verdiği nimetlerden bahsedilmektedir.

7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevaplar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir